1354-64

درجمع هنرمندان ما شاید اندی بیش از همه در جمع فوتبالیست ها و قهرمانان رشته های مختلف داخل ایران رفیق دارد مانند علی دایی و مهدی مهدوی کیا از ستارگان طلایی فوتبال ایران. چون اندی خود اهل فوتبال است، عضو تیم هنرمندان است، در مسابقات جهانی و المپیک به نوعی خود را میرساند همین چند سال پیش در مسابقات جهانی فوتبال به فرانسه رفت و برای قهرمانان ایران خواند.

هر جا رد پایی از این قهرمانان پیدا کند خود را به آنها میرساند، آنها را به کنسرت هایش دعوت می کند و حداقل با آنها شام وناهاری می خورد وهمین سبب شده درمیان آنها از محبوبیت خاصی برخوردار باشد. یکی از موزیسین ها می گفت خیلی از قهرمانان که به اروپا می آیند برنامه سفرشان را طوری تنظیم می کنند که با اندی دیداری داشته باشند، و همیشه برایش سوقات و توپ هاو پیراهن های امضا شده می آورند.

1354-65