1343-69

رودی بختیار چهره محبوب تلویزیونی که در معتبرترین 1343-70شبکه های تلویزیونی امریکاچون CNN و FOX فعالیت داشت و مدتی سردبیری برنامه ها و مشاور مدیریت بخش فارسی تلویزیون صدای امریکا را به عهده داشت، از سمت خود کناره گیری کرده وهمزمان شنیدیم که به شبکه جهانی الجزیره پیوسته است.
رودی بختیار ضمن تشکر از مدیر صدای امریکا و از اینکه فرصت های خوبی برای او جهت خدمت به جامعه ایرانی فراهم کرده بود و آروزی موفقیت برای این شبکه، اعلام کرده که میخواهد به جایگاه اصلی خود بعنوان یک روزنامه نگار برگردد همزمان مدیر اجرایی صدای امریکا نیز از خدمات وهمکاریهای رودی بختیار سپاسگزاری کرده است.