andy.1

 

روز شماري براي جشن عروسي اندي وشيني شروع شد
سال 11‌-ام-ماه  11‌-ام ، روز 11‌-ام ، ساعت 11‌-ام، دقيقه 11‌-ام، ثانيه 11‌-ام

3_ 

اين روزها وصلت اندي و شيني خطهاي اينترنتي، راديو تلويزيون وروزنامه ها و مجله را اشغال كرده است.  چقدر قشنگ است كه مردم هنرمندان خود را اين چنين دوست دارند و به آنها  توجه1_.1272 نشان ميدهند. طرفداران اندي وشيني ميخواهند >بدانند< عروسي كجاست؟ چه كسي طراحي لباسهاي آنها را انجام ميدهد، چه كسي  انگشتر عروسي و داماد را طرح كرده است، آيا چه كساني فيلمبرداري  اين مراسم را به عهده دارند، كيترينگ  را چه كسي انجام ميدهد و آيا wedding Coordinator‌ چه كسـي مـي‌بـاشـد؟ همـه منتظر جواب اين سئوالات  هستند و  مجله  جوانان يكي يكي اين جوابها را براي خوانندگان خود پيدا خواهند كرد.
چنـد كانال تلويزيوني پيشنهاد پخش اين مهماني با شكوه را به اندي و شيني داده اند و بزودي روشن خواهد شد كه كدام يك از2_ تلويزيونها اين مهماني بزرگ را پخش خواهند كرد.
از هم اكنون درفهرست مهمانان نامهاي هنرمندان بزرگي  به چشم ميخورد كه بدون شك اغلب آنها هنرنمايي خواهند كرد جالب اينكه خود اندي و شيني در اغلب عروسي ها و مهماني هاي خوانندگان ديگر شركت داشته اند و حالا اين هنرمندان ديگر هستند كه تلافي زحمات آنها را مي‌كنند.
اندي و شيني Wedding Coordinator‌ معروف زاره Zareh‌ را براي مهماني خود انتخاب كرده اند و او با سليقه خاص خود وبا مديريت استاندارد بالا يكي از بزرگترين و با شكوه ترين مهماني هاي لوس آنجلس را برگزار خواهد كرد.آدرس اين محل باشكوه براي مسائل حفاظتي  تا آخرين  لحظه اعلام نخواهد شد و مجله جوانان خبر دارد كه در هاليوود و در يكي از مجلل ترين تالارهاي مهماني شهر خواهد بود.
طرفداران اندي  و شيني با هيجان فراواني منتظر اين شب استثنايي هستند و ايندو از هم اكنون از تمام دوستدارانشان كه در شب مهماني  به خاطر محدوديت جا دعوت نخواهند شد عذرخواهي مي‌كنند.
مجله جوانان تبريك صميمانه اي دارد براي اندي و شيني اين دو هنرمند خوب ومردمي

 

 

5_4_.