1539-73

رونمائی کتاب جدید پرویز ناظریان :طاهره نقطه جذبیه
Tahirih, the Raptured Point
درفرهنگسرای شرکت کتاب

دوهفته پیش یکشنبه ای بسیار بارانی جلسه ای برای رونمائی کتاب جدید پرویز ناظریان نویسنده سرشناس و همکار گرامی ما در شرکت کتاب در محوطه ای نه چندان بزرگ ولی سرشار از تابلو و تصاویر و آثار زیبای فرهنگ ایران زمین بر پا بود
پرویز ناظریان این کتاب حاوی فیلمنامه زندگی طاهره شاعر انقلابی ایران به همراه مقدمه آن در زمینه اجتماع و دوران زندگی این زن یکتای تاریخ ایران را به زبان انگلیسی نوشته وگفتگو با یک کارگردان امریکائی برای ساختن فیلم آنرا ادامه میدهد.
دکتر ناناز پیرنیا روانشناس معروف و کسی که بیش از دو دهه نقش مهمی نیز در آموزش وپرورش امروزی جوانان ایرانی در لس انجلس داشته یکی از سخنرانان این جلسه بود و در سخنی موجز ولی با محتوائی عمیق برداشت خود را از کتاب ناظریان و شخصیت چند گونه طاهره ابراز داشت. دکتر پیرنیا که به علت حضور چند امریکائی و یا انگلیسی زبان در جلسه به انگلیسی سخن می گفت از یک نویسنده امریکائی به نام (مارتا روت) یاد کرد که در سومین دهه قرن بیستم حدود نود سال پیش کتابی درباره طاهره نوشت، به ایران سفر کرد به خانه قدیم طاهره در قزوین رفت و بر سر در این خانه بوسه زد.
سخنران دیگر برنامه رونمائی کتاب جدید پرویز ناظریان، دکتر مهدی آقازمانی برنامه ساز رادیو تلویزیون بود ودرباره مفهوم ( نقطه جذبیه) در عرفان ایران که از جمله القابی است که به طاهره داده شده نکات سودمندی را بیان کرد. خانم ها جمع بیشتری را در این گردهمائی داشتند و نوای خوش و زیبای ویلون سل هنرمند امریکائی- جنیس فوی- در فاصله های مختلف لذت بخش بود.

1539-74

1539-82

1539-76