1358-24

رویا سالهاست که می خواند وعقیده بر این است که هنوز بدرستی کشف نشده است،چون رویا علاوه بر صدای دلنشین و جذاب، در میان مردم طرفداران زیادی دارد.
رویا هنگام اجرای برنامه در صحنه، به میان مردم میرود و با آنها همصدا آهنگهای خود را اجرا می کند، نمونه اش اجرای پرشور شب برنامه بنیاد کودک به همراه نوازنده کیبورد بابک خرمی در لس آنجلس بود. رویا مردم را حس می کند، سلیقه ها را می شناسد و مهم ترین اصل برای او، حرمت پیشکسوتان، قدرشناسی از آنها که یاورش هستند و سپاس از مردمی که سالهاست او را حمایت می کنند. خوشبختانه رویا در تدارک اجرای آهنگها و ترانه هایی از بزرگان موسیقی و ترانه است.

از:مرتضی قمصری

1358-25