1716-1

اعتراضات و تظاهرات به شورش تبدیل شد

تظاهرات سراسری در امریکا بدنبال مرگ جورج فلوید یک رنگین پوست توسط پلیس مینیاپلیس ایالت مینه سوتا، ناگهان به یک شورش خشونت آمیز و غارت مغازه ها و رستورانها و ساختمان درن سراسر امریکا خصوصا درلس آنجلس ومنطقه فرفکس و بورلی هیلز و فروشگاه های گرانقیمت و لوکس رودئودرایو و… تبدیل شد و در این میان پلیس برخی از افرادی که در این مورد دخیل بودند دستگیرشدند. بدنبال شورش گروهی خلافکار، گارد ملی امریکا وارد میدان شده و هفته قبل وارد لس آنجلس شد و همچنین با اعلام منع تردد شبانه (Curfew) از ساعت 6 عصر تا 6 صبح در روزهای اخیر در کانتی لس آنجلس و بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا، سبب آرام شدن موقت اوضاع شد.

1716-2

همزمان دراوکلند یک تظاهرکننده بروی دو مامور فدرال آتش گشود و یکی ازآنها را از پای درآورد.
شورش لس آنجلس را با شورش سال 1992 درارتباط با کتک خوردن رادنی کینگ مقایسه کردند، که یک میلیارد دلارخسارت ببارآورد. این بار هم بسیاری از بیزینس ها خسارات سنگین دیدند، چند اتومبیل پلیس به آتش کشیده شد ودرواقع تظاهرات معنای خود را از دست داد و به یک شورش بزرگ مبدل شد.
درحالیکه تاکنون بیش از 1600 نفردرامریکا بدلیل خشونت دستگیرشدند، بسیاری از سوپرمارکت های بزرگ از جمله تارگت درهای خود را برای چند روز بستند تا مورد هجوم قرارنگیرند.
درشرایطی که درخیلی مناطق پاکسازی خیابان ها آغاز شده، هنوز احتمال درگیری و شورش وجود دارد ولی بدلیل حضورگارد ملی و منع تردد شبانه، اوضاع قابل کنترل خواهد بود.
یکشنبه و دوشنبه شورش درنیویورک، واشنگتن دی سی، پورتلند، تگزاس تا حدی فروکش کرد رسانه ها درباره سوابق فلوید نوشتند که او طی 10سال اخیر دو بار به اتهام سرقت مسلحانه دستگیرشده و به 5 سال زندان نیز محکوم شده بود.

1716-7

1716-4

1716-5

1716-6

1716-8

1716-9