1735-65

تظاهرات 35هزارنفرارامنه که به 100هزارنفررسید

دهها هزارنفرازارامنه مقیم لس آنجلس وحامیان شان یکشنبه در بن پاسیفیک پارک لوس آنجلس، قبل از رژه بسوی کنسولگری ترکیه دربورلی هیلز، گرد هم آمدند تا احساسات خود را نسبت به ماجرای جنگ قره باغ نشان بدهند.
طبق برآورد کارشناسان درلحظه شروع بیش از 35 هزارنفردراین تظاهرات حضور داشتند و بنا به گفته پلیس لس آنجلس، این جمعیت تا پایان مراسم به 100هزارنفررسید. تظاهرکنندگان پرچم بزرگی را حمل می کردند. بیشتر تکیه ارامنه بروی حمایت ترکیه از آذربایجان علیه ارمنستان بود و آنها با باوراینکه ترکیه عثمانی با قتل عام ارامنه تاریخ این سرزمین را به خون آغشته کرد و اینک دوباره دستش به خون جوانان ارمنی آغشته میشود، اعتراض خود و پیام خودر ا به گوش جهانیان میرسانند.
ارامنه مردم زحمتکش و حق شناس و مهمان نوازی هستند که بیش از 35 سال است دراین سرزمین ریشه دارند و همیشه از حامیان مجله جوانان بوده اند و ما نیز در این حرکت بزرگ در کنارشان هستیم.

1735-66

1735-67

1735-68

1735-69

1735-70

1735-71

1735-72