1713-31

جهان ازقهرمان 16ساله ایرانی
شطرنج شگفت زده شده است

1713-32

پیروزی شطرنج بازجوان ایرانی درجهان، یکبار دیگرجهان را با نسل نابغه و شگفت انگیزایرانی آشنا شد. درحالیکه این موفقیت درداخل ایران انعکاس گسترده نداشت.
درشرایطی که دههاهزارنفربطور زنده شاهد رقابت علیرضا فیروزجا و ماگنوس کارلسن قهرمان نروژی بودند، با پیروزی شگفت آور فیروزجا نه تنها 14هزاردلارجایزه نقدی را برد بلکه با پیشنهادات میلیونی ازسوی کمپانی های بین المللی روبروشد.
این مسابقه در16روز برگزارشد و کارلسن 29ساله از سال 2013 قهرمان جهان بود درحالیکه فیروزجا 16ساله، نفر 21جهان بود و دررده بندی جوانان نفراول بود. رقیب فیروزجا گفت بزرگترین چالش من علیرضاست،تحت تاثیرنحوه پیشرفت میگفت شجاعت، نگرش تکنیکی و روحیه مبارزش قرار گرفتم.
فیروزجا بجای پرچم ایران، از پرچم فدراسیون جهانی استفاده کرد و از روزی که مقامات ورزش درایران از اعزام تیم ملی شطرنح درمسابقات جهانی روسیه جلوگیری کرد از تغییرتابعیت خود خبرداد.

افغانستان

40 مبتلا به کرونا دردفترریاست جمهوری افغانستان

1713-33

درشرایطی که کرونا درافغانستان با حدود 1000 مبتلا و بالای 40نفرقربانی همراه است دفتر اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خبرداد که بیش از 40 نفرازکارمندان دفترریاست جمهوری بدنبال ابتلا به کرونا، به بیمارستان انتقال یافته ولی درمقامات بالا هیچ نشانه ای دیده نشد.
در دفترریاست جمهوری صدها کارمند بکارمشغولند. در این کشور، امکانات تحصیلی حتی بصورت خصوصی هنوز وجود دارد ولی مدارس تعطیل است و 9 میلیون محصل درخانه مانده اند. مقامات آموزشی برای سرگرمی کودکان ونوجوانان، کتاب های مختلف دراختیار خانواده ها قرار میدهند.
خطری که افغانستان را تهدید می کند احتمال قطع برق بدنبال کاهش 70درصدی درآمد شرکت برق است.

ترکیه

آمار بالای قربانیان کرونا در ترکیه

1713-34

ترکیه با 2117قربانی و 8636 مبتلا، در آسیا درمقام اول این فاجعه قراردارد و چین وایران را پشت سرگذاشته است ضمن اینکه بعداز امریکا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، مقام هفتم جهان را دارد. مقامات دولت درترکیه، مدارس و دانشگاهها، مراسم مذهبی، مساجد را تعطیل اعلام کردند و رفت وآمد افراد بالای 65و پائین 20سال نیزبجز درموارد بسیارضروری ممنوع شد و سفرزمینی، دریایی، هوایی میان شهرها و استان ها نیزمنع شد.
اعتراض گروهی ازمقامات سیاسی، اجتماعی وم ردم درمورد قصور دولت گسترش یافته وآنها مدعی هستند دولت با اولین مورد کرونا در 10مارچ باید اقدامات جدی انجام می داد. بخصوص که اخیرا در 24ساعت حداقل 127 نفرجان می بازند.

امارات متحده

جریمه 5500دلاری برای اخباردروغ

1713-35

بعد از نشراخبار و شایعات دروغ و هیجان انگیزدرباره ویروس کرونا درمنطقه خلیج فارس دولت امارات متحده عربی اعلام کرد هرشخصی که اخبار و شایعات جعلی دروغ در سوشیال میدیا منتشرکند، شناسایی و 20 هزاردرهم برابر با 5500 دلارجریمه میشود.
امارات براین باور است که گروهی با انتشارچنین اخباری سبب وحشت درمیان مردم شده اند و تنها وزارت بهداشت منبع اخبار درست دراین باره است.
تا امروز بالای 7300 نفردرامارات مبتلا به ویروس و بالای 50نفرنیزجان باختنه اند.
وزارت بهداشت خبرداد که 1360 نفرهم بهبودی کامل یافتند.