‬از‭:‬‭ ‬میترا‭ ‬محتشمی

‬(المپیا‭ ‬جلینی‭ (‬بهروزجلینی‭ ‬سرانجام‭ ‬در‭ ‬24مارچ‭ ‬2021،‭ ‬اولین‭ ‬پخش‭ ‬سراسری‭ ‬مراسم‭ ‬اهدای‭ ‬جوایز‭ ‬فامیلی‭ ‬فیلم‭ ‬Family‭ ‬Film‭ ‬Awards‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬هتل‭ ‬هیلتون‭ ‬یونیورسال‭ ‬برگزار‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

بیش‭ ‬از‭ ‬22‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جلینی‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬متخصص،‭ ‬بدنبال‭ ‬ارائه‭ ‬فامیلی‭ ‬فستیوال‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬موانع‭ ‬بسیار،‭ ‬کوشیده‭ ‬تا‭ ‬بهر‭ ‬طریقی‭ ‬شده‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بزرگتر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شکوه‭ ‬تری‭ ‬برپا‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬امسال‭ ‬برنامه‭ ‬بطور‭ ‬کامل‭ ‬روی‭ ‬چند‭ ‬شبکه‭ ‬پخش‭ ‬میشود،‭ ‬بسیاری‭ ‬ازچهره‭ ‬های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نقش‭ ‬دارند،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬روزنامه‭ ‬نگاران،‭ ‬مجریان‭ ‬و‭ ‬گزارشگران‭ ‬رادیو‭ ‬تلویزیون‭ ‬ها‭ ‬ومنتقدین‭ ‬به‭ ‬تماشا‭ ‬می‭ ‬آیند‭ ‬تا‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬یک‭ ‬حادثه‭ ‬هنری‭ ‬تازه‭ ‬باشند‭.‬

برای‭ ‬جلینی‭ ‬جای‭ ‬خالی‭ ‬دیک‭ ‬کلارک‭ ‬پدر‭ ‬اینترتیمنت‭ ‬امریکا،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬سال‭ ‬خالی‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬هربار‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬اجرای‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬بورلی‭ ‬هیلز‭ ‬بخاطر‭ ‬می‭ ‬آورند،‭ ‬که‭ ‬سرشناس‭ ‬ترین‭ ‬ستارگان‭ ‬قدیمی‭ ‬چون‭ ‬باب‭ ‬هوپ،‭ ‬چارلتون‭ ‬هستون‭ ‬و‭ ‬ستارگان‭ ‬روز‭ ‬چون‭ ‬کانی‭ ‬استیونس،‭ ‬راکوئل‭ ‬ولش‭ ‬درآن‭ ‬حضور‭ ‬داشتند،‭ ‬شبکه‭ ‬های‭ ‬تلویزیونی‭ ‬آنرا‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬رویداد‭ ‬سینمایی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬هدف‭ ‬های‭ ‬انسانی‭ ‬معرفی‭ ‬کردند،‭ ‬چشمانش‭ ‬پراز‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬چون‭ ‬دیک‭ ‬کلارک‭ ‬زنده‭ ‬نیست‭ ‬تا‭ ‬شاهد‭ ‬براجرای‭ ‬تازه‭ ‬اش‭ ‬باشد‭.‬

اینک‭ ‬در‭ ‬24‭ ‬مارچ‭ ‬درهیلتون‭ ‬یونیورسال‭ ‬شاهد‭ ‬یک‭ ‬رویداد‭ ‬بزرگ‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬سرآغاز‭ ‬رویدادهای‭ ‬بزرگتر‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬گزارش‭ ‬آنرا‭ ‬از‭ ‬نظرتان‭ ‬می‭ ‬گذرانیم‭.‬