1720-49

پخش یک اپرای قدیمی جمشید علیمراد

1720-52

داود بهبودی خواننده وآهنگسازسرشناس، بروی اینستاگرام خود یک اجرای قدیمی از جمشید علیمراد را پخش کرده که بسیار دلنشین وز یباست و خود نوشته جمشید علیمراد همکار وهنرمند بسیار ارزشمند و بچه محل قدیمی ام درتهران، بعد از کلی مبارزه با بیماری درلس آنجلس از دنیا رفت، همیشه صدای زیبایش یادآور خاطرات قشنگ برای مردم ایران خواهد بود.
درپیام هایی که بروی اینستاگرام آمده، خیلی ها می پرسند آهنگ «گرفتار» را که جمشید خوانده، ساخته چه هنرمندی است و سرانجام می خوانیم کورش انگالی چهره قدیمی پیام میدهد که کار منه، یادش گرامی.
بسیاری از دوستداران علیمراد و داود ازسرتاسرایران تسلیت گفته اند، از اصفهان، شیراز، مشهد، تهران وحتی از باکو درآذربایجان.

رفتن دکترفرهودی، دل فرانک را شکست

1720-51

بروی فیس بوک واینستاگرام، دوستداران قدیمی فرانک میرقهاری ستاره قدیمی سینما، نوشته اند کمترکسی می داند که فرانک بعد از سفردکترفرهودی شوهرش، بدجوری دلش شکست.
یکی از آشنایان دورفرانک نوشته : من درجریان عشق پرشوردکترفرهودی نسبت به فرانک بودم، می دانستم که اواز همان دوران مدرسه فرانک، او را دنبال می کرد با وجود شنیدن جواب رد برای ازدواج درجریان فعالیت های سینمایی اوبود، تا سرانجام درامریکا، بعد از سالها به بهانه ای در مجلسی بدیدار فرانک رفت و این بار جواب فرانک بله بود. آنها قصه عشق خود را زنده کردند و دکتر فرهودی گفت که درتمام این سالها شعله های عشق در وجودش زبانه می کشید وآرزو داشت تا روزی با او ازدواج کند. ازدواج ایندو، خیلی از دوستان قدیمی شان را هم گردهم آورد، قصه عشق شان مورد توجه چند فیلمساز امریکایی قرارگرفت، از بیماران دکترفرهودی بودند، قرار ومدار هم گذاشتند ولی با سفر ایندو به ایران و شیراز، دراصل زنده کردن دوران نوجوانی شان بود که متاسفانه پایان آن، سفر دکتر فرهودی و تنها شدن فرانک بود که اینروزها از محافل و مجالس هم پرهیز می کند، با همه عشقی که به شوهرداشت، حتی سفرهم نمی کند.

ستایش ازهمکاری مجدد

1720-50

بسیاری بروی سوشیال میدیا گوگوش را بخاطرهمکاریهای تازه با دوستان قدیمی اش ستوده اند گوگوش درسالهای اخیر با دعوت ازآهنگسازان و ترانه سرایانی که سالها درایران با او همکار بودند، رفاقت و وفاداری خود را محبت خود را نسبت به این همکاران نشان داد که ابتدا شامل شهیارقنبری و سپس حسن شماعی زاده، اردلان سرفراز و مارتیک بود.
گوگوش با شماعی زاده و اردلان دریک تورشرکت کرد وبروی صحنه ضمن اجرای آثارشان ازآنها بعنوان یاران همیشگی نام برد و اردلان به شعرخوانی و شماعی زاده به اجرای آهنگهایی مشترک با گوگوش وهمچنین آهنگهای قدیمی خود پرداخت.
بعد ازین دوره نوبت به مارتیک رسید، که سالها با گوگوش درایران همکاری داشت و این بار بعنوان خواننده بروی صحنه آمد وحتی آهنگهایی با گوگوش اجرا کرد.
این اقدام گوگوش درواقع راه را برای چنین همکاریهایی میان چهره های باسابقه باز کرد و توجه و علاقه و تشویق دوستداران شان بروی سوشیال میدیا براستی از مرزمعمول گذشت.

مونا 30 سال است درترکیه می خواند

1720-53

باورتان میشود یک خواننده ایرانی درست 30 سال است درترکیه روی صحنه ها می خواند، آلبوم تهیه میکند، به اروپا سفرمی کند با هنرمندان ترک درصحنه ظاهر میشود ولی هنوزهرجا میرود خود را ایرانی معرفی میکند.
«مونا» درواقع مونا ساعتچی خواهرکوچتر گیتی ساعتچی ستاره قدیمی تلویزیونی، از 30 سال پیش که به ترکیه رفت دراستانبول ساکن شد، بدلیل صدای دلنشین، تسلط به زبان ترکی استانبولی، بعنوان یک خواننده ترک معرفی شد و بسیاری از دست اندرکاران موزیک ترکیه نمیدانستند که او ایرانی است ولی هرفرصتی پیش آمد مونا خود را بعنوان یک خواننده ایرانی معرفی کرد و جالب اینکه هنوز بعد از 30سال درترکیه می خواند و خیلی ازدخترها و پسرهای داخل ایران بروی سوشیال میدیا از او تعریف کرده اند که هویت و ریشه خود را فراموش نکرده و به ایرانی بودن خود افتخارکرده است