1719-26

آنچه کمترخوانده و دیده اید، پشت پرده چهره های معروف
روی خط سوشیال میدیا

یکی از زیباترین و گویا ترین تصاویرگوگوش

1719-27

در اینستاگرام یک عکس همه دوستداران گوگوش را دچار احساسات کرده عکسی ازگوگوش امروز همچنان زیبا که کودکی خود را بغل کرده است.
این تصویر با خود هزاران حرف دارد، کودکی های ستاره ای که با همه تنهایی ها و با همه اندوه و رنجی که براو رفت، همچنان استوار رشد کرد، قد کشید و الگویی شد برای بسیاری از دخترهای درد کشیده و درتاریکی ها مانده، که آفتاب زندگی سرانجام بروی می تابد.

مرجان محتشم:
چون رابطه نا مشروع نداشتم حذف شدم

1719-28

مرجان محتشم یکی از ستارگان جوان داخل ایران، که بمرور خود را از صحنه هم کنار کشیده می گوید چون تن به رابطه نامشروع ندادم، از صحنه حذف شدم.
مرجان از نادر ستارگانی است که با شهامت ازفضای آلوده سینما و تلویزیون می گوید البته این مسئله شامل همه دست اندرکاران نمی شود ولی ببینید تا کجا رسیده که صدای ستاره ها درآمده است! در ضمن همه ستارگان هم تن به چنین شرایطی نمی دهند.

گلشیفته: من توضیحی به کسی بدهکار نیستم

1719-29

گلشیفته فراهانی همیشه جسورانه حرفهای خود را میزند اخیرا دربرابر کلی تعریف و تمجید و ستایش از سوی دوستدارانش، گاه برخی نیز لب به انتقاد غیراصولی می گشایند. گلشیفته جواب میدهد: من توضیحی به کسی بدهکار نیستم، بگذار بگویند غیرمنطقی یا غیراجتماعی هستیم اما به این می ارزد که خودمان باشیم.
تا زمانی که رفتار ما و تصمیم های ما به کسی آسیبی نمی زند ما توضیحی بدهکار نیستیم چقدر زندگی ها که با این توضیح خواستن ها و تلاش های بیهوده برای قانع کردن دیگران برباد رفته اند.

یک ستاره سینما تلفنی ازداخل فاش کرد که رابطه های پشت پرده در سینما و تلویزیون نقش دارند

1719-30

یک ستاره با سابقه سینما و تلویزیون داخل ایران به جوانان لس آنجلس زنگ زده بود و درد دل می کرد.
می گفت یک روزگاری حرف از فساد در پشت صحنه فیلم های قبل از انقلاب بود و همه ما حیرت می کردیم، ولی شاید ندانید که اینروزها درایران، همان شرایط ادامه دارد، بجز چند کارگردان و تهیه کننده انگشت شمار و چند ستاره آبرومند و نجیب، متاسفانه اگراینروزها با دست اندرکاران رابطه نداشته باشی، کارت زار است یعنی نقشی نمی دهند مسلما همانطور که اشاره کردم، ستارگان نامدار و هنرمندی وجود دارند که هیچکس به آنها نمی گویند بالای چشمتان ابروست! برخی از کارگردانان نیز هنوز شرف کاری خود را حفظ کرده اند ولی متاسفانه در چند دهه اخیر، یک عده کاسبکار که پولهای بادآورده دارند، بعنوان تهیه کننده وارد سینما و تلویزیون شده و همه اندیشه آنها رابطه با نوستاره ها و با چند ستاره معروف است آنها پول های کلان رو می کنند واصراردارند یکی دو ستاره در مونوپل آنها باشند، یعنی دوست دختر و صیغه شان باشند.