1349-75

1349-74

زمان پخش مصاحبه درخواست شده فرح شکوهی با مژگان و کتی ملامد دو طراح معروف جواهرات هالیوودی چهارشنبه 17 اپریل 8 تا 10 شب و پنجشنبه 18 اپریل از ساعت 6 تا 8 شب در رادیو جوانان خواهد بود

www.Javanan.com    Javanan Radio

1349-76