1646-15

هفته قبل بزرگداشت ایرج دانایی فرد در باشگاه آرارات گلندل به همت ادوارد میناسیان یک انسان همیشه در صحنه برگزار شد. درحالیکه 40 تن از پیش کسوتان ورزش در آن جلسه درباره دانایی فرد سخن گفتند.
نام ایرج دانایی فرد از چهره های برجسته تیم ملی فوتبال ایران، که تنها گل ایران به جام جهانی را به اسکاتلند زد و نام او در تاریخ فوتبال ایران ثبت شد.
در جلسه بزرگداشت ایرج دانایی فرد: عباس پهلوان، دکتر مصطفی عرب، پرویز کوزه کنانی، محمد بیاتی، آرشاویر ملکیان، احمد طوسی، کارو حق دوریان، و گارنیک مهرابیان سخن گفتند.
ایرج دانایی فرد فرزند علی دانایی فرد مربی برجسته باشگاه تاج بود، که در تیم جهان به اتفاق اندرانیک اسکندریان به افتخار پله در امریکا شرکت کرد.

1646-16