1500-146

این تصاویر نشان میدهد در شب اسکار ستارگان زیبا چه لباس هایی پوشیده بودند. و کدام شیکپوش ترین انتخاب شدند و نکته جالب اینکه بیشتر این لباسها مجانا در اختیار آنها قرار گرفت و بعد بعضی ها را پس گرفتند، بعضی مبلغی پرداختند و لباس ها را صاحب شدند.

شیکپوش ترین ها

این زیبا پوشان و زیبارویان: شارلیز ترون (با طرح دیور) نوامی واتز (با آرمانی) لیدی گاگا (با براندون مگسول) سویرس رانا (با کالوین کلاین) مارگوت رابی (با تام فورد) جنیفر لارنس (با دیورهات).

زیباترین لباس ها در ردکارپت

کری واشنگتن (ورساچی) الیسیاویکاندر (لوئیز ویتون) کیت بلانشت (آرمانی) بری لارسون (گوچی) هایدی کلام (مارچسا) الیویا وایلد (والنتینو)

1500-143

1500-144

1500-145