1336-60

1336-61

پنجشنبه شب 24 ژانویه، یک حادثه فرهنگی وهنری 1336-58در محل انجمن نویسندگان امریکایی در لس آنجلس رخ میدهد. در این نشست از هما پرتوی چهره محبوب تلویزیونی در سالهای دور در ایران، نویسنده، شاعر، نقاش، جامعه شناس، فعال امور انسانی، اجتماعی ومدافع حقوق زنان، تجلیل می شود.
تصور اینکه در این شب دوستاره درخشان، هما پرتوی و فیروز نادری طراح سفینه های فضائی در ناسا، روبروی هم بنشینند و به گفتگو بپردازند، هیجان انگیز است، براستی این دو سوپر استار زمینی و آسمانی، در مقابل هم چه خواهند گفت؟
بسیاری کنجکاوانه، آن شب به محل انجمن نویسندگان امریکایی Writers Guild Theatre میروند تا ببینند 1336-57سازمان بنی بریت که هدفش همیشه خدمت به بشریت از هر رنگ و ملیت و مذهبی بوده، چه تدارکی دیده است.
حضورهرکدام از این دو سوپر استار، در زیر یک سقف، بسیاری را به آنجا می کشد  واین بار دو چهره برجسته و محبوب مصاحبه زنده خواهند داشت، همه می پرسند آن شب زیر آن سقف چه خواهد گذشت؟ فیروز نادری از قلب ناسا می آید تا از هما پرتوی ملکه رنگها و واژه ها چه بپرسد؟
دراین شب پرشور، برنامه موسیقی با صدای شهلا ساروخانی نیز اجرا می شود که حال و هوای دیگری نیز در این شب بیادماندنی و تکرار نشدنی خواهد داد.
پنج شنبه 24 ژانویه 2013 در
 Writers Guild Theatre
135 South Doheny Drive,  Beverly Hills.CA
ساعت 7:30 بعد از ظهر
تلفن اطلاعات: 2242-271-310   –      4426-472-310