1323-68

به همت مريم سيحون و همايون خسروي و همياري و همدلي دكتر «روبن آبرامز»متخصص و جراح برجسته زيبايي و همسرش زير سقفي از مهرباني برنامه هايي تقديم دوستداران موسيقي مي‌گردد…1323-65
هنرمنداني كه در نقاط مختلف دنيا اقامت دارند و  زمان ورود به لس آنجلس حتما شبي را در منزل دكتر آبرامز بروي صحنه ميروند. سالار عقيلي، مجيد درخشاني،  استاد علي اكبر مداري، مهدي باقري،  شاهد عندليبي، كوروش مرادي، رضا موسوي زاده، حرير شريعت زاده، مهرداد نقيبيان و همايون خسروي و ده ها نام كه 1323-66در شب هاي مذكور با اجراي موسيقي آثار ارزشمندي را خلق كرده اند…
هفته قبل سالارعقيلي به همراهي حرير شريعت زاده و رضا موسوي زاده و همايون خسروي در دو بخش برنامه اي را تدارك ديدند كه مورد توجه مدعوين قرار گرفت. بسياري  از شخصيت هاي برجسته شهر فرشته ها كه هر 1323-64كدام باعث افتخار نام ايران وايراني هستند در اين شب حضور داشتند.
با سپاس از دكتر آبرامز و همسرش بخاطر ايثار و تلاش در برگزاري شب هاي موسيقي كه بااستقبال فراوان روبرو شده است.