1377-69

1377-70

دکتر دانش فروغی نمیدانست که همسرش بانو ایران فروغی زادروز او را در روز شنبه نوزدهم اکتبر در المپیک کالکشن جشن می گیرد. همسرش از دوستان خانوادگی شوهرش دعوت کرده بود که در یک گردهمائی دوستانه با یکدیگر دیدار داشته باشند
دکتر فروغی یک چهره محبوب در جمع رسانه ها و پزشکان و روانشناسان است، شاید اگر همه درجریان این جشن بودند سالن 1500 نفره المپیک کالکشن هم کم بود ولی جشن بسیارخصوصی، بسیار صمیمی برگزار شد و دور استاد فروغی را از میهمانان صاحب نام و شناخته شده درجامعه ایرانی گرفته بودند تا آنجا که بیاد می آورم خانواده های آقایان مهندس محمد نصری، مهندس محمود نصیری، مهندس همایون نراقی، مهندس مجید دانشمند و از دکترها: پروفسور ایرج سیاسی، بیژن سیاسی، دارا سیاسی، گیلان سیاسی، مهناز جلالی، مهرداد جلالی، شهرزاد سیاسی، مهتاش اسفندیاری، علی مدرسی، هوشنگ پاکدامن، احمد ریاحی نژاد، شیرین نوروی، شیرین عسگری، پیمان رئوفی، فرحناز خالقی، نادر نوعپرست، رژینال هابارت، ماهین پارسی،درسا پارسی، ابوالقاسم تهرانی، هایده فخرآبادی، مهین مرجانی و مریم عزیزی و از صاحبان رسانه ها، بانو مهناز و آقای مهدی ذکایی،آقای شهرام همایون وهمسرش، آقای عباس پهلوان وهمسرش، بانو عسل پهلوان و همسرش وآقای داریوش باقری و همسرش شرکت داشتند.
نخست دکتر فرحناز خالقی مدیر پژوهش های اجتماعی و خانواده های بی سرپرست در منطقه لانگ بیچ که از شاگردان دکتر فروغی در دانشگاه ملی ایران بوده است استاد پیشین خود را به گرمی ستود.
سپس دکتر فروغی از شرکت میهمانان ارجمند خود در این دیدار دوستانه سپاسگزاری کرد و یادآور شد که دردهای مهاجرت و سختی های رها کردن امتیازات و افتخارات گذشته و کوشائی برای بدست آوردن هویت تازه در این کشور گرچه یک درد ملی است ولی برای من فقط همراهی و ایستادگی «ایران» همسرم بودکه توانست این راه را به گذرگاه قابل عبور تبدیل کند. او پروفسور ایرج سیاسی را الگوی خود خواند و اشاره کرد که دستهای پشتیبانی و امیدبخش او را پس از ورود به امریکا و سپس لوس آنجلس هرگز فراموش نخواهد کرد و نیز شخصیت دکتر شهرزاد سیاسی را همواره بیاد خواهد داشت .
پروفسور سیاسی در گفت وگویی کوتاه کوشش های دکتر فروغی را ستود و دستاوردهای او را درنتیجه کوشش شبانروزی اش دانست.
دکتر نوع پرست بعنوان یک همکار از گذشته های دور و تدریس در دانشگاه ملی سخن گفت.
ولی زمانی که درسا پارسی دختر دکتر فروغی که دارای دکترای وکالت و مادر سه فرزند است از «پدر» خود یاد کرد همه ی میهمانان را بشدت تحت تاثیر سخنان خود قرار داد و امیر پارسی شوهرش پدر همسر خود را افقی روشن و امیدبخش در زندگی خود نامید.
این گردهمایی تا نیمه شب ادامه داشت.
تبریکی صمیمانه داریم برای استاد دانش فروغی بخاطر سالروز تولدش و آرزوی اینکه سایه اش برسر همه ما، بخصوص همکاران مجله جوانان باشد که مایه برکت و انرژی است.

1377-71