1337-15

1337-16

این هفته سالگرد درگذشت هایده خواننده محبوب قبل و بعد از انقلاب بود،خواننده نامداری که زیباترین و ماندنی ترین ترانه ها را خواند.
هایده 23 سال پیش هنگام اجرای برنامه در صحنه، در سانفرانسیسکو، درست همان گونه که خود آرزو داشت دچار حمله قلبی شد و چند ساعت بعد درگذشت.
اینک بعد از 23 سال هنوز میلیونها نفر 1337-17در سراسر جهان آهنگهای او را زیر لب زمزمه می کنند، هنوز مردم با صدای او عاشق میشوند، عروسی می گیرند، در مسرت خود فرو میروند.
و هنوز خوانندگان بسیاری میکوشند تا پا در جای او بگذارند….
یادش همیشه زنده باد