1530-35

هما سرشار، روزنامه نگار، نویسنده و ویراستار چندین عنوان کتاب همچنین تهیه کننده و مجری برنامه های متعدد رادیویی و تلویزیونی زاده سال 1325 خورشیدی (1944 میلادی) در شیراز، کنشگر فرهنگی و اجتماعی، دانش آموخته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران (مقطع کارشناسی) مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (مقطع کارشناسی ارشد) و دارای دکترای افتخاری در رشته روزنامه نگاری از دانشگاه جهانی امریکا است.
هما سرشار همراه و درامتداد تلاشهای فرهنگی اجتماعی خود، از سال 2006 نویسنده، تهیه کننده و میزبان دو برنامه رادیویی خانه دوست (2006تا 2009) و صبحانه با هما سرشار (2013 تا کنون) در رادیو ایران در لس آنجلس بوده است. بنیاد گذاشتن بنیاد هنر برای پشتیبانی از هنرمندان ایرانی امریکایی از تازه ترین اقدامات هما سرشار در لس آنجلس است.
از هما سرشار کتابها منتشر شده زیر در دسترس است:
دفتر نوروز(دو مجلد،1988 و 1989 لس آنجلس) «در کوچه پس کوچه های غربت» (دو مجلد،1992، لس آنجلس) پژوهشها و هنرها(ویراستار 1993، لس آنجلس) چهره زن در فرهنگ ایرانی (ویراستار 1993، لس آنجلس)، زن و خانواده در ایران و در مهاجرت (ویراستار 1994، لس آنجلس)، زن و سیاست در ایران معاصر (ویراستار،1995، لس آنجلس)، زن، اسلام و جنسیت (ویراستار 1994، لس آنجلس) یهودیان در تاریخ معاصر ایران (چهار مجلد، 1994 تا 2000) و شعبان جعفری (2002 لس آنجلس) که در سال 2003 پرفروشترین در درون و برون ایران شد.

1530-34