1462-78

1462-83

همه ساله سازمان عظیم CALIFORNIA-SENIOR GAMES CHAMPIONSHIP که مرکز آن در یکی از بزرگترین پارکهای عمومی شهر پاسادنا که دارای کلیه امکانات ورزشی برای اجرای مسابقات ورزشی است از جمله میدان بزرگ گلف – دواستخر 50متری با معیارهای قانونی – پیست های مختلف برای دوچرخه سواری- پیاده روی وغیره وجود دارد، از تاریخ 23 ماه می تا 28 ماه جون در کلیه مسابقات برای سنین 50 سال به بالا صورت می گیرد. گروه بندی های سنی برای  مرد و زن در کلیه مسابقات 5 سال معیار قرار دارد که هر رشته ورزش برای هر یک از شرکت کنندگان در معیار آن سن و سال انجام میشود سازمان مزبور پس از مشخص بودن زمان مسابقات از چند ماه پیش تر از مواقع اجرای مسابقات برنامه های متنوع خود را در بروشورهای مختلف برای شرکت کنندگان گروه های سنی مسابقات ارسال میشود تا شرکت کنندگان تمایل خود را در چه رشته و گروه سنی معین بکنند. وزمان و مکان اجرای مسابقات هم کاملا مشخص و پیش بینی شده است. و برای هر رشته هم ورودیه ای به مبلغ (30 دلار) در نظر گرفته شده به اضافه برای هر قسمت انفرادی هم مبلغی میان 6 تا 10 دلار بایستی پرداخته شود.
البته آغاز و پایان مسابقات در یک جشن عمومی با شرکت کلیه شرکت کنندگان صورت می گیرد… ولی در روز انجام مسابقات هر رشته و کسب نتیجه نشان ها و مدالهایی برای برندگان مسابقات در محل اهدا خواهد شد.(لازم به توضیح است. مبالغ ورودی شرکت کنندگان صرف اهداء نشان ها- مدالها وغیره میشود) ورود و شرکت من به این مسابقات از ابتدای سال 2005 برای شرکت در مسابقات تنیس (انفرادی- دوبل- مختلط) بوده و در آن مسابقات که در سنین 80 سالگی بوده ام با موفقیت های زیادی توام بوده و نشان و مدال دریافت کرده ام.اما متاسفانه به علت عمل های جراحی نتوانستم آن مسابقات تنیس را ادامه بدهم لذا به رشته شنا که در آن هم تخصص کافی داشته و دارم رو آوردم. من رشته شنا را به اضافه ورزشهای دیگر با توپ را از سنین کودکی آغاز کرده بودم. در سنین 10 سالگی قهرمان دوم 800 متری کشور بوده ودر همین سنین (ناجی غریق) دواستخر شنای بوستان ورزش در سالهای 1319 به بعد بوده ام. به این جهت رشته شنا مورد علاقه ام بوده وسالها معاونت فدراسیون شنای کشور را داشته ام.
من چندین بار در این سنین بالا دراین مسابقات شرکت جسته ام (خصوصا هرچه سن بالاتر می رود شرکت کنندگان هم محدودتر و ناتوان تر می گردند.) انگیزه من برای شرکت در مسابقات امسال علتی خاص داشته:- با ورودم به سنین 88 سالگی تصمیم گرفتم به یک هدف بزرگتر که شکستن رکورد 7 مدال طلایی قهرمان شنای امریکا که در مسابقات المپیک نصیبش گردید و مدالها را به گردن آویخت منهم یک شناگر 88 ساله هستم که در 8 رشته متنوع می توانم قدرت خود را در این سن و سال نشان بدهم و معتقدم که: (سن و سال فقط یک عدد هستند و محدوده ای برای فعالیت های جسمی ندارد) و به کسانی که هنوز جوانتر از من هستند و معتقدند که پیر هستند و نمی توانند فعالیت هایی داشته باشند درسی داده باشم- من روزها در ساعات صبح زود 5 تا 6 هر بامداد شنای تمرینی خود را آغاز می کنم و قریب 800 متر شنا می کنم. و سرخوش و سرحال به منزل بر می گردم. تازه عصرها هم مسافت 2 الی 3مایل راه پیمایی می کنم.
به هرحال امیدوارم این درسی باشد برای کهنسالان که در قید وبند سنین خود نباشند و فعالیت های مورد نظرشان را انجام بدهند تا موفق وسالم تر بمانند.

1462-80

1462-81

1462-82