sharhe_roye_jeld65.1

گفتگويي تازه با

 

سعيد خواننده محبوب و جوان
 با دو آلبوم پرفروش  With Me‌و Future
و شهياد خواننده محبوب با چند البوم
 و آهنگساز ده ها‌ آهنگ محبوب براي خوانندگان روز

 

 

سعيد را با آلبوم هاي محبوب With me‌ و Future مي‌شناسيم، خواننده اي با احساس و  پرطرفدار كه باموزيك روز پيش ميرود، شهياد را  چند سال است مي‌شناسيم ، اويك خواننده محبوب و يك آهنگساز توانا و با ذوق است.sharhe_roye_jeld65.2
در ديداري با سعيد خواننده جوان و موفق و شهياد خواننده ، آهنگساز و تنظيم كننده با احساس، از جنجال يك ترانه گفتيم و شنيديم، ترانه دلنشين و زيباي فقط >مخصوص تو< كه ناگهان روي سايت ها، شبكههاي تلويزيوني، جنجالي بپاكرده است.
سعيد و  شهياد مي‌گويند: حدود  6‌ ماهي بود، بروي چند شعر و آهنگ خوب و ناب، ازجمله >مخصوص تو< باهم كار مي‌كرديم، سعيد مي‌گويد من بدليل اعتقاد به كار شهياد، هر چه شعر ناب بدست مي‌آوردم، به او مي‌سپاردم، شهياد مي‌گويد من هم چون به صداي سعيداعتقاد دارم بروي ترانه هايي كه بمن مي‌سپارد، ماهها كار مي‌كنم، بروي همين ترانه را هم با يكي دو ترانه ديگر بجرات 6‌ ماهي كار كردم  سعيدادامه ميدهد ما يكروز در استوديو بوديم كه دوست مشتركي با شنيدن آن گفت يك خواننده ساكن دبي نيز همين ترانه را در دست اجرا دارد، شهياد گفت ولي ما ماههاست دست  اندركار آن هستيم، تا آنجا كه من مي‌دانم سعيد اين شعر را از خود شاعرش خريده است.sharhe_roye_jeld65.3
با اين حال از طريق همان دوست مشترك باآن خواننده تماس گرفتم، سعيد گفت من اجازه كتبي ورسمي اين شعر را از خالق آن فروزان احمدي در ايران گرفتهام. آن خواننده گفت من هم دو سالي است اين شعر را دارم، و انگار كه بمن واگذار شده به همين جهت آنرا مي‌خوانم.
شهياد گفت: اتفاقا همان شب با فروزان احمدي  تماس گرفتيم، توضيح داد كه اين خواننده ساكن دبي، نه تنها  بابت اين شعر، بلكه چند شعر ديگر بمن دستمزدي نپرداخته و بهمين جهت من مجوزي به او نداده ام وحق اجراي آنرا ندارد.
سعيد: من و شهياد با كمپاني كه قرار بود اين سي دي را به بازار بدهد تماس گرفتيم، توضيح داديم كه حقوق قانوني اين ترانه را گرفته ايم و حتي آنرا در امريكا كپي رايت كرده ايم مسئول كمپاني گفت ما با اين خواننده حرف ميزنيم، در ضمن نام  و لوگوي كمپاني را از روي سي دي بر مي‌داريم، خود مسئول كمپاني مي‌دانست  كه من  اين ترانه را با آهنگ و تنظيم شهياد  اجرا كردهام و آماده پخش است.
شهياد: متاسفانه ديديم كه آن خواننده ترانه >مخصوص تو<  را بدون اجازه به بازار داده وبروي سايت هايsharhe_roye_jeld65.4 مختلف پخش كرده است حتي يك سايت راديويي هم با وجود تلفن و توضيح ما آنرا پخش كرده است.
سعيد:  هفته قبل من وشهياد به شبكه I‌T رفتيم، در آنجا مصاحبه مفصلي داشتيم با توضيح كامل درباره اين ترانه، همه بينندگان را در سراسر جهان متوجه ساختيم، همزمان با حرفهاي ما، خود ترانه سرا از ايران روي خط آمد و گفت كه تنها  من مجوز اين ترانه را دارم و هيچكس ديگر حق اجراي آنرا ندارد، حتي در مورد ديگر آثارش كه بدون مجوز  اجرا شده  گفت و اينكه فقط دو سه تا ايميل با اين خواننده رد و بدل كرده و گفته كه خوشحال ميشود كه او آنها را اجرا كند، ولي مسلما تا قراردادي منعقد نشود، تا دستمزدي داده نشود، اجازه اي هم در كار نيست.
شهياد: ما در سرزميني  زندگي مي‌كنيم،كه قانون حاكم است،در اينجا هيچكس نمي‌تواند بدون سند ومدرك وقرارداد مدعي مالكيت اثري باشد، خصوصاكه يك اثر كپي رايت هم داشته باشد اينگونه برخورد با مسائل هنري، سبب دلسرد  شدن ميشود.

 

  

 

مجوز قانوني و كپي رايت اين ترانه را در دست داريم، ولي يك خواننده مقيم دبي،
 آنرا بدون اجازه خوانده است و ترانه سراي اين اثر نيز هيچ اجازه اي به اين خواننده نداده است

sharhe_roye_jeld65.5

 

سعيد: ما يك جامعه كوچك هنري هستيم، تنها انتظاري كه از اين جامعه و دست اندركاران آن ميرود، اينكه به هم احترام بگذارند، حقوق هم را رعايت كنند، در موارد مختلف مشكل شان را دوستانه حل كنند، پشت هم بايستند، ميان شان همبستگي و رفاقت باشد، نه از پشت خنجر زدن، نه روبروي هم ايستادن وكار و زحمت يكديگر را خراب كردن.
خوشبختانه نه تنها اين ترانه و آهنگ ، بلكه يك مجموعه كامل را با شهياد در دست تهيه داريم كه از سوي شركت معتبر ترانه پخش خواهد شد. در ضمن موزيك ويديوي همين ترانه آهنگ، با دست تواناي >راوي< كارگردان باذوق ساخته شده است.

 

sharhe_roye_jeld65.6

 

 

آلبوم جديدم 9‌ آهنگ و ترانه دارد در تدارك تهيه 6‌ موزيك ويديو هستيم واين ترانه كه جنجال آفريده، يكي از با احساس ترين ترانه هاي آن است كه اين چنين شروع مي‌شود:
يه دل ديوونه دارم
اونم فقط مخصوص تو
حرفهاي عاشقونه دارم
اونم فقط مخصوص تو
• در پايان از سعيد مي‌پرسم كه از كنسرت‌هايت چه خبر؟
 مي‌گويد: قبلا در نقاط مختلف دنيا از جمله سوئد، دانمارك، نروژ، انگليس، هلند و آلمان كنسرت هايي داشتم و بعد از سفر تازه ام به تركيه، كنسرت هاي جديدي راآغاز مي‌كنم.