سعید‭ ‬بحرانی‭ ‬ترین‭ ‬لحظات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بیمارستانی‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬گذراند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مقاومت‭ ‬دوراز‭ ‬انتظاری‭ ‬از‭ ‬تونل‭ ‬درد‭ ‬گذشت

دو‭ ‬سه‭ ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬سعید‭ ‬محمدی‭ ‬خواننده‭ ‬و‭ ‬آهنگسازسرشناس‭ ‬در‭ ‬بیمارستانی‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬بستری‭ ‬است‭. ‬سعید‭ ‬به‭ ‬کرونا‭ ‬مبتلا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬عادت‭ ‬همیشگی‭ ‬اش،‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬پنهان‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬با‭ ‬سعید‭ ‬تلفنی‭ ‬حرف‭ ‬زدیم،‭ ‬خوشبختانه‭ ‬حالش‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بهبودی‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬روزها‭ ‬و‭ ‬شبهای‭ ‬سختی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬گذرانیده‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬سعید‭ ‬طبق‭ ‬یک‭ ‬قرارداد‭ ‬اجرای‭ ‬کنسرت‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬رفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بروی‭ ‬کروز‭ ‬اجرا‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬سعید‭ ‬دو‭ ‬شب‭ ‬پیاپی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬انرژی‭ ‬روی‭ ‬صحنه‭ ‬میرود،‭ ‬ولی‭ ‬شب‭ ‬سوم،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬هتل،‭ ‬ناگهان‭ ‬حالش‭ ‬منقلب‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬بیهوش‭ ‬میشود‭ ‬سعید‭ ‬بدلیل‭ ‬اینکه‭ ‬هردو‭ ‬واکسن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬زده‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬تست‭ ‬منفی‭ ‬روبرو‭ ‬میشود‭ ‬ولی‭ ‬بدلیل‭ ‬ضعف‭ ‬زیاد‭ ‬24‭ ‬ساعت‭ ‬می‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬هتل‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬حالش‭ ‬وخیم‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬انتقال‭ ‬می‭ ‬یابد‭ ‬و‭ ‬عجیب‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬تست‭ ‬مثبت‭ ‬میدهد‭ ‬دراین‭ ‬مدت‭ ‬دستگاه‭ ‬گوارش‭ ‬اش‭ ‬مختل‭ ‬میشود،‭ ‬تنفس‭ ‬به‭ ‬سختی‭ ‬صورت‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬2‭ ‬هفته‭ ‬بستری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬معالجات‭ ‬مخصوص‭ ‬کرونا‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭. ‬تا‭ ‬ندا‭ ‬همسرش‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬نگران‭ ‬سعید‭ ‬بوده،‭ ‬با‭ ‬کلی‭ ‬انتی‭ ‬بیوتیک‭ ‬و‭ ‬داروهای‭ ‬ضروری‭ ‬راهی‭ ‬ترکیه‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬معلوم‭ ‬میشود‭ ‬سعید‭ ‬دچار‭ ‬ذات‭ ‬الریه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬مقاومت‭ ‬او‭ ‬خوشبختانه‭ ‬اثر‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬معالجات‭ ‬اثر‭ ‬میگذارد،‭ ‬بخصوص‭ ‬انتی‭ ‬بیوتیک‭ ‬های‭ ‬ندا‭ ‬نجات‭ ‬بخش‭ ‬او‭ ‬میشود‭.‬

دراین‭ ‬فاصله‭ ‬بدلیل‭ ‬سولداوت‭ ‬شدن‭ ‬دو‭ ‬برنامه‭ ‬قبلی‭ ‬سعید،‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬قرارداد‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬طولانی‭ ‬بستند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کروز‭ ‬بزرگتر‭ ‬کنسرت‭ ‬ها‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سعید‭ ‬خوشبختانه‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بهبودی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬توجه‭ ‬دوستداران‭ ‬فراوان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سراسرجهان‭ ‬تشکر‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬دلگرم‭ ‬کننده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ندا‭ ‬سپاسگزاری‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬به‭ ‬دادش‭ ‬رسیده‭ ‬بود‭.‬