انگارهمین‭ ‬دیروز‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬الماس‭ ‬را‭ ‬درآن‭ ‬آرایشگاه‭ ‬درسن‭ ‬حوزه‭ ‬دیدم،‭ ‬پسرک‭ ‬حدود‭ ‬8‭ ‬ساله‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کوتاه‭ ‬کردن‭ ‬موهایش‭ ‬آورده‭ ‬بود،‭ ‬پسرک‭ ‬زیربار‭ ‬نمی‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬فرصت‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬فرارکند،‭ ‬الماس‭ ‬کلافه‭ ‬بود‭ ‬من‭ ‬جلو‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬اجازه‭ ‬میدهید‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬آقا‭ ‬پسر‭ ‬مردانه‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬بزنیم؟‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬برادرکوچولوی‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬قیچی‭ ‬و‭ ‬تیغ‭ ‬آرایشگر‭ ‬می‭ ‬ترسد‭ ‬چون‭ ‬یکبار‭ ‬درکودکی،‭ ‬بدلیل‭ ‬اشتباه‭ ‬آرایشگرگوش‭ ‬اش‭ ‬زخمی‭ ‬شده،‭ ‬گفتم‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬آقا‭ ‬کوچک‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬حرف‭ ‬نزند،‭ ‬راضی‭ ‬نمی‭ ‬شود،‭ ‬الماس‭ ‬گفت‭ ‬بفرمائید‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬حرف‭ ‬بزنید‭ ‬ومن‭ ‬بلافاصله‭ ‬پسرک‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬اش‭ ‬آرش‭ ‬بود،‭ ‬روی‭ ‬مبل‭ ‬نشاندم‭ ‬وگفتم‭ ‬ببین؛‭ ‬مردها‭ ‬ازهیچ‭ ‬چیزی‭ ‬نمی‭ ‬ترسند‭ ‬وگرنه‭ ‬سوپرمن‭ ‬مرد‭ ‬نبود،‭ ‬آیرونساید‭ ‬مرد‭ ‬نبود‭ ‬اگر‭ ‬تو‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬خواهی‭ ‬یکروزی‭ ‬آرش‭ ‬من‭ ‬بشوی،‭ ‬نباید‭ ‬بترسی‭ ‬خیلی‭ ‬راحت‭ ‬برو‭ ‬بنشین‭ ‬روی‭ ‬اون‭ ‬صندلی‭ ‬و‭ ‬بگذارسرت‭ ‬را‭ ‬کوتاه‭ ‬کنند‭. ‬تا‭ ‬بفهمند‭ ‬مردها‭ ‬درهرسن‭ ‬و‭ ‬سالی‭ ‬شجاع‭ ‬هستند،‭ ‬آرش‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬هیچوقت‭ ‬از‭ ‬هیچکس‭ ‬ترسیدی؟‭ ‬گفتم‭ ‬نه‭. ‬بعد‭ ‬خیلی‭ ‬راحت‭ ‬رفت‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬سرم‭ ‬را‭ ‬کوتاه‭ ‬کن‭! ‬الماس‭ ‬با‭ ‬حیرت‭ ‬مرا‭ ‬نگاه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬خوش‭ ‬بحال‭ ‬بچه‭ ‬های‭ ‬شما‭. ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬هنوزازدواج‭ ‬نکردم‭ ‬که‭ ‬بچه‭ ‬داشته‭ ‬باشم،‭ ‬ولی‭ ‬آرزویم‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬موبلند‭ ‬و‭ ‬خوش‭ ‬اندام‭ ‬مثل‭ ‬شماست‭! ‬الماس‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬ازدیدارتان‭ ‬خوشحال‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برادرش‭ ‬ازمن‭ ‬دورشد‭.‬

آن‭ ‬روز‭ ‬بهرطریقی‭ ‬بود‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬الماس‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آرایشگرم‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬بروی‭ ‬فیس‭ ‬بوک‭ ‬پیدایش‭ ‬کردم،‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬برایش‭ ‬پیغام‭ ‬گذاشتم‭ ‬جواب‭ ‬داد‭ ‬شما‭ ‬عادت‭ ‬به‭ ‬دخترهای‭ ‬سهل‭ ‬الوصول‭ ‬کرده‭ ‬ای،‭ ‬من‭ ‬چنین‭ ‬نیستم،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬جواب‭ ‬دادم‭ ‬بهمین‭ ‬جهت‭ ‬من‭ ‬همان‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬خواستگاریتان‭ ‬کردم،‭ ‬نوشت‭ ‬بعدا‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬تماس‭ ‬می‭ ‬گیرم‭. ‬درمدت‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬ونیم‭ ‬هرچه‭ ‬پیام‭ ‬دادم‭ ‬جواب‭ ‬نداد‭ ‬تا‭ ‬یکروز‭ ‬نوشت‭ ‬امروز‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬وقت‭ ‬دارم،‭ ‬حاضرم‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬گپ‭ ‬بزنیم‭ ‬و‭ ‬سنگ‭ ‬هایمان‭ ‬را‭ ‬وا‭ ‬بکنیم‭. ‬

با‭ ‬شوق‭ ‬به‭ ‬دیدارش‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬3ساعت‭ ‬قراردیدار‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬گذاشتیم،‭ ‬راستش‭ ‬از‭ ‬شخصیت‭ ‬محکم‭ ‬ولی‭ ‬درعین‭ ‬حال‭ ‬ظرافت‭ ‬های‭ ‬زنانه‭ ‬اش‭ ‬خوشم‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬فهماندم‭ ‬که‭ ‬واقعا‭ ‬قصد‭ ‬ازدواج‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬مرا‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬ومادرش‭ ‬آشنا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬پای‭ ‬مادرم‭ ‬را‭ ‬وسط‭ ‬آوردم‭ ‬و‭ ‬4ماه‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬خواسته‭ ‬الماس‭ ‬برای‭ ‬ماه‭ ‬عسل‭ ‬به‭ ‬ترکیه‭ ‬رفتیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬با‭ ‬خواهرانش‭ ‬آشنا‭ ‬شوم‭. ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬سرگرم‭ ‬کننده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬گذراندیم،‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬الماس‭ ‬حامله‭ ‬شد‭. ‬من‭ ‬که‭ ‬عاشق‭ ‬بچه‭ ‬دارشدن‭ ‬بودم،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬غرق‭ ‬بوسه‭ ‬کردم،‭ ‬خودش‭ ‬هم‭ ‬هیجان‭ ‬داشت‭ ‬درحالیکه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردیم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬درآمد‭ ‬خوبی‭ ‬داشتیم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬صاحب‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬هردو‭ ‬را‭ ‬فروختیم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬3خوابه‭ ‬دریک‭ ‬محله‭ ‬خوب‭ ‬خریدیم‭ ‬و‭ ‬نقشه‭ ‬هایمان‭ ‬برمبنای‭ ‬آینده‭ ‬بچه‭ ‬هایمان‭ ‬بود‭. ‬هر‭ ‬دو‭ ‬پیشاپیش‭ ‬اتاق‭ ‬دخترمان‭ ‬را‭ ‬تزئین‭ ‬کردیم،‭ ‬شور‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬الماس‭ ‬مرا‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬شادی‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬خدایم‭ ‬را‭ ‬شکرگزار‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬همسری‭ ‬نصیبم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬تولد‭ ‬دخترمان‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬اصرارمن،‭ ‬الماس‭ ‬از‭ ‬کارش‭ ‬دست‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بزرگ‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬مهمان‭ ‬تازه‭ ‬رسیده‭ ‬پرداخت‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬خانواده‭ ‬خوب‭ ‬مثل‭ ‬خودمان‭ ‬رفت‭ ‬وآمد‭ ‬داشتیم‭. ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬صاحب‭ ‬یک‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬بچه‭ ‬بودند،‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬سرشان‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬گرم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬شان‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬وفادار‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شخصیت‭ ‬بودند‭.‬

من‭ ‬بخاطرراحتی‭ ‬خیال‭ ‬الماس،‭ ‬برساعات‭ ‬کارم‭ ‬اضافه‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭ ‬درآمد‭ ‬درحد‭ ‬خوبی‭ ‬بود‭. ‬وقتی‭ ‬به‭ ‬گذران‭ ‬زندگی‭ ‬مان‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬کامل‭ ‬بود،‭ ‬ما‭ ‬حتی‭ ‬نقشه‭ ‬20سال‭ ‬بعد‭ ‬زندگی‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬کشیدیم،‭ ‬اینکه‭ ‬چگونه‭ ‬دوران‭ ‬بازنشستگی‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬کنیم‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬چه‭ ‬رشته‭ ‬هایی‭ ‬تحصیل‭ ‬کنند‭.‬

درپنجمین‭ ‬سال‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬مان،‭ ‬یک‭ ‬آخرهفته‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خواهرزاده‭ ‬الماس‭ ‬درلس‭ ‬آنجلس‭ ‬قرار‭ ‬گذاشتیم،‭ ‬برای‭ ‬5‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬اتومبیل‭ ‬راه‭ ‬افتادیم،‭ ‬البته‭ ‬من‭ ‬ترجیح‭ ‬می‭ ‬دادم‭ ‬با‭ ‬هواپیما‭ ‬برویم،‭ ‬ولی‭ ‬الماس‭ ‬اصرار‭ ‬داشت‭ ‬با‭ ‬اتومبیل‭ ‬سفربکنیم،‭ ‬اگرلازم‭ ‬بود،‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬هم‭ ‬حداقل‭ ‬4‭ ‬روز‭ ‬بمانیم،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬هیچ‭ ‬مخالفتی‭ ‬نداشتم‭ ‬چون‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ایمیل،‭ ‬با‭ ‬محل‭ ‬کارم‭ ‬حرف‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬ترتیب‭ ‬آنرا‭ ‬دادم‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬راه‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬ناگهان‭ ‬لاستیک‭ ‬اتومبیل‭ ‬ترکید‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬قدرت‭ ‬سعی‭ ‬کردم‭ ‬آنرا‭ ‬کنترل‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬زمان‭ ‬توقف‭ ‬اتومبیل،‭ ‬کوشیدم‭ ‬اگرضربه‭ ‬ای‭ ‬هم‭ ‬وارد‭ ‬میشود‭ ‬بمن‭ ‬باشد،‭ ‬ولی‭ ‬زمانی‭ ‬بخود‭ ‬آمدم‭ ‬که‭ ‬توی‭ ‬آمبولانس‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬الماس‭ ‬و‭ ‬دخترم‭ ‬نداشتم‭. ‬

در‭ ‬بیمارستان‭ ‬فهمیدم‭ ‬الماس‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬ام،‭ ‬ضربه‭ ‬سنگینی‭ ‬بود،‭ ‬گریه‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬فریاد‭ ‬می‭ ‬زدم،‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬مقدسات‭ ‬نفرین‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بخدا‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬یعنی‭ ‬سهم‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬همین‭ ‬بود؟‭ ‬چقدر‭ ‬تو‭ ‬بی‭ ‬انصاف‭ ‬هستی؟‭ ‬چرا‭ ‬باید‭ ‬الماس‭ ‬دراوج‭ ‬جوانی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬آرزواز‭ ‬دست‭ ‬برود؟‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬به‭ ‬جزئیات‭ ‬بپردازم،‭ ‬ولی‭ ‬واقعا‭ ‬کمرم‭ ‬شکست،‭ ‬تا‭ ‬6ماه‭ ‬با‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬رفت‭ ‬وآمد‭ ‬داشتم،‭ ‬طفلک‭ ‬خواهرم‭ ‬به‭ ‬هرطریقی‭ ‬بود‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬امریکا‭ ‬رساند‭ ‬که‭ ‬پشتیبان‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬دخترم‭ ‬سحرباشد‭.‬

باورکنید‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یکسال‭ ‬من‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ ‬پیدا‭ ‬کردم،‭ ‬الماس‭ ‬مرتب‭ ‬به‭ ‬خوابم‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬چرا‭ ‬زن‭ ‬نمی‭ ‬گیری؟‭ ‬چرا‭ ‬برای‭ ‬دخترم‭ ‬یک‭ ‬مادر‭ ‬نمی‭ ‬آوری؟‭ ‬دربیداری‭ ‬بخودم‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬هرگز‭ ‬زن‭ ‬نخواهم‭ ‬گرفت‭ ‬تا‭ ‬پریسا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬خواهرم‭ ‬از‭ ‬سانفرانسیسکوبه‭ ‬دیدن‭ ‬ما‭ ‬آمد،‭ ‬زن‭ ‬خوبی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شوهرش‭ ‬را‭ ‬براثرسرطان‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬عجیب‭ ‬اینکه‭ ‬ازهمان‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬توجه‭ ‬سحر‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬مرتب‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بیرون‭ ‬میرفت‭ ‬ووقتی‭ ‬از‭ ‬سحر‭ ‬می‭ ‬پرسیدم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬عمه‭ ‬جان‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنی‭ ‬؟‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬هردو‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬ولی‭ ‬عمه‭ ‬پریسا‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬بیشتردوست‭ ‬دارم‭ ‬عجیب‭ ‬اینکه‭ ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬خواب‭ ‬الماس‭ ‬را‭ ‬میدیدم،‭ ‬بنظرخوشحال‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬می‭ ‬پرسید‭ ‬چرا‭ ‬زن‭ ‬نمی‭ ‬گیری؟‭ ‬چرا‭ ‬یک‭ ‬مادر‭ ‬برای‭ ‬دخترم‭ ‬پیدا‭ ‬نمی‭ ‬کنی؟‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬گم‭ ‬پریسا‭ ‬خیلی‭ ‬مهربان‭ ‬است،‭ ‬می‭ ‬خندید‭ ‬ولی‭ ‬حرفی‭ ‬نمی‭ ‬زد‭. ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬روح‭ ‬او‭ ‬نگران‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬سحراست،‭ ‬با‭ ‬بازگشت‭ ‬پریسا،‭ ‬دخترم‭ ‬شدیدا‭ ‬دلتنگ‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬بطوری‭ ‬که‭ ‬خواهرم‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬گفت‭ ‬برادر،‭ ‬پریسا‭ ‬زن‭ ‬جوانی‭ ‬است،‭ ‬خصوصا‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬سحرخیلی‭ ‬اخت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

3ماه‭ ‬بعد‭ ‬خیلی‭ ‬بی‭ ‬سروصدا‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬پریسا‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم،‭ ‬ته‭ ‬دلم‭ ‬هنوز‭ ‬راضی‭ ‬نبودم،‭ ‬ولی‭ ‬یاد‭ ‬حرفهای‭ ‬الماس‭ ‬می‭ ‬افتادم‭ ‬و‭ ‬یاد‭ ‬دلتنگی‭ ‬دخترم‭ ‬سحر‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬وعلاقه‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬پریسا،‭ ‬رویهمرفته‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مناسب‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬بمرور‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬عادت‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬گرچه‭ ‬پریسا‭ ‬مهربان‭ ‬وصمیمی‭ ‬مرا‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬مجذوب‭ ‬خود‭ ‬کرد‭. ‬ولی‭ ‬ناگهان‭ ‬کابوس‭ ‬های‭ ‬من‭ ‬شروع‭ ‬شد،‭ ‬هرشب‭ ‬الماس‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬عصبانی‭ ‬است‭ ‬شاید‭ ‬کسی‭ ‬حرف‭ ‬مرا‭ ‬باور‭ ‬نمی‭ ‬کند‭ ‬وهنوزهم‭ ‬باور‭ ‬نمی‭ ‬کند،‭ ‬ولی‭ ‬براستی‭ ‬هرشب‭ ‬الماس‭ ‬به‭ ‬خوابم‭ ‬می‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬بدرد‭ ‬مادربودن‭ ‬نمی‭ ‬خورد‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬جدا‭ ‬شو‭. ‬من‭ ‬راضی‭ ‬نیستم،‭ ‬من‭ ‬حتی‭ ‬بیک‭ ‬روانشناس‭ ‬مراجعه‭ ‬کردم‭ ‬گفت‭ ‬بدلیل‭ ‬عشق‭ ‬عمیق‭ ‬به‭ ‬همسرت‭ ‬این‭ ‬احساس‭ ‬درتو‭ ‬بوجود‭ ‬آمده،‭ ‬نباید‭ ‬آنرا‭ ‬جدی‭ ‬بگیری‭. ‬باید‭ ‬همه‭ ‬فکر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بروی‭ ‬پریسا‭ ‬و‭ ‬دخترت‭ ‬متمرکز‭ ‬کنی‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬هرچه‭ ‬می‭ ‬کوشم‭ ‬موفق‭ ‬نمی‭ ‬شوم،‭ ‬نمی‭ ‬دانم‭ ‬چکنم‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬روانشناس‭ ‬ایرانی،‭ ‬آشنا‭ ‬با‭ ‬خصوصیات‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬ساختارذهنی‭ ‬ایرانی،‭ ‬می‭ ‬پرسم‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬بکنم؟‭ ‬عاقبت‭ ‬این‭ ‬زندگی‭ ‬به‭ ‬کجا‭ ‬می‭ ‬کشد؟‭ ‬آیا‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬پریسا‭ ‬جدا‭ ‬بشوم؟‭ ‬آیا‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬من،‭ ‬برای‭ ‬توقف‭ ‬این‭ ‬هجوم‭ ‬روانی‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟

فردین‭ ‬‭ ‬سن‭ ‬حوزه‭ ‬

دکتردانش فروغی روانشناس بالینی ودرمانگردشواریهای خانوادگی به آقای فرهاد ازلندن پاسخ میدهد

یک‭ ‬ارتباط‭ ‬ناگهانی‭ ‬و‭ ‬دیدار‭ ‬از‭ ‬بانویی‭ ‬که‭ ‬برادرکوچک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آرایشگاه‭ ‬برده‭ ‬بود‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتها‭ ‬تلفن‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬پایایی‭ ‬درگفتارو‭ ‬رفتار‭ ‬توانستید‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬معمولی‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬بکشانید‭. ‬اما‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬الماس‭ ‬نتوانست‭ ‬دوام‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬تصادفی‭ ‬وحشت‭ ‬انگیزسبب‭ ‬مرگ‭ ‬همسرجوان‭ ‬شما‭ ‬شد‭.‬

این‭ ‬آغاز‭ ‬یک‭ ‬احساس‭ ‬افسردگی‭ ‬ازحادثه‭ ‬تصادف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬درچارچوب‭ ‬فکری‭ ‬دردناکی‭ ‬قرارداده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬آنکه‭ ‬قصد‭ ‬بدی‭ ‬نداشته‭ ‬اید‭ ‬مع‭ ‬الوصف‭ ‬حادثه‭ ‬ای‭ ‬پیش‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬نتوانسته‭ ‬اید‭ ‬آن‭ ‬حادثه‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کنید‭. ‬آنچه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬آزارد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سحررا‭ ‬نیازمند‭ ‬به‭ ‬مادر‭ ‬می‭ ‬دانید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬انگیزه‭ ‬سبب‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬پی‭ ‬درپی‭ ‬درخواب‭ ‬این‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬ای‭ ‬متفاوت‭ ‬تکرارکنید‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬پیشنهاد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پریسا‭ ‬ازدواج‭ ‬کنید‭ ‬پیام‭ ‬ها‭ ‬ابتدا‭ ‬تائید‭ ‬کننده‭ ‬چنین‭ ‬تصمیمی‭ ‬بود‭ ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬پریسا‭ ‬ازدواج‭ ‬کردید‭ ‬احساس‭ ‬بی‭ ‬مادری‭ ‬سحر‭ ‬تا‭ ‬اندازه‭ ‬ای‭ ‬برطرف‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬احساس‭ ‬گناه‭ ‬ازاینکه‭ ‬بعلت‭ ‬تصادف‭ ‬الماس‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬پریسا‭ ‬را‭ ‬جانشین‭ ‬آن‭ ‬ساخته‭ ‬اید‭ ‬کابوس‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رهایی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دشوار‭ ‬می‭ ‬بینید‭.‬

نکته‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬احساس‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گناهکار‭ ‬می‭ ‬دانید‭. ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬روان‭ ‬درمانی‭ ‬شاید‭ ‬روشن‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬بعلت‭ ‬دشواریهای‭ ‬خیلی‭ ‬معمولی‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهرها‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬گاه‭ ‬آنها‭ ‬حرفهایی‭ ‬می‭ ‬زنند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬آرزوهائی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬معلول‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬های‭ ‬تند‭ ‬است‭ ‬برزبان‭ ‬می‭ ‬رانند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬منطق‭ ‬آنها‭ ‬هماهنگ‭ ‬نیست‭ ‬وزمانی‭ ‬که‭ ‬حادثه‭ ‬ناگوار‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬بدلیل‭ ‬همان‭ ‬افکارخود‭ ‬را‭ ‬مقصر‭ ‬می‭ ‬شمارند‭. ‬دراین‭ ‬مورد‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬روانشناس‭ ‬بطور‭ ‬مرتب‭ ‬به‭ ‬روان‭ ‬درمانی‭ ‬بپردازد‭ ‬و‭ ‬وضع‭ ‬شما‭ ‬طوری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دشواری‭ ‬رها‭ ‬سازید‭.‬