سایه‭ ‬خواهرم‭ ‬سحررا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬خانم‭ ‬دربانک‭ ‬آشنا‭ ‬شدم،‭ ‬آنقدرمهربان‭ ‬و‭ ‬مودب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وقار‭ ‬بود،‭ ‬دلم‭ ‬نیامد‭ ‬آسان‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬بگذرم،‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬گفتم‭ ‬خانواده‭ ‬ما‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬عروسی‭ ‬دارد‭. ‬

آنروزکلی‭ ‬با‭ ‬سحر‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬مرا‭ ‬واقعا‭ ‬تحت‭ ‬تاثیرقرار‭ ‬داد،‭ ‬شخصیت‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬جذابی‭ ‬داشت،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬گذاشتیم‭ ‬واین‭ ‬قرارومدارها‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬پیش‭ ‬رفت‭ ‬که‭ ‬نامزد‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کردیم‭.‬

سحردراورنج‭ ‬کانتی‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬عموی‭ ‬پیرداشت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همسرامریکایی‭ ‬وفرزندانش‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬زیاد‭ ‬اشتیاقی‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬حضورسحردر‭ ‬خانواده‭ ‬خود‭ ‬نداشت‭ ‬البته‭ ‬سحر‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬خودش‭ ‬هم‭ ‬ازآن‭ ‬جمع‭ ‬دوری‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬چون‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬ازپسرعموهایش‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬فرصتی‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬تجاوز‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬علنی‭ ‬هم‭ ‬گفته‭ ‬اند‭!‬

زندگی‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬سحربا‭ ‬آرامش‭ ‬شروع‭ ‬شد،‭ ‬او‭ ‬زیاد‭ ‬اهل‭ ‬کار‭ ‬دریک‭ ‬اداره‭ ‬و‭ ‬کمپانی‭ ‬نبود،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬از‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬غروب‭ ‬زندانی‭ ‬هستم،‭ ‬ولی‭ ‬اگرکاری‭ ‬پیدا‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬درون‭ ‬خانه‭ ‬باشد،‭ ‬یا‭ ‬کار‭ ‬دریک‭ ‬رستوران‭ ‬سطح‭ ‬بالا‭ ‬را‭ ‬ترجیح‭ ‬میدهد‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬من‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬خشکشویی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬سحر‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کردم،‭ ‬لباسهایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬دچار‭ ‬کمبود‭ ‬و‭ ‬ترمیم‭ ‬و‭ ‬دوخت‭ ‬ودوز‭ ‬ساده‭ ‬هستند‭ ‬بپذیرد‭ ‬و‭ ‬درخانه‭ ‬کار‭ ‬کند،‭ ‬خوشحال‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬شروع‭ ‬کرد،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانش‭ ‬بنام‭ ‬مهشید‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬همراه‭ ‬شد‭ ‬وخودش‭ ‬میگفت‭ ‬درآمدم‭ ‬خوب‭ ‬است،‭ ‬همه‭ ‬نیازهای‭ ‬زنانه‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬ازهزینه‭ ‬های‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

من‭ ‬خیالم‭ ‬راحت‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬ازظهرهم‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬می‭ ‬آمدم،‭ ‬غذای‭ ‬خوشمزه‭ ‬ای‭ ‬آماده‭ ‬بود‭ ‬غذاهایی‭ ‬که‭ ‬متنوع‭ ‬و‭ ‬بسیارخوش‭ ‬منظره‭ ‬وخوش‭ ‬طعم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬حیران‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬چه‭ ‬هنرهایی‭ ‬دارد‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬وقتی‭ ‬دیدم‭ ‬لباسهای‭ ‬قشنگ‭ ‬و‭ ‬بظاهرگران‭ ‬قیمتی‭ ‬می‭ ‬پوشد،‭ ‬کفش‭ ‬و‭ ‬کیف‭ ‬های‭ ‬برند‭ ‬معروف‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬مرتب‭ ‬پیراهن‭ ‬و‭ ‬کراوات‭ ‬می‭ ‬خرد،‭ ‬کمی‭ ‬جا‭ ‬خوردم،‭ ‬چون‭ ‬درآمدش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شغل‭ ‬آنچنان‭ ‬زیاد‭ ‬نبود،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬دوستش‭ ‬تقسیم‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬پرسیدم‭ ‬خیلی‭ ‬بخودت‭ ‬میرسی،‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬دلبازشده‭ ‬ای،‭ ‬یعنی‭ ‬این‭ ‬کارچنین‭ ‬درآمدی‭ ‬دارد؟‭ ‬گفت‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬ما‭ ‬چند‭ ‬مشتری‭ ‬خصوصی‭ ‬هم‭ ‬پیدا‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬اینگونه‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬میرویم‭ ‬درآینده‭ ‬شاید‭ ‬خودمان‭ ‬این‭ ‬بیزینس‭ ‬را‭ ‬راه‭ ‬بیاندازیم‭. ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬اخلاقا‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬درست‭ ‬نیست‭ ‬دلم‭ ‬نمیخواهد‭ ‬تو‭ ‬مشتریان‭ ‬دوستم‭ ‬را‭ ‬غر‭ ‬بزنی،‭ ‬گفت‭ ‬ابدا‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬دوستان‭ ‬مان‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬آگهی‭ ‬درمجله‭ ‬جوانان،‭ ‬این‭ ‬مشتریها‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردیم،‭ ‬گفتم‭ ‬خوشحالم‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬زن‭ ‬باهوش‭ ‬و‭ ‬زرنگی‭ ‬هستی‭. ‬دراین‭ ‬فاصله‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬دوستم‭ ‬حرف‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬فهمیدم‭ ‬سحر‭ ‬ودوستش‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬هرکدام‭ ‬میان‭ ‬500‭ ‬تا‭ ‬700‭ ‬دلاردرآمد‭ ‬دارند‭ ‬پرسیدم‭ ‬خود‭ ‬تو‭ ‬چقدر‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬چارج‭ ‬می‭ ‬کنی؟‭ ‬گفت‭ ‬درست‭ ‬درآمد‭ ‬من‭ ‬دوبرابرآنهاست‭ ‬چون‭ ‬هم‭ ‬مشتریان‭ ‬قدیمی‭ ‬من‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬شغل‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬من‭ ‬بریز‭ ‬و‭ ‬بپاش‭ ‬سحر‭ ‬به‭ ‬درآمدی‭ ‬بالای‭ ‬3هزاردلار‭ ‬شباهت‭ ‬داشت‭.‬

این‭ ‬وضع‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬کنجکاو‭ ‬بودم،‭ ‬تا‭ ‬مادرم‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬مهم‭ ‬اش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬زیرپوشش‭ ‬بیمه‭ ‬خود‭ ‬آوردم‭ ‬وحدود‭ ‬3ماهی‭ ‬درگیرعمل‭ ‬و‭ ‬دوره‭ ‬نقاهت‭ ‬و‭ ‬راهی‭ ‬کردنش‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بودم‭. ‬و‭ ‬درست‭ ‬10‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بدرقه‭ ‬کردن‭ ‬مادرم،‭ ‬یکروز‭ ‬درجلوی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬اتومبیل‭ ‬گرانقیمت‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬دورش‭ ‬را‭ ‬ربان‭ ‬پیچیده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬درگوشه‭ ‬ای‭ ‬نوشته‭ ‬ای‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬من‭ ‬بعنوان‭ ‬تولدم‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬اتومبیل‭ ‬مرا‭ ‬شوکه‭ ‬کرد،‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬محبت‭ ‬سحراحساس‭ ‬غرور‭ ‬کردم‭ ‬هم‭ ‬ته‭ ‬دلم‭ ‬به‭ ‬شور‭ ‬افتاد‭ ‬که‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬چه‭ ‬خبراست‭. ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬کنم،‭ ‬اولین‭ ‬کارم‭ ‬این‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کارآگاه‭ ‬خصوصی‭ ‬مبلغی‭ ‬بالا‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬پیگیرسحر‭ ‬و‭ ‬دوستش‭ ‬باشد،‭ ‬چون‭ ‬هردو‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬ساعتی‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬بیرون‭ ‬میرفتند‭ ‬و‭ ‬میگفتند‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬لوازم‭ ‬و‭ ‬تحویل‭ ‬لباس‭ ‬ازمشتریان‭ ‬جدید‭ ‬ناچارند‭ ‬بیرون‭ ‬بروند‭. ‬کارآگاه‭ ‬روز‭ ‬سوم‭ ‬گفت‭ ‬همسر‭ ‬شما‭ ‬ودوستش‭ ‬به‭ ‬فروشگاههای‭ ‬معروف‭ ‬میروند،‭ ‬احتمالا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬توضیحات‭ ‬شما،‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬گرفتن‭ ‬سفارش‭ ‬این‭ ‬رفت‭ ‬وآمدها‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬چون‭ ‬اغلب‭ ‬با‭ ‬ساک‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬کیسه‭ ‬پراز‭ ‬لباس‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬وسیله‭ ‬دیگری‭ ‬بیرون‭ ‬می‭ ‬آیند‭ ‬من‭ ‬کمی‭ ‬ازخودم‭ ‬خجالت‭ ‬کشیدم‭ ‬چون‭ ‬هزاران‭ ‬فکر‭ ‬منفی‭ ‬و‭ ‬بد‭ ‬از‭ ‬ذهنم‭ ‬گذشته‭ ‬بود‭ ‬وبه‭ ‬نجابت‭ ‬و‭ ‬وفاداری‭ ‬سحرشک‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭. ‬با‭ ‬اینحال‭ ‬به‭ ‬سحر‭ ‬توصیه‭ ‬کردم‭ ‬بجای‭ ‬این‭ ‬بریزبپاش‭ ‬ها‭ ‬دراندیشه‭ ‬پس‭ ‬اندازجهت‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬بزرگتر‭ ‬باشد،‭ ‬که‭ ‬استقبال‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬قول‭ ‬میدهم‭ ‬درمدت‭ ‬یکسال‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬بخریم‭.‬

درسومین‭ ‬سال‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک‭ ‬مان‭ ‬سحرحامله‭ ‬شد،‭ ‬و‭ ‬عجیب‭ ‬اینکه‭ ‬درزمان‭ ‬حاملگی‭ ‬سحر‭ ‬بیشتر‭ ‬بیرون‭ ‬میرفت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬نگران‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬مرتب‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬سفارش‭ ‬می‭ ‬کردم‭. ‬تا‭ ‬پدرم‭ ‬درایران‭ ‬به‭ ‬کوما‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬بلافاصله‭ ‬مرخصی‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬راهی‭ ‬ایران‭ ‬شدم،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬روزهنوز‭ ‬پدرم‭ ‬درکوما‭ ‬بود،‭ ‬مادرم‭ ‬تحت‭ ‬هیچ‭ ‬شرایطی‭ ‬حاضرنبود‭ ‬دستگاههای‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬نگران‭ ‬کارم‭ ‬بودم‭ ‬به‭ ‬سحر‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬گفت‭ ‬چرا‭ ‬نگرانی؟‭ ‬من‭ ‬دارم‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬می‭ ‬خرم،‭ ‬صاحبش‭ ‬درجریان‭ ‬طلاق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رستوران‭ ‬را‭ ‬مفت‭ ‬می‭ ‬فروشد،‭ ‬تا‭ ‬تو‭ ‬برگردی،‭ ‬مستقیم‭ ‬میروی‭ ‬توی‭ ‬رستوران‭ ‬خودت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬می‭ ‬کنی‭.‬

من‭ ‬واقعا‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬خیلی‭ ‬خوشبخت‭ ‬می‭ ‬دیدم،‭ ‬همسری‭ ‬داشتم‭ ‬که‭ ‬ضمن‭ ‬نجیب‭ ‬ووفاداربودن،‭ ‬عاشق‭ ‬من‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬خوشحالی‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬کار‭ ‬میکرد‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬خیال‭ ‬راحت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬ماندم،‭ ‬دراین‭ ‬مدت‭ ‬سحر‭ ‬مرتب‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬کردیت‭ ‬هایم‭ ‬واریز‭ ‬میکرد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬امکان‭ ‬دست‭ ‬ودلبازی‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬خوشحال‭ ‬کردم‭.‬

سرانجام‭ ‬برگشتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬شیک‭ ‬مدرن‭ ‬روبرو‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬مشتریان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬حفظ‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬سحر‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬رستوران‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬تعلق‭ ‬دارد‭ ‬من‭ ‬ودوستم‭ ‬میرویم‭ ‬بدنبال‭ ‬بیزینس‭ ‬خودمان،‭ ‬پرسیدم‭ ‬بیزینس‭ ‬درچه‭ ‬حالی‭ ‬است؟‭ ‬گفت‭ ‬ما‭ ‬آنقدر‭ ‬مشتریان‭ ‬ثروتمند‭ ‬پیدا‭ ‬کردیم‭ ‬که‭ ‬بابت‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬یک‭ ‬لکه،‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ ‬دکمه‭ ‬های‭ ‬اصلی‭ ‬لباس،‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬بلند‭ ‬کردن‭ ‬لباس‭ ‬ها‭ ‬قیمتی‭ ‬می‭ ‬پردازند‭ ‬که‭ ‬حیرت‭ ‬آوراست‭. ‬

یکروز‭ ‬که‭ ‬ازپشت‭ ‬پنجره‭ ‬رستوران‭ ‬اتومبیل‭ ‬اهدایی‭ ‬سحررا‭ ‬تماشا‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬تلفن‭ ‬زنگ‭ ‬زد،‭ ‬دوست‭ ‬سحر‭ ‬بود،‭ ‬تعجب‭ ‬کردم،‭ ‬پرسیدم‭ ‬طوری‭ ‬شده؟‭ ‬گفت‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬بگویم‭ ‬ناراحت‭ ‬نشوید‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬وسحر‭ ‬را‭ ‬دستگیر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زندان‭ ‬موقت‭ ‬هستیم،‭ ‬گفتم‭ ‬زندان؟‭ ‬چرا؟‭ ‬گفت‭ ‬بعدا‭ ‬برایتان‭ ‬توضیح‭ ‬می‭ ‬دهیم،‭ ‬فقط‭ ‬سحر‭ ‬تقاضا‭ ‬کرده،‭ ‬حساب‭ ‬های‭ ‬بانکی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طریقی‭ ‬خالی‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬اگرمورد‭ ‬سئوال‭ ‬قرارگرفتید‭ ‬بگوئید‭ ‬رستوران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پول‭ ‬ارثیه‭ ‬تان‭ ‬درایران‭ ‬خریده‭ ‬اید‭. ‬گفتم‭ ‬حالا‭ ‬کجا‭ ‬هستید؟‭ ‬من‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬بکنم؟‭ ‬گفت‭ ‬وکیل‭ ‬مان‭ ‬دنبال‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬شما‭ ‬طوری‭ ‬وانمود‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬سحراختلاف‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬درآستانه‭ ‬جدایی‭ ‬هستید‭! ‬من‭ ‬کاملا‭ ‬گیج‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬سحر‭ ‬زن‭ ‬من‭! ‬دستگیر‭ ‬و‭ ‬زندانی‭ ‬شده؟‭ ‬همان‭ ‬لحظه‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬آشنا‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬او‭ ‬تحقیق‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬سحر‭ ‬ودوستش‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬سرقت‭ ‬های‭ ‬کلان‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬جواهرات‭ ‬فروشگاههای‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬تعمیرلباس‭ ‬های‭ ‬عده‭ ‬ای،‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬هاشان‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬جواهرات‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬دزدیده‭ ‬اند‭ ‬من‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬ساعت‭ ‬مثل‭ ‬آدم‭ ‬های‭ ‬مات‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬وکیل‭ ‬آشنایم‭ ‬با‭ ‬وکیل‭ ‬سحر‭ ‬تماس‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬پیش‭ ‬بروند،‭ ‬ولی‭ ‬نتیجه‭ ‬دادگاه‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬زندان‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬دیوانه‭ ‬شده‭ ‬بودم‭ ‬دخترم‭ ‬مرتب‭ ‬بی‭ ‬تابی‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬دروغ‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬مادرت‭ ‬به‭ ‬سفررفته‭ ‬است‭.‬

رای‭ ‬دادگاه‭ ‬شامل‭ ‬حدود‭ ‬400‭ ‬هزاردلار‭ ‬پس‭ ‬انداز‭ ‬سحر‭ ‬و‭ ‬بازرسی‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬ضبط‭ ‬همه‭ ‬جواهرات‭ ‬درون‭ ‬خانه‭ ‬شد‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دری‭ ‬میزنم‭ ‬تا‭ ‬شاید‭ ‬راه‭ ‬نجاتی‭ ‬پیدا‭ ‬کنیم‭ ‬ولی‭ ‬فایده‭ ‬نداشت‭.‬

اینک‭ ‬ازخودم‭ ‬می‭ ‬پرسم‭ ‬آیا‭ ‬براستی‭ ‬دربرابر‭ ‬دروغ‭ ‬و‭ ‬کلک‭ ‬سحر‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬عجیب‭ ‬اش‭ ‬باید‭ ‬پیگیر‭ ‬او‭ ‬باشم؟‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬کنار‭ ‬بکشم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دخترم‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬شروع‭ ‬کنم؟‭ ‬

آرمان‭. ‬جنوب‭ ‬کالیفرنیا

دکتردانش فروغی روانشناس بالینی ودرمانگردشواریهای خانوادگی به آقای فرهاد ازلندن پاسخ میدهد

درتجربه‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬با‭ ‬سحرآنچه‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬رابطه‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کاملا‭ ‬تحت‭ ‬تاثیرشخصیت‭ ‬او‭ ‬قرارگرفته‭ ‬اید‭. ‬درادامه‭ ‬رابطه‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬ازدواج‭ ‬به‭ ‬نکات‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬سحرو‭ ‬شگفتی‭ ‬هائی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬بوجود‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬برخورد‭ ‬می‭ ‬کردید‭. ‬اولا‭ ‬ازاینکه‭ ‬ازشغلی‭ ‬که‭ ‬میتوانست‭ ‬درآمد‭ ‬معینی‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بدهد‭ ‬ناگهان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بذل‭ ‬و‭ ‬بخشش‭ ‬های‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬نشده‭ ‬روبرو‭ ‬می‭ ‬دیدید‭. ‬لباسهای‭ ‬گرانبها‭ ‬و‭ ‬کفش‭ ‬و‭ ‬کیف‭ ‬های‭ ‬مارکدار‭ ‬بدلیل‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همسرشما‭ ‬دارای‭ ‬عایداتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مشکلی‭ ‬پیش‭ ‬نیامده‭ ‬بود‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬کنجکاوی‭ ‬ساده‭ ‬بسنده‭ ‬می‭ ‬کردید‭ ‬حتی‭ ‬موقعی‭ ‬که‭ ‬سحربرای‭ ‬شما‭ ‬اتومبیل‭ ‬خرید‭ ‬فقط‭ ‬تعجب‭ ‬کردید‭. ‬اینکار‭ ‬را‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سیاستمداران‭ ‬ودولتمداران‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬بزرگ‭ ‬جهان‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬ولی‭ ‬اقدامی‭ ‬درآن‭ ‬باره‭ ‬انجام‭ ‬نمی‭ ‬دهند‭. ‬تا‭ ‬اینجا‭ ‬شما‭ ‬سحررا‭ ‬یک‭ ‬بانوی‭ ‬مردم‭ ‬ستیزکه‭ ‬میتواند‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دزدی‭ ‬بزند‭ ‬معرفی‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬ایشان‭ ‬سبب‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬برسردوراهی‭ ‬بنشینید‭…‬

من‭ ‬میخواهم‭ ‬نکته‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬درمیان‭ ‬بگذارم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬واقعا‭ ‬درعالم‭ ‬تفکر‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬نتیجه‭ ‬ای‭ ‬رسیده‭ ‬بودید‭. ‬یعنی‭ ‬فکرکردید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پولها‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬به‭ ‬ایشان‭ ‬داده‭ ‬میشود؟‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬شوهر‭ ‬علاقمند‭ ‬بسادگی‭ ‬نگران‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬مبادا‭ ‬همسرش‭ ‬درانجام‭ ‬اعمالی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬خلاف‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬است‭. ‬شما‭ ‬می‭ ‬دانستید‭ ‬ولی‭ ‬بهتر‭ ‬دیدید‭ ‬که‭ ‬نخواهید‭ ‬دقیقا‭ ‬بفهمید‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬گذرد‭. ‬نکته‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬بگویم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهرهستید‭ ‬همسرشما‭ ‬هر‭ ‬که‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هرعملی‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬دردادگاه‭ ‬پشتیبانی‭ ‬قانونی‭ ‬کنید‭. ‬نمیتوان‭ ‬همسری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬درنهایت‭ ‬محبت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شوهر‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬ودرواقع‭ ‬زندگی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬اینگونه‭ ‬خونسردی‭ ‬نشانداد‭. ‬با‭ ‬روانشناس‭ ‬ورزیده‭ ‬ای‭ ‬صحبت‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬روشن‭ ‬شود‭ ‬آگاهانه‭ ‬وناخودآگاه‭ ‬بی‭ ‬میل‭ ‬بوده‭ ‬اید‭ ‬که‭ ‬ناظرچنین‭ ‬صحنه‭ ‬ای‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬کنید؟‭! ‬فقط‭ ‬پشتیبانی‭ ‬کامل‭ ‬از‭ ‬سحراست‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬دربخشش‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬سکوت‭ ‬در‭ ‬برابرعمل‭ ‬اوست‭ ‬جبران‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬