اگرحتی‭ ‬حدس‭ ‬میزدم‭ ‬فیروزچنان‭ ‬اختلاقیات‭ ‬و‭ ‬باورهایی‭ ‬دارد،‭ ‬هرگز‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نزدیک‭ ‬نمی‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬اش‭ ‬نمی‭ ‬شدم‭ ‬ودرنهایت‭ ‬همسرش‭ ‬نمی‭ ‬شدم،‭ ‬فیروز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬وحش‭ ‬سن‭ ‬دیاگو‭ ‬ملاقات‭ ‬کردم،‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬مادر‭ ‬وخواهرش‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬مادرش‭ ‬سرصحبت‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کرد،‭ ‬خواهرش‭ ‬شیفته‭ ‬من‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬دیدارهای‭ ‬بعدی‭ ‬را‭ ‬گذاشتیم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬گلندل‭ ‬وآنها‭ ‬دربربنک‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کردند،‭ ‬فاصله‭ ‬مان‭ ‬10‭ ‬دقیقه‭ ‬بود؛‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬دیدارخانگی،‭ ‬رودابه‭ ‬خواهر‭ ‬فیروز،‭ ‬بطورغیرمستقیم‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬خواستگاری‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬خود‭ ‬فیروز‭ ‬درجلسه‭ ‬بعد‭ ‬کلی‭ ‬مرا‭ ‬سئوال‭ ‬پیچ‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬به‭ ‬مادرم‭ ‬گفت‭ ‬خانم‭! ‬ما‭ ‬به‭ ‬توافق‭ ‬رسیدیم‭ ‬نظرشما‭ ‬چیه؟‭ ‬مادرم‭ ‬گفت‭ ‬اینروزها‭ ‬بزرگترها‭ ‬هیچ‭ ‬کاره‭ ‬هستند‭ ‬شما‭ ‬خودتان‭ ‬بریدید‭ ‬و‭ ‬دوختیت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬سعادت‭ ‬تان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬خواهم،‭ ‬اعتراضی‭ ‬هم‭ ‬نیست،‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بگوئید‭ ‬چه‭ ‬کاری‭ ‬از‭ ‬دستم‭ ‬برمی‭ ‬آید‭ ‬فیروز‭ ‬گفت‭ ‬سفارش‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬دخترتان‭ ‬بکنید‭ ‬وبرایمان‭ ‬دعا‭ ‬کنید‭ ‬زندگی‭ ‬مان‭ ‬پرازعشق‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬باشد‭.‬

این‭ ‬چنین‭ ‬زندگی‭ ‬ما‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬ازدواج‭ ‬رسمی،‭ ‬فیروز‭ ‬مرا‭ ‬حتی‭ ‬یکبار‭ ‬لمس‭ ‬نکرد،‭ ‬فقط‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬صورتم‭ ‬را‭ ‬بوسید‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬تعجب‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬به‭ ‬نجابت‭ ‬و‭ ‬مبادی‭ ‬آداب‭ ‬بودنش‭ ‬درود‭ ‬می‭ ‬فرستادم‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬من‭ ‬بمرور‭ ‬شاهد‭ ‬رفتارهایی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬فیروز‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬دچار‭ ‬تردید‭ ‬و‭ ‬شک‭ ‬می‭ ‬شدم‭. ‬هربار‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬سکس‭ ‬داشتیم،‭ ‬او‭ ‬بلافاصله‭ ‬به‭ ‬حمام‭ ‬میرفت‭ ‬وبعد‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬کارش‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بست‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬صدای‭ ‬دعا‭ ‬کردن‭ ‬اورا‭ ‬می‭ ‬شنیدم‭! ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬پرسیدم‭ ‬چرا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬هررابطه‭ ‬ای‭ ‬دعا‭ ‬می‭ ‬کنی؟‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬بعدا‭ ‬برایت‭ ‬توضیح‭ ‬می‭ ‬دهم‭. ‬یادم‭ ‬هست‭ ‬یکروز‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬دوستی‭ ‬رفته‭ ‬بودیم،‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬دخترجوان‭ ‬با‭ ‬بیکینی‭ ‬های‭ ‬بسیار‭ ‬سکسی‭ ‬درون‭ ‬آب‭ ‬بودند‭ ‬یا‭ ‬کنار‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬نشستند‭ ‬و‭ ‬گپ‭ ‬میزدند‭ ‬و‭ ‬فیروز‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬ای‭ ‬ازجمع‭ ‬دور‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬اتومبیل‭ ‬خود‭ ‬بازمی‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬نیم‭ ‬ساعتی‭ ‬نمی‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬برمی‭ ‬گشت‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬اتاق‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬سرگرم‭ ‬میساخت‭. ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬سرگردان‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬فیروز‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬گذرد؟

یادم‭ ‬هست‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬فامیل‭ ‬های‭ ‬فیروز‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سن‭ ‬دیاگو‭ ‬دعوت‭ ‬کرد‭ ‬همه‭ ‬خوش‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مشروب‭ ‬می‭ ‬خوردند‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬رقصیدند‭ ‬دوست‭ ‬فیروز‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬یک‭ ‬تکیلای‭ ‬جدید‭ ‬تعارف‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬فیروز‭ ‬هم‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬پیک‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬خیلی‭ ‬شنگول‭ ‬شد،‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬مرا‭ ‬بوسید‭ ‬و‭ ‬سینه‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬دست‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬سردرد،‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬خواب‭ ‬دوستش‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬کلی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬حال‭ ‬کردیم‭.‬

فردا‭ ‬صبح‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬بیدار‭ ‬شدم‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬فیروز‭ ‬نبود،‭ ‬دوستش‭ ‬گفت‭ ‬ساعت‭ ‬6‭ ‬صبح‭ ‬رفت‭ ‬بیرون،‭ ‬خیلی‭ ‬پریشان‭ ‬بود،‭ ‬نکند‭ ‬شما‭ ‬جرو‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬دعوا‭ ‬داشتید؟‭ ‬گفتم‭ ‬ابدا،‭ ‬اتفاقا‭ ‬شب‭ ‬خوبی‭ ‬هم‭ ‬داشتیم،‭ ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬کنجکاو‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬منزل‭ ‬بیرون‭ ‬آمدم‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬راهم‭ ‬یک‭ ‬کلیسا‭ ‬دیدم،‭ ‬بی‭ ‬اختیار‭ ‬بدرون‭ ‬کلیسا‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬فیروز‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ردیف‭ ‬های‭ ‬جلوی‭ ‬کلیسا‭ ‬نشسته‭ ‬و‭ ‬گریه‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬جلوتر‭ ‬رفتم‭ ‬تا‭ ‬صدایش‭ ‬را‭ ‬بشنوم،‭ ‬فیروز‭ ‬ازخدا‭ ‬طلب‭ ‬بخشش‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬غرق‭ ‬در‭ ‬گناه‭ ‬شده‭ ‬است‭! ‬من‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬لحظه‭ ‬ازخودم‭ ‬می‭ ‬پرسیدم‭ ‬فیروز‭ ‬چه‭ ‬گناهی‭ ‬بجز‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬خوب‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬داشته؟‭ ‬آیا‭ ‬رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬گناه‭ ‬بحساب‭ ‬می‭ ‬آید؟‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬دستی‭ ‬به‭ ‬شانه‭ ‬اش‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬پرسیدم‭ ‬چه‭ ‬شده؟‭ ‬گفت‭ ‬هیچ‭ ‬عزیزم،‭ ‬آمده‭ ‬ام‭ ‬با‭ ‬خدایم‭ ‬حرف‭ ‬بزنم،‭ ‬گفتم‭ ‬چرا‭ ‬طلب‭ ‬بخشش‭ ‬می‭ ‬کنی؟‭ ‬گفت‭ ‬مسئله‭ ‬مهمی‭ ‬نیست،‭ ‬گاه‭ ‬آدم‭ ‬ها‭ ‬زیادتر‭ ‬از‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬های‭ ‬جنسی‭ ‬می‭ ‬پردازند،‭ ‬خدای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬گفتم‭ ‬هیچ‭ ‬خدایی‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬دین‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬آدم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬رابطه‭ ‬جنسی‭ ‬باز‭ ‬نداشته‭ ‬است،‭ ‬آنرا‭ ‬گناه‭ ‬تلقی‭ ‬نکرده‭ ‬است‭ ‬خصوصا‭ ‬رابطه‭ ‬میان‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭. ‬گفت‭ ‬شاید‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬باورهای‭ ‬دیگری‭ ‬بزرگ‭ ‬شده‭ ‬ام،‭ ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬باورها،‭ ‬بوی‭ ‬تعصب‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬شدیدی‭ ‬میدهد،‭ ‬فیروز‭ ‬خیلی‭ ‬ناراحت‭ ‬شد،‭ ‬بطوری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬دیگر‭ ‬حرف‭ ‬نمیزد‭. ‬من‭ ‬هم‭ ‬عصبانی‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬کارمان‭ ‬به‭ ‬جروبحث‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬قهر‭ ‬ازکلیسا‭ ‬بیرون‭ ‬آمدم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دوست‭ ‬مشترک‭ ‬مان‭ ‬در‭ ‬سن‭ ‬دیاگو‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردم‭ ‬لس‭ ‬آنجلس،‭ ‬بعدا‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬تماس‭ ‬می‭ ‬گیرم،‭ ‬آن‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬با‭ ‬دلواپسی‭ ‬گفتند‭ ‬اتفاقی‭ ‬افتاده؟‭ ‬گفتم‭ ‬نه،‭ ‬کمی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬جرو‭ ‬بحث‭ ‬داشتیم‭.‬

من‭ ‬برگشتم‭ ‬و‭ ‬فیروز‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬هفته‭ ‬ماند،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬خیلی‭ ‬سرسنگین‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬حرف‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬یکبارکه‭ ‬گفتم‭ ‬چه‭ ‬خبرته؟‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬به‭ ‬باورهای‭ ‬من‭ ‬توهین‭ ‬کردی‭ ‬تو‭ ‬مرا‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬بیسواد‭ ‬و‭ ‬فناتیک‭ ‬معرفی‭ ‬کردی‭. ‬اگر‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬زندگیت‭ ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬باور‭ ‬نداری‭ ‬من‭ ‬چه‭ ‬گناهی‭ ‬کردم؟‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬آدم‭ ‬معتقد‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬پای‭ ‬اعتقاد‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬ایستاده‭ ‬ام‭.‬

چون‭ ‬فیروز‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشتم،‭ ‬وقتی‭ ‬فردایش‭ ‬برایم‭ ‬صبحانه‭ ‬درست‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬شاخه‭ ‬گل‭ ‬هم‭ ‬کنارمتکایم‭ ‬گذاشت،‭ ‬سعی‭ ‬کردم‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بغل‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بوسیدم‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬روابطمان‭ ‬عادی‭ ‬شد،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬نگران‭ ‬آینده‭ ‬مان‭ ‬بودم‭. ‬

فیروز‭ ‬اصولا‭ ‬درمهمانی‭ ‬ها‭ ‬وعروسی‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬اهل‭ ‬رقصیدن‭ ‬و‭ ‬شاد‭ ‬بودن،‭ ‬خندیدن‭ ‬نبود،‭ ‬خیلی‭ ‬آرام‭ ‬گوشه‭ ‬ای‭ ‬می‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حرکات‭ ‬آدمها‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬پیرمرد‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬گوشه‭ ‬حیاط‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سالنی‭ ‬میرفتند‭ ‬و‭ ‬گپ‭ ‬میزدند‭ ‬انگار‭ ‬فیروز‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مجلس‭ ‬تعلق‭ ‬نداشت‭. ‬یکروز‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬جوک‭ ‬های‭ ‬دیگران‭ ‬می‭ ‬خندیدن‭ ‬و‭ ‬فیروز‭ ‬ساکت‭ ‬نشسته‭ ‬بود‭ ‬گفتم‭ ‬این‭ ‬جوک‭ ‬ها‭ ‬خنده‭ ‬دار‭ ‬نیست‭ ‬؟‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬گوش‭ ‬نمی‭ ‬دهم،‭ ‬گفتم‭ ‬تو‭ ‬از‭ ‬خنده‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬بدت‭ ‬می‭ ‬آید؟‭ ‬گفت‭ ‬احساس‭ ‬گناه‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬اینکه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬قهقهه‭ ‬بزنیم‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬دربیرون‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬زانوی‭ ‬غم‭ ‬بغل‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬گرسنگی‭ ‬و‭ ‬تنهایی‭ ‬و‭ ‬بیماری‭ ‬اشک‭ ‬میریزند‭. ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬سهم‭ ‬تو‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬زندگی‭ ‬چیست؟‭ ‬گفت‭ ‬بدنبال‭ ‬هر‭ ‬قهقهه‭ ‬یک‭ ‬حادثه‭ ‬بد‭ ‬اتفاق‭ ‬می‭ ‬افتد،‭ ‬آدم‭ ‬دچار‭ ‬یک‭ ‬مصیبت‭ ‬می‭ ‬شود،‭ ‬گفتم‭ ‬این‭ ‬چه‭ ‬طرزتفکری‭ ‬است؟‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬اینگونه‭ ‬بزرگ‭ ‬شدم،‭ ‬من‭ ‬درخانواده‭ ‬ای‭ ‬بزرگ‭ ‬شدم،‭ ‬که‭ ‬خنده‭ ‬و‭ ‬شادی‭ ‬محدود‭ ‬بود،‭ ‬سکس‭ ‬معنای‭ ‬گناه‭ ‬می‭ ‬داد،‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬بچه‭ ‬دارشدن‭ ‬بود‭. ‬مادرم‭ ‬هربار‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پدرم‭ ‬خلوت‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬بلافاصله‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬کفاره‭ ‬می‭ ‬داد،‭ ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬نفرغذا‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬ازخدای‭ ‬خود‭ ‬طلب‭ ‬بخشش‭ ‬می‭ ‬کرد‭.‬

من‭ ‬نگران‭ ‬فیروز‭ ‬وزندگی‭ ‬خودمان‭ ‬شدم،‭ ‬چون‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬روزها‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬عقایدی‭ ‬روبرو‭ ‬نشده‭ ‬بودم،‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬میل‭ ‬فیروز‭ ‬بود‭ ‬ما‭ ‬هرچند‭ ‬ماه‭ ‬یکبار‭ ‬باید‭ ‬رابطه‭ ‬زناشویی‭ ‬داشتیم‭. ‬می‭ ‬دانم‭ ‬که‭ ‬فیروز‭ ‬مرا‭ ‬دوست‭ ‬دارد،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬دوستش‭ ‬دارم،‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬دیگراو‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬دلسوز‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬هیچ‭ ‬کم‭ ‬وکسری‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬هزینه‭ ‬ای‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬خودم‭ ‬ندارم‭. ‬ولی‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬می‭ ‬بینم‭ ‬شوهرم‭ ‬دچار‭ ‬چنین‭ ‬توهماتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬برخود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬تلخ‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬غصه‭ ‬می‭ ‬خورم‭ ‬و‭ ‬نمیدانم‭ ‬چکنم؟‭ ‬فیروز‭ ‬اهل‭ ‬رفتن‭ ‬نزد‭ ‬روانشناس‭ ‬نیست،‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬مطالب‭ ‬مجله‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬هشدارها،‭ ‬نصیحت‭ ‬ها،‭ ‬رهنمودهای‭ ‬شما‭ ‬خیلی‭ ‬باوردارد؛‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بگوئید‭ ‬چکنیم؟‭ ‬

حوری‭ ‬‭ ‬لس‭ ‬آنجلس

دکتردانش فروغی روانشناس بالینی ودرمانگردشواریهای خانوادگی به آقای فرهاد ازلندن پاسخ میدهد

گاهی‭ ‬اوقات‭ ‬درازدواج‭ ‬ها‭ ‬همه‭ ‬چیزظاهرا‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬مگرباورهای‭ ‬پیشین‭ ‬افراد‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬می‭ ‬رساند‭. ‬فیروز‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬مذهبی‭ ‬نیست‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬روان‭ ‬نژندی‭ ‬شدید‭ ‬رنج‭ ‬می‭ ‬برد‭. ‬همان‭ ‬رابطه‭ ‬ی‭ ‬جسمانی‭ ‬معمولی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬ی‭ ‬پیامبران‭ ‬آنرا‭ ‬تجویز‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬بدلیل‭ ‬آنکه‭ ‬با‭ ‬آموزش‭ ‬نادرست‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬منعیات‭ ‬کلی‭ ‬توام‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬ارثی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬زمینه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬های‭ ‬دوران‭ ‬کودکی‭ ‬می‭ ‬آمیزد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬همسررا‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬بسیارطبیعی‭ ‬محروم‭ ‬میسازد‭. ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬غرائزانسانی‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬ارضاء‭ ‬خود‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬ولی‭ ‬بدلیل‭ ‬اینکه‭ ‬آموزش‭ ‬ابدبودنب‭ ‬برعلیه‭ ‬غریزه‭ ‬طبیعی‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬دنیای‭ ‬روان‭ ‬نژندی‭ ‬می‭ ‬کشاند،‭ ‬این‭ ‬یک‭ ‬نکته‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬نکته‭ ‬دیگر‭ ‬درازدواج‭ ‬هائی‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬چگونگی‭ ‬آرزوها‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬صحبت‭ ‬نمی‭ ‬کنند‭. ‬حتی‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬پسری‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ماهها‭ ‬معاشرت‭ ‬هنوز‭ ‬از‭ ‬نگرش‭ ‬های‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬روابط‭ ‬جنسی‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬حرف‭ ‬نزده‭ ‬اند‭ ‬ولی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬این‭ ‬نیازها‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬برعکس‭ ‬عدم‭ ‬نیازها‭ ‬پنهان‭ ‬باقی‭ ‬نمی‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬مرد‭ ‬را‭ ‬برسر‭ ‬دو‭ ‬راهی‭ ‬های‭ ‬تصمیم‭ ‬سرگردان‭ ‬نگاه‭ ‬میدارد‭.‬

آنچه‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬بطور‭ ‬روشن‭ ‬بگویم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬درمان‭ ‬دارد‭. ‬اگرفیروز‭ ‬اعتقادی‭ ‬به‭ ‬دشواری‭ ‬خود‭ ‬ندارد‭ ‬وآنرا‭ ‬طبیعی‭ ‬می‭ ‬داند‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬کتاب‭ ‬های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬روابط‭ ‬جنسی‭ ‬مراجعه‭ ‬کند‭. ‬هم‭ ‬امروز‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬اینترنت‭ (‬گوگل‭) ‬کند‭ ‬ده‭ ‬ها‭ ‬کتاب‭ ‬مفید‭ ‬درزمینه‭ ‬رابطه‭ ‬های‭ ‬جنسی‭ ‬وعوامل‭ ‬بازدارنده‭ ‬آن‭ (‬احساس‭ ‬گناه‭ ‬و‭ ‬غیره‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬معرفی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬خواندن‭ ‬این‭ ‬کتابها‭ ‬گرچه‭ ‬همه‭ ‬ی‭ ‬ریزه‭ ‬کاریهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نگرش‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬نمی‭ ‬کند‭ ‬ولی‭ ‬میتواند‭ ‬زمینه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬کردن‭ ‬از‭ ‬روانشناس‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬سازد‭. ‬برای‭ ‬عادی‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬دیدار‭ ‬از‭ ‬روانشناس‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هردو‭ ‬به‭ ‬روانشناس‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید‭ ‬تا‭ ‬فیروز‭ ‬عملا‭ ‬متوجه‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬بیشتراز‭ ‬گذشته‭ ‬انجام‭ ‬میدهد‭.‬