درزندگی‭ ‬آدم‭ ‬ها،‭ ‬گاه‭ ‬لحظاتی‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬راه‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬منطقی‭ ‬دچارسردرگمی‭ ‬میشوند،‭ ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬شدم‭. ‬

ماجرای‭ ‬ازدواج‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬اایرنب‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬مدرسه‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گردد؛‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬خوشم‭ ‬آمده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬مسیرمدرسه‭ ‬سر‭ ‬صحبت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬باز‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬کارمان‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬کشید‭. ‬ماجرای‭ ‬عشق‭ ‬مان‭ ‬درمحله‭ ‬روشد،‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬ایرن‭ ‬قدم‭ ‬پیش‭ ‬گذاشتند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬کشیدند،‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬دخترشان‭ ‬سبز‭ ‬بشوم‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬زندان‭ ‬می‭ ‬اندازند،‭ ‬پدرم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تهدید‭ ‬را‭ ‬شنیده‭ ‬بود،‭ ‬ضمن‭ ‬نکوهش‭ ‬من،‭ ‬برای‭ ‬پدر‭ ‬ایرن‭ ‬پیام‭ ‬داد‭ ‬چرا‭ ‬جلوی‭ ‬دختر‭ ‬خودت‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬گیری؟‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬ایرن‭ ‬با‭ ‬خوردن‭ ‬قرص‭ ‬خواب‭ ‬آور‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬خودکشی‭ ‬زد،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬رگهای‭ ‬دستم‭ ‬را‭ ‬زدم،‭ ‬هردو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬رساندند‭ ‬و‭ ‬ریش‭ ‬سفیدان‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬محله‭ ‬پا‭ ‬درمیانی‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مرخص‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬بیمارستان‭ ‬علیرغم‭ ‬میل‭ ‬پدرو‭ ‬مادرها،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نامزد‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬آرام‭ ‬کرد‭.‬

ما‭ ‬دیگر‭ ‬دررابطه‭ ‬آزاد‭ ‬بودیم‭ ‬تا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دیپلم‭ ‬ازدواج‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬ومادرها‭ ‬برایمان‭ ‬آپارتمانی‭ ‬خریدند‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬هر‭ ‬دوخانواده‭ ‬چون‭ ‬دو‭ ‬فامیل‭ ‬بهم‭ ‬پیوستند‭ ‬واین‭ ‬مسئله‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬عمیقا‭ ‬خوشحال‭ ‬کرد‭ ‬چون‭ ‬دیگرهیچ‭ ‬غصه‭ ‬و‭ ‬دلواپسی‭ ‬نداشتیم‭. ‬تا‭ ‬حدود‭ ‬21سال‭ ‬پیش‭ ‬هردوخانواده‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬وآمریکا‭ ‬کوچ‭ ‬کردند،‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬تگزاس‭ ‬رفتیم‭ ‬و‭ ‬ساکن‭ ‬شدیم‭. ‬هر‭ ‬دو‭ ‬دوره‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬درکالج‭ ‬گذراندیم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سر‭ ‬کار‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬رفتیم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬تلاش‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬آپارتمان‭ ‬سه‭ ‬خوابه‭ ‬ای‭ ‬خریدیم‭ ‬و‭ ‬مرتب‭ ‬میان‭ ‬تورنتو‭ ‬و‭ ‬دالاس‭ ‬دررفت‭ ‬وآمد‭ ‬بودیم‭ ‬خانواده‭ ‬ها‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬می‭ ‬شدند‭ ‬حوادث‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬رخ‭ ‬داد،‭ ‬ازجمله‭ ‬پدر‭ ‬ایرن‭ ‬درگذشت،‭ ‬مادرش‭ ‬شدیداً‭ ‬دچار‭ ‬افسردگی‭ ‬شد،‭ ‬خواهرانش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬بازگرداندند‭ ‬ما‭ ‬آنروزها‭ ‬صاحب‭ ‬دختری‭ ‬شده‭ ‬بودیم،‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬عشق‭ ‬من‭ ‬بود‭. ‬دلم‭ ‬میخواست‭ ‬دربهترین‭ ‬شرایط‭ ‬بزرگ‭ ‬شود‭. ‬

ایرن‭ ‬خیلی‭ ‬دلتنگ‭ ‬مادرش‭ ‬بود،‭ ‬یکروز‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آمدم‭ ‬دیدم‭ ‬یک‭ ‬بطری‭ ‬شراب‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬کرده،‭ ‬پرسیدم‭ ‬چرا؟‭ ‬گفت‭ ‬مادرم‭ ‬هم‭ ‬مریض‭ ‬شده،‭ ‬من‭ ‬دیگر‭ ‬طاقت‭ ‬ندارم،‭ ‬گفتم‭ ‬مشروب‭ ‬دوای‭ ‬درد‭ ‬نیست،‭ ‬گفت‭ ‬ترا‭ ‬بخدا‭ ‬بگذار‭ ‬حداقل‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬ساعت‭ ‬غصه‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کنم‭. ‬گفتم‭ ‬اگر‭ ‬موقتی‭ ‬باشد‭ ‬مسئله‭ ‬ای‭ ‬نیست،‭ ‬گفت‭ ‬قول‭ ‬میدهم،‭ ‬ولی‭ ‬متاسفانه‭ ‬با‭ ‬درگذشت‭ ‬مادرش‭ ‬او‭ ‬درمشروب‭ ‬غرق‭ ‬شد‭ ‬وسبب‭ ‬گردید‭ ‬ازکارش‭ ‬اخراج‭ ‬شود‭. ‬من‭ ‬سخت‭ ‬نگرانش‭ ‬بودم،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬پزشک‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬باید‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دربیمارستان‭ ‬بستری‭ ‬کنم،‭ ‬ولی‭ ‬ایرن‭ ‬زیر‭ ‬بار‭ ‬نمی‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬مگر‭ ‬من‭ ‬الکلی‭ ‬هستم؟‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬اگریک‭ ‬لحظه‭ ‬ازدخترمان‭ ‬غافل‭ ‬بشوی،‭ ‬جان‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬انداختی،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬بهترین‭ ‬مادر‭ ‬دنیا‭ ‬هستم‭. ‬زندگیم‭ ‬بدلیل‭ ‬الکلی‭ ‬شدن‭ ‬ایران‭ ‬ازهم‭ ‬پاشیده‭ ‬بود،‭ ‬رفت‭ ‬وآمدهایمان‭ ‬کم‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬هربار‭ ‬هم‭ ‬دورهم‭ ‬جمع‭ ‬می‭ ‬شدیم،‭ ‬ایرن‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬و‭ ‬رفتارعجیبی‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬دلخوری‭ ‬بشود،‭ ‬دوستان‭ ‬را‭ ‬بیشتر‭ ‬ازما‭ ‬دور‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬بکلی‭ ‬تنها‭ ‬شدیم‭. ‬آخرین‭ ‬بار‭ ‬درخانه‭ ‬دوستی،‭ ‬ایرن‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬مجموعه‭ ‬مشروبات‭ ‬صاحبخانه‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬مشروبات‭ ‬نایاب‭ ‬و‭ ‬گران‭ ‬قیمت‭ ‬را‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬بالکن‭ ‬خانه‭ ‬بالا‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬سبب‭ ‬اعتراض‭ ‬خانم‭ ‬خانه‭ ‬شد‭.‬

من‭ ‬عاقبت‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬مبلغی‭ ‬ایرن‭ ‬را‭ ‬بستری‭ ‬کنم،‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬بکلی‭ ‬زیربار‭ ‬نرفت‭ ‬که‭ ‬الکلی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬درگیرشد‭ ‬وکتاب‭ ‬روی‭ ‬میزرا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬من‭ ‬کوبید‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬گفت‭. ‬دو‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬خبردادند‭ ‬بدلیل‭ ‬رانندگی‭ ‬درحال‭ ‬مستی‭ ‬دستگیرشده‭ ‬ودر‭ ‬زندان‭ ‬است‭.‬

من‭ ‬چه‭ ‬دردسرهایی‭ ‬کشیدم‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کردم‭ ‬خود‭ ‬قصه‭ ‬ای‭ ‬جدا‭ ‬دارد‭ ‬ولی‭ ‬اصولا‭ ‬دردسرهای‭ ‬ایرن‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬می‭ ‬شد،‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬روز‭ ‬سرکارم‭ ‬دلهره‭ ‬داشتم،‭ ‬که‭ ‬بلایی‭ ‬سر‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬نیاورد،‭ ‬می‭ ‬دانست‭ ‬نباید‭ ‬رانندگی‭ ‬کند‭ ‬ولی‭ ‬بقول‭ ‬خودش‭ ‬پنهانی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬احتیاط‭ ‬بیرون‭ ‬میرفت‭ ‬تا‭ ‬مشروب‭ ‬بخرد،‭ ‬سرانجام‭ ‬من‭ ‬سویچ‭ ‬اتومبیل‭ ‬را‭ ‬برداشتم‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬درگیری‭ ‬شدیدی‭ ‬شد،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬دربرابرش‭ ‬ایستادم،‭  ‬درهمان‭ ‬حال‭ ‬مرتب‭ ‬حرف‭ ‬از‭ ‬طلاق‭ ‬می‭ ‬زد،‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬گفت‭ ‬بچه‭ ‬ات‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گذارم‭ ‬و‭ ‬میروم،‭ ‬اصلا‭ ‬چکار‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داری،‭ ‬بیا‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬دریک‭ ‬محله‭ ‬آرام‭ ‬برایم‭ ‬کرایه‭ ‬کن‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬رها‭ ‬کن‭. ‬من‭ ‬ناچار‭ ‬شدم‭ ‬یک‭ ‬پرستار‭ ‬روزانه‭ ‬برای‭ ‬دخترم‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬ایرن‭ ‬استخدام‭ ‬کنم،‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬هفته‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬درخانه‭ ‬شما‭ ‬نیستم‭ ‬چون‭ ‬همسرتان‭ ‬همیشه‭ ‬مست‭ ‬است،‭ ‬مرتب‭ ‬دستورمیدهد،‭ ‬فحش‭ ‬میدهد،‭ ‬با‭ ‬اصرار‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬با‭ ‬اتومبیل‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬برود،‭ ‬من‭ ‬امکان‭ ‬ادامه‭ ‬کار‭ ‬ندارم‭ ‬ولی‭ ‬دلم‭ ‬بحال‭ ‬دخترتان‭ ‬می‭ ‬سوزد،‭ ‬که‭ ‬بیشتراوقات‭ ‬با‭ ‬فریادها‭ ‬وخشونت‭ ‬های‭ ‬مادرش،‭ ‬یک‭ ‬گوشه‭ ‬ای‭ ‬کز‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریزد‭. ‬من‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬خشم‭ ‬آمدم،‭ ‬به‭ ‬ایرن‭ ‬گفتم‭ ‬میخواهم‭ ‬طلاق‭ ‬بگیری‭ ‬من‭ ‬آماده‭ ‬ام‭! ‬می‭ ‬خواهی‭ ‬بروی‭ ‬آپارتمان‭ ‬اجاره‭ ‬کنی،‭ ‬من‭ ‬آماده‭ ‬ام‭! ‬ولی‭ ‬من‭ ‬دخترم‭ ‬را‭ ‬بتو‭ ‬نمی‭ ‬دهم،‭ ‬گفت‭ ‬بابت‭ ‬این‭ ‬امتیاز‭ ‬باید‭ ‬ماهی‭ ‬دوهزاردلار‭ ‬بمن‭ ‬بپردازی‭! ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬کار‭ ‬ایرن‭ ‬به‭ ‬بدجایی‭ ‬رسیده،‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬هرکلکی‭ ‬بود‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مطب‭ ‬یک‭ ‬روانشناس‭ ‬بردم،‭ ‬حدود‭ ‬دوساعت‭ ‬آنجا‭ ‬بودیم،‭ ‬روانشناس‭ ‬به‭ ‬ایرن‭ ‬اعلام‭ ‬خطر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬ایرن‭ ‬موافقت‭ ‬کرد‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کلینیک‭ ‬بستری‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬روز‭ ‬درشرایط‭ ‬خوبی‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬بازگشت،‭ ‬ظاهرا‭ ‬خودش‭ ‬هم‭ ‬همت‭ ‬کرد‭ ‬روزبروز‭ ‬بهتر‭ ‬شد،‭ ‬مدارک‭ ‬کلینیک‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬دادگاه‭ ‬بردیم‭ ‬وکلی‭ ‬امتیاز‭ ‬گرفتیم؛‭ ‬ولی‭ ‬هنوز‭ ‬اجازه‭ ‬رانندگی‭ ‬نداشت،‭ ‬من‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬کارهایم‭ ‬را‭ ‬درخانه‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬سپردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬دخترکم‭ ‬چقدر‭ ‬خوشحال‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬پرنده‭ ‬درون‭ ‬خانه‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

همان‭ ‬روزها‭ ‬مادرم‭ ‬مهمان‭ ‬ما‭ ‬شد،‭ ‬برادر‭ ‬ایرن‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬آمد،‭ ‬ایرن‭ ‬با‭ ‬هیجان‭ ‬ازآنها‭ ‬پذیرایی‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬زن‭ ‬چقدرانرژی‭ ‬دارد،‭ ‬چقدر‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬مهمان‭ ‬نواز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬احساس‭ ‬غرورمی‭ ‬کردم‭.‬

بدنبال‭ ‬بازگشت‭ ‬مادرم‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬ایرن،‭ ‬یکروز‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سرکار‭ ‬بازگشتم‭ ‬دیدم‭ ‬ایرن‭ ‬روی‭ ‬مبل‭ ‬خواب‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬بطری‭ ‬مشروب‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬میز‭ ‬است،‭ ‬فریاد‭ ‬زدم‭ ‬ازجا‭ ‬پرید‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬دوباره‭ ‬شروع‭ ‬کردی؟‭ ‬گفت‭ ‬یک‭ ‬دفعه‭ ‬تنها‭ ‬شدم،‭ ‬ولی‭ ‬همین‭ ‬یکبار‭ ‬بود،‭ ‬قسم‭ ‬می‭ ‬خورم،‭ ‬دیگر‭ ‬تکرار‭ ‬نشود،‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬ادامه‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬یکروز‭ ‬متوجه‭ ‬کبودی‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬دخترم‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬طفلک‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬زبان‭ ‬بی‭ ‬زبانی‭ ‬بمن‭ ‬فهماند‭ ‬مادرش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬کتک‭ ‬زده‭ ‬است‭.‬

تا‭ ‬دوباره‭ ‬ایرن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬کلینیک‭ ‬ببرم‭ ‬و‭ ‬کلی‭ ‬هزینه‭ ‬بگذارم،‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬طول‭ ‬کشیدودر‭ ‬این‭ ‬مدت،‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬ظروف‭ ‬خانه‭ ‬خورد‭ ‬شد،‭ ‬کلی‭ ‬دوستان‭ ‬تلفنی‭ ‬از‭ ‬پرخاش‭ ‬و‭ ‬کارهای‭ ‬بی‭ ‬اساس‭ ‬و‭ ‬توهین‭ ‬آمیز‭ ‬ایرن‭ ‬خبردادند‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬مرخصی‭ ‬گرفتم‭ ‬تا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬با‭ ‬دستورالعملی‭ ‬جدید‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برگرداندم‭. ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بحال‭ ‬عادی‭ ‬بازگشت‭ ‬و‭ ‬همسرخوب‭ ‬و‭ ‬مادری‭ ‬عاشق‭ ‬شد،‭ ‬خانه‭ ‬از‭ ‬تمیزی‭ ‬برق‭ ‬میزد،‭ ‬غذاهای‭ ‬خوشمزه‭ ‬هرروز‭ ‬آماده‭ ‬بود،‭ ‬پای‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬باز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سفری‭ ‬کوتاه‭ ‬رفتیم‭. ‬من‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬خدایم‭ ‬را‭ ‬شکر‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬جلو‭ ‬رفت،‭ ‬روزها‭ ‬دخترمان‭ ‬به‭ ‬مدرسه‭ ‬میرفت‭ ‬و‭ ‬ایرن‭ ‬هم‭ ‬درخانه‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬شوق‭ ‬همه‭ ‬نیرویم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بهترساختن‭ ‬زندگی‭ ‬مان‭ ‬بکار‭ ‬گرفته‭ ‬بودم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬عروسی‭ ‬دوستی‭ ‬شرکت‭ ‬کردیم‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬های‭ ‬جشن‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬ایرن‭ ‬مشروب‭ ‬خورده‭ ‬و‭ ‬تلوتلو‭ ‬می‭ ‬خورد؛‭ ‬قبل‭ ‬ازآنکه‭ ‬حادثه‭ ‬ای‭ ‬پیش‭ ‬آید،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برگرداندم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬همین‭ ‬هفته‭ ‬تکلیف‭ ‬زندگیم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬روشن‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬مرا‭ ‬بغل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬اصرار‭ ‬دوستان‭ ‬مشروب‭ ‬خورد‭ ‬وخودش‭ ‬هم‭ ‬پشیمان‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ببخشم،‭ ‬دیگر‭ ‬هرگز‭ ‬به‭ ‬مشروب‭ ‬لب‭ ‬نمی‭ ‬زند‭.‬

من‭ ‬اینک‭ ‬درمانده‭ ‬ام‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬چکنم؟‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زندگیم‭ ‬خارج‭ ‬کنم،‭ ‬و‭ ‬ازدردسرهایش‭ ‬راحت‭ ‬شوم؟‭ ‬یا‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬پای‭ ‬او‭ ‬بایستم‭ ‬وحرفش‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬کنم؟‭ ‬راستی‭ ‬چکنم؟‭ ‬

‭ ‬اسی‭ – ‬دالاس

دکتردانش فروغی روانشناس بالینی ودرمانگردشواریهای خانوادگی به آقای فرهاد ازلندن پاسخ میدهد

دررابطه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬ازنوجوانی‭ ‬با‭ ‬ایرن‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬اید‭ ‬گونه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬بازتابهای‭ ‬نا‭ ‬متعادل‭ ‬را‭ ‬مشاهده‭ ‬می‭ ‬کنید‭. ‬او‭ ‬بدلیل‭ ‬مخالفت‭ ‬پدردست‭ ‬به‭ ‬خودکشی‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬تحت‭ ‬تاثیررفتار‭ ‬او‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬خودکشی‭ ‬کردید‭ ‬ولی‭ ‬خودکشی‭ ‬ها‭ ‬بگونه‭ ‬ای‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬درمان‭ ‬ابتدایی‭ ‬ازبیمارستان‭ ‬بتوانید‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برگردید‭ ‬و‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬را‭ ‬راضی‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬کسی‭ ‬هم‭ ‬مزاحم‭ ‬نشود‭!…. ‬به‭ ‬اینطریق‭ ‬زمینه‭ ‬ی‭ ‬ازدواج‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬پی‭ ‬ریزی‭ ‬کردید،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬داشتن‭ ‬فرزند‭ ‬متوجه‭ ‬شدید‭ ‬که‭ ‬ایرن‭ ‬درخوردن‭ ‬مشروب‭ ‬کنترل‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬میدهد‭. ‬او‭ ‬بهانه‭ ‬های‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬ی‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬الکل‭ ‬را‭ ‬بشما‭ ‬قبولاند‭. ‬مرگ‭ ‬اطرافیان‭ ‬میتواند‭ ‬ظاهرا‭ ‬بهانه‭ ‬خوبی‭ ‬باشد‭ ‬ولی‭ ‬وقتی‭ ‬مصرف‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬اندازه‭ ‬طولانی‭ ‬مدت‭ ‬شود‭ ‬بدون‭ ‬تردید‭ ‬زیربنای‭ ‬افسردگی‭ ‬و‭ ‬اضطراب‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آینده‭ ‬وازسوی‭ ‬دیگر‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬اخوددرمانیب‭ ‬میتواند‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬از‭ ‬مصرف‭ ‬الکل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جاهای‭ ‬بسیار‭ ‬تلخ‭ ‬بکشاند‭. ‬ایرن‭ ‬در‭ ‬اعتیاد‭ ‬به‭ ‬الکل‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬پیشرفت‭ ‬که‭ ‬چندین‭ ‬بار‭ ‬درمان‭ ‬او‭ ‬درمراکز‭ ‬درمانی‭ ‬ظاهرا‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ازاعتیاد‭ ‬بدور‭ ‬نگهداشت‭ ‬ولی‭ ‬عملا‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬دفعات‭ ‬مکرر‭ ‬اعتیاد‭ ‬را‭ ‬ازسرگرفت‭.‬

مسئله‭ ‬اصلی‭ ‬دراین‭ ‬قبیل‭ ‬موارد‭ ‬نوع‭ ‬رفتار‭ ‬یک‭ ‬شریک‭ ‬دلسوززندگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بجای‭ ‬مماشات‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬ازخود‭ ‬قاطعیت‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬درمان‭ ‬پزشکی‭ ‬درمراکز‭ ‬توانبخشی‭ ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬ابتدایی‭ ‬درمان‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬معمولا‭ ‬کسی‭ ‬که‭ ‬اعتیاد‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬بهتراست‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬درمراکزاالکلی‭ ‬های‭ ‬ناشناسب‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بیماران‭ ‬درهمراهی‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مشاور‭ ‬نتیجه‭ ‬ی‭ ‬بهتری‭ ‬ازکوشش‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬گیرند‭. ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬که‭ ‬آقای‭ ‬اسی‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬همسرمیتواند‭ ‬روشهای‭ ‬امروز‭ ‬را‭ ‬قاطعانه‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬ایرن‭ ‬از‭ ‬مشکل‭ ‬خود‭ ‬رهایی‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬فرزند‭ ‬آنها‭ ‬درشرایط‭ ‬خانوادگی‭ ‬سالم‭ ‬بزرگ‭ ‬بشود‭. ‬با‭ ‬کمک‭ ‬روانشناس‭ ‬بهتراست‭ ‬شانس‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬ایرن‭ ‬داده‭ ‬شود‭.‬