درعروسی‭ ‬دخترخاله‭ ‬ام‭ ‬درسن‭ ‬حوزه،‭ ‬من‭ ‬درحال‭ ‬رقص‭ ‬و‭ ‬پایکوبی‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬آقایی‭ ‬ازجمع‭ ‬مهمانان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نزدیک‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬خانم‭ ‬شما‭ ‬چقدرشکیل‭ ‬و‭ ‬زیبا‭ ‬می‭ ‬رقصید،‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬ورزشکار‭ ‬و‭ ‬رقصنده‭ ‬باشید‭! ‬من‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬سرتا‭ ‬پایش‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬خیلی‭ ‬ممنون،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬دلبری‭ ‬از‭ ‬آقایان‭ ‬نمی‭ ‬رقصم،‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬انگار‭ ‬مرا‭ ‬اشتباه‭ ‬گرفته‭ ‬اید‭. ‬

سرمیز‭ ‬شام‭ ‬همان‭ ‬آقا‭ ‬با‭ ‬خانمی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نزدیک‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬نیلوفرخانم‭. ‬من‭ ‬شهریار‭ ‬هستم،‭ ‬خواهرم‭ ‬مینا،‭ ‬ما‭ ‬در30‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬همسایه‭ ‬دیوار‭ ‬به‭ ‬دیوار‭ ‬شما‭ ‬بودیم،‭ ‬آنروزها‭ ‬شما‭ ‬7‭ ‬ساله‭ ‬بودید،‭ ‬یادتان‭ ‬هست؟‭ ‬فرح‭ ‬شمالی‭ ‬تهران؟‭ ‬

ازصورت‭ ‬خواهرش،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬شناختم،‭ ‬گفتم‭ ‬بله‭! ‬خیلی‭ ‬خوشحالم‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بینم،‭ ‬مادرتان‭ ‬کجاست؟‭ ‬چه‭ ‬زن‭ ‬نازنینی‭ ‬بود،‭ ‬مینا‭ ‬گفت‭ ‬اگرمادرم‭ ‬اینجا‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬نمی‭ ‬کرد،‭ ‬اگریادتان‭ ‬باشد،‭ ‬مادرم‭ ‬خیلی‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬و‭ ‬ادب‭ ‬و‭ ‬درسخوان‭ ‬بودن‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬مقایسه‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬ومی‭ ‬گفت‭ ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬مثل‭ ‬نیلوفر،‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬حالا‭ ‬خانم‭ ‬باشید،‭ ‬خندیدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬مادرتان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬می‭ ‬آورم‭ ‬که‭ ‬خیلی‭ ‬مهربان‭ ‬بود،‭ ‬همیشه‭ ‬عیدها‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬هدیه‭ ‬می‭ ‬داد،‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬100تومانی‭ ‬بمن‭ ‬کادو‭ ‬داد‭.‬

این‭ ‬برخورد،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بهم‭ ‬نزدیک‭ ‬کرد‭. ‬شهریار‭ ‬بمن‭ ‬زنگ‭ ‬میزد،‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬شام‭ ‬دعوت‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬به‭ ‬مناسبتی‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬تان‭ ‬می‭ ‬آیم‭ ‬ولی‭ ‬اهل‭ ‬رستوران‭ ‬نیستم‭. ‬که‭ ‬3ماه‭ ‬بعد‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬رستوران‭ ‬هم‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬آنقدردرگوشم‭ ‬خواند،‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬مکالمه‭ ‬تلفنی‭ ‬با‭ ‬مادر‭ ‬خودم‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬شهریار‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬ازدواج‭ ‬رضایت‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬چندی‭ ‬بعد‭ ‬برای‭ ‬ماه‭ ‬عسل‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬آبشار‭ ‬نیاگارا‭ ‬سفرکردیم‭.‬

من‭ ‬ازهمان‭ ‬اول‭ ‬ازدواج‭ ‬فهمیدم‭ ‬که‭ ‬شوهرم‭ ‬بسیارحساس‭ ‬و‭ ‬حسود‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬بروی‭ ‬خود‭ ‬نمی‭ ‬آورد،‭ ‬درمهمانی‭ ‬ها‭ ‬وگردهمایی‭ ‬ها‭ ‬چنان‭ ‬مرا‭ ‬محاصره‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬چنان‭ ‬مرا‭ ‬بغل‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬بوسید،‭ ‬که‭ ‬خیال‭ ‬همه‭ ‬مردان‭ ‬اطراف‭ ‬را‭ ‬راحت‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬وهربار‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬قصد‭ ‬رقصیدن‭ ‬داشتم‭ ‬پا‭ ‬بپای‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬بعدها‭ ‬فهمیدم‭ ‬مدتی‭ ‬دوراز‭ ‬چشم‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬کلاس‭ ‬رقص‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬جشن‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مهمانی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬همراهی‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬آمده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

من‭ ‬ازعشق‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬عمیق‭ ‬شهریار‭ ‬لذت‭ ‬می‭ ‬بردم،‭ ‬ولی‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬نفری‭ ‬برسر‭ ‬تعریف‭ ‬و‭ ‬ستایش‭ ‬و‭ ‬بقولی‭ ‬هیزبازی‭ ‬شان،‭ ‬درگیر‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬نگران‭ ‬و‭ ‬ناراحت‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬بمرور‭ ‬رفت‭ ‬وآمد‭ ‬با‭ ‬مردهایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬اصرار‭ ‬به‭ ‬ستایش‭ ‬نیز‭ ‬داشتند‭ ‬قطع‭ ‬گردید‭. ‬دوستان‭ ‬خانوادگی‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬دستچین‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬من‭ ‬آنروزها‭ ‬دریک‭ ‬کمپانی‭ ‬آمریکایی‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬حقوق‭ ‬خوبی‭ ‬می‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اصرارشهریار،‭ ‬درمورد‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬کمپانی‭ ‬خودش‭ ‬رضایت‭ ‬نمی‭ ‬دادم،‭ ‬چون‭ ‬نمی‭ ‬خواستم‭ ‬همه‭ ‬24ساعت‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬روبرو‭ ‬باشیم،‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬فضای‭ ‬کاری‭ ‬شرکت،‭ ‬آنچنان‭ ‬برایم‭ ‬دلچسب‭ ‬نبود‭. ‬شهریار‭ ‬هم‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬دست‭ ‬کشید‭ ‬ولی‭ ‬سفارش‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬درمحل‭ ‬کارم‭ ‬لباس‭ ‬خانمانه‭ ‬ای‭ ‬بپوشم،‭ ‬مراقب‭ ‬مردهای‭ ‬هیز‭ ‬و‭ ‬هرزه‭ ‬هم‭ ‬باشم‭ ‬من‭ ‬بهرحال‭ ‬بخاطرعشق‭ ‬دو‭ ‬جانبه‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬شوهرم‭ ‬همیشه‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬حتما‭ ‬نگران‭ ‬نباش‭. ‬مراعات‭ ‬شأن‭ ‬خانوادگی‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬یادم‭ ‬هست‭ ‬یکبار‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬لاس‭ ‬وگاس‭ ‬رفته‭ ‬بودیم،‭ ‬یک‭ ‬جوان‭ ‬اسپانیش‭ ‬به‭ ‬بازوی‭ ‬من‭ ‬دست‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬ناگهان‭ ‬شهریار‭ ‬به‭ ‬سویش‭ ‬حمله‭ ‬کرد،‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬آقای‭ ‬ایرانی‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬پشتیبانی‭ ‬آمدند‭ ‬وآن‭ ‬جوان‭ ‬ودوستش‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬فرار‭ ‬گذاشتند‭ ‬و‭ ‬کلی‭ ‬اطرافیان‭ ‬خندیدند‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬نگران‭ ‬شوهرم‭ ‬شدم،‭ ‬او‭ ‬چنان‭ ‬بدون‭ ‬ملاحظه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جوان‭ ‬یورش‭ ‬برد‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬بود‭ ‬فاجعه‭ ‬ای‭ ‬پیش‭ ‬آید‭. ‬شهریار‭ ‬همیشه‭ ‬می‭ ‬کوشید‭ ‬غذاهای‭ ‬دلخواه‭ ‬مرا‭ ‬تهیه‭ ‬کند،‭ ‬به‭ ‬رستوران‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬داشتم‭ ‬برویم،‭ ‬برایم‭ ‬انواع‭ ‬شیرینی‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬دلش‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬من‭ ‬هیچ‭ ‬آرزویی‭ ‬به‭ ‬دل‭ ‬نداشته‭ ‬باشم‭.‬

ما‭ ‬صاحب‭ ‬یک‭ ‬پسرشدیم،‭ ‬من‭ ‬کمی‭ ‬چاق‭ ‬شدم،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬میرفتم‭ ‬پیاده‭ ‬روی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬هم‭ ‬گرفتم‭ ‬ولی‭ ‬شهریار‭ ‬مخالف‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬بچه‭ ‬شیرمیدهی‭ ‬باید‭ ‬خودت‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کنی،‭ ‬همچنان‭ ‬برایم‭ ‬انواع‭ ‬خوردنی‭ ‬ها‭ ‬تهیه‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بقولی‭ ‬مرا‭ ‬دردانه‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مرخصی‭ ‬دوران‭ ‬حاملگی‭ ‬ام،‭ ‬کمپانی‭ ‬دچار‭ ‬تغییرو‭ ‬تحولی‭ ‬شد،‭ ‬مرکز‭ ‬اصلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬انتقال‭ ‬داد‭. ‬ساعات‭ ‬کار‭ ‬مرا‭ ‬کم‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬اگر‭ ‬قصد‭ ‬ادامه‭ ‬همکاری‭ ‬دارم‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬شعبه‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬بروم،‭ ‬آنها‭ ‬خوب‭ ‬می‭ ‬دانستند‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬بدلیل‭ ‬کمپانی‭ ‬شوهرم‭ ‬امکان‭ ‬سفر‭ ‬ندارم‭ ‬و‭ ‬خودبخود‭ ‬دست‭ ‬ازکارکشیدم‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬دیگری‭ ‬بپردازم‭.‬

شهریار‭ ‬اصرارداشت‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬استراحت‭ ‬چند‭ ‬ماهه‭ ‬بپردازم‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬آمادگی‭ ‬کامل‭ ‬پیدا‭ ‬کردم،‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬پسرمان‭ ‬پرستار‭ ‬خوبی‭ ‬دردسترس‭ ‬بود،‭ ‬دوباره‭ ‬شروع‭ ‬کنم‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬چون‭ ‬مدتی‭ ‬بقولی‭ ‬پشتم‭ ‬باد‭ ‬خورده‭ ‬بود،‭ ‬تنبل‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬یکروز‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬کردم‭ ‬دیدم‭ ‬8‭ ‬ماه‭ ‬است‭ ‬درخانه‭ ‬هستم‭ ‬بجز‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬دوست‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬آشپزی‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬داری‭ ‬کار‭ ‬دیگری‭ ‬نمی‭ ‬کنم‭ ‬تا‭ ‬اینجای‭ ‬ماجرا‭ ‬شاید‭ ‬مشکل‭ ‬بزرگی‭ ‬نبود،‭ ‬چون‭ ‬همه‭ ‬آدم‭ ‬ها‭ ‬بدنبال‭ ‬چنین‭ ‬موقعیتی‭ ‬می‭ ‬گردند‭ ‬که‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬تامین‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬استراحت‭ ‬کنند‭ ‬ولی‭ ‬مشکل‭ ‬بزرگ‭ ‬من‭ ‬چاقی‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬درست‭ ‬25پاوند‭ ‬وزن‭ ‬اضافه‭ ‬کرده‭ ‬بودم،‭ ‬دیگر‭ ‬هیچ‭ ‬شباهتی‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬شکیل‭ ‬بودنم‭ ‬نداشتم،‭ ‬درحالیکه‭ ‬شوهرم‭ ‬همچنان‭ ‬ازمن‭ ‬ستایش‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬اتفاقا‭ ‬کمی‭ ‬پپل‭ ‬شده‭ ‬ای،‭ ‬سکسی‭ ‬تر‭ ‬هستی‭.‬

من‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬ورزش‭ ‬کردم‭ ‬تا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬روی‭ ‬فرم‭ ‬آمدن،‭ ‬بدنبال‭ ‬کار‭ ‬بروم،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬شهریار‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬صبح‭ ‬خوشمزه‭ ‬ترین‭ ‬صبحانه‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬خورد،‭ ‬ناهارگاه‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬دوستانم‭ ‬سفارش‭ ‬غذا‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬غذاهای‭ ‬مورد‭ ‬علاقه‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬بپزم،‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬من‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬لاغر‭ ‬نمی‭ ‬شدم‭ ‬بلکه‭ ‬هرروز‭ ‬تپل‭ ‬تر‭ ‬می‭ ‬شدم‭.‬

یکروز‭ ‬صبح‭ ‬که‭ ‬بیدار‭ ‬شدم‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬درهرشرایطی‭ ‬رژیم‭ ‬غذایی‭ ‬بگیرم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ورزش‭ ‬بپردازم‭. ‬با‭ ‬همه‭ ‬نوع‭ ‬پیشنهادی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شهریار‭ ‬در‭ ‬سفارش‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پختن‭ ‬غذا‭ ‬مخالفت‭ ‬می‭ ‬کردم‭. ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬نه‭ ‬دیگر‭ ‬اهل‭ ‬غذا‭ ‬نیستم،‭ ‬اهل‭ ‬چاق‭ ‬شدن‭ ‬هم‭  ‬نیستم،‭ ‬ولی‭ ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬آمد‭ ‬شهریار‭ ‬ناراحت‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬دلت‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬هیکل‭ ‬ایده‭ ‬ال‭ ‬مرا‭ ‬داشته‭ ‬باشی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬برای‭ ‬آدم‭ ‬های‭ ‬غریبه‭ ‬لاغرباشی‭ ‬وبقولی‭ ‬اندامی‭ ‬ترکه‭ ‬ای‭ ‬داشته‭ ‬باشی؟‭ ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬مهمترین‭ ‬اصل،‭ ‬سلامت‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬الان‭ ‬از‭ ‬6‭ ‬تا‭ ‬پله‭ ‬بالا‭ ‬میروم‭ ‬نفسم‭ ‬می‭ ‬گیرد،‭ ‬همه‭ ‬لباسهایم‭ ‬را‭ ‬ریختم‭ ‬بیرون،‭ ‬درست‭ ‬شده‭ ‬ام‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬چاقالوی‭ ‬کلفت‭ ‬مآب‭! ‬گفت‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬هیکل‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم،‭ ‬گفتم‭ ‬تو‭ ‬این‭ ‬هیکل‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬نداری،‭ ‬آن‭ ‬هیکل‭ ‬شکیل‭ ‬6‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬مرا‭ ‬دوست‭ ‬داری‭! ‬گفت‭ ‬من‭ ‬الان‭ ‬سلیقه‭ ‬ام‭ ‬فرق‭ ‬کرده،‭ ‬گفتم‭ ‬نه‭ ‬عزیزم‭ ‬تو‭ ‬دلت‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬بدقواره‭ ‬چاق‭ ‬باشم،‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬مردی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نگاه‭ ‬نکند‭ ‬درحالیکه‭ ‬من‭ ‬هیکلم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬جلب‭ ‬نظرمردها‭ ‬شکیل‭ ‬نمی‭ ‬کنم،‭ ‬من‭ ‬میخواهم‭ ‬سالم‭ ‬زندگی‭ ‬کنم‭.‬

کارمان‭ ‬به‭ ‬جرو‭ ‬بحث‭ ‬کشید،‭ ‬من‭  ‬به‭ ‬خانه‭ ‬بهترین‭ ‬دوستم‭ ‬درسانفرانسیسکو‭ ‬آمده‭ ‬ام‭ ‬تا‭ ‬براستی‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬شهریار‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬مان‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیریم؛‭ ‬من‭ ‬شوهرم‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم،‭ ‬عاشق‭ ‬بچه‭ ‬ام‭ ‬هستم،‭ ‬به‭ ‬جدایی‭ ‬فکر‭ ‬نمی‭ ‬کنم‭ ‬ولی‭ ‬درضمن‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬بدهم‭. ‬واقعا‭ ‬درمانده‭ ‬ام‭ ‬چگونه‭ ‬شهریار‭ ‬را‭ ‬قانع‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بن‭ ‬بست‭ ‬درآیم‭.‬

نیلوفر‭- ‬سن‭ ‬حوزه

دکتردانش فروغی روانشناس بالینی ودرمانگردشواریهای خانوادگی به آقای فرهاد ازلندن پاسخ میدهد

حسادت،‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬زناشویی‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬حتی‭ ‬دیده‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬زن‭ ‬ومرد‭ ‬ازحسادت‭ ‬های‭ ‬گاه‭ ‬بگاه‭ ‬همسران‭ ‬خود‭ ‬زیادهم‭ ‬ناراضی‭ ‬نبوده‭ ‬اند‭ ‬ولی‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬حسادت‭ ‬سبب‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬روند‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره‭ ‬را‭ ‬تغییردهند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نوع‭ ‬حسادت‭ ‬آنچنان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میتواند‭ ‬جاذبه‭ ‬آفرین‭ ‬باشد‭ ‬آنوقت‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬احساسی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬موثر‭ ‬زد‭.‬

نخست‭ ‬باید‭ ‬فهمید‭ ‬که‭ ‬اساس‭ ‬حسادت‭ ‬براین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آدمی‭ ‬می‭ ‬اندیشد‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬اوست‭ ‬دیگری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬حق‭ ‬اوست‭ ‬دیگری‭ ‬میخواهد‭ ‬تصاحب‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬چنین‭ ‬مواردی‭ ‬معمولا‭ ‬شخصیت‭ ‬های‭ ‬افراد‭ ‬درپاسخ‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬درون‭ ‬گرا‭ ‬هستند‭ ‬می‭ ‬بینند‭ ‬واحساس‭ ‬نگرانی‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬فروخورد‭ ‬آنان‭ ‬سبب‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬حادثه‭ ‬ای‭ ‬پیش‭ ‬نیاید‭ ‬ولی‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬برون‭ ‬گرا‭ ‬هستند‭ ‬نمی‭ ‬توانند‭ ‬تحمل‭ ‬کنند‭. ‬اینگونه‭ ‬اقدامات‭ ‬چون‭ ‬با‭ ‬مقاومت‭ ‬های‭ ‬رقیب‭ ‬روبرو‭ ‬میشود‭ ‬گاه‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رفتارهای‭ ‬غیرقانونی‭ ‬می‭ ‬کشاند‭. ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درجوامع‭ ‬درحال‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مذهبی‭ ‬شدید‭ ‬حتی‭ ‬آنگونه‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬دانید‭ ‬بدلایل‭ (‬ناموسی‭) ‬دست‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬زده‭ ‬اند؛‭ ‬خوشبختانه‭ ‬شما‭ ‬دریک‭ ‬کشور‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬متمدن‭ ‬زندگی‭ ‬میکنید‭. ‬باید‭ ‬روشن‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬دلایلی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬حسادت‭ ‬از‭ ‬شهریار‭ ‬مشاهده‭ ‬میشود؟‭ ‬عزت‭ ‬نفس‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬ناخود‭ ‬باوریهای‭ ‬آدمی‭ ‬گاه‭ ‬چنین‭ ‬احساسی‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬که‭ (‬دیگری‭ ‬ازمن‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬تراست‭) ‬و‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬دارم‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬بگیرد؛‭ ‬دراینجا‭ ‬خوشبختانه‭ ‬هم‭ ‬شهریار‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬نیلوفریکدیگر‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬ساده‭ ‬تردر‭ ‬حل‭ ‬مشکلی‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬مشاوره‭ ‬با‭ ‬روانشناس‭ ‬است‭. ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهری‭ ‬که‭ ‬زیربنای‭ ‬رابطه‭ ‬آنها‭ ‬براساس‭ ‬عشق‭ ‬است‭ ‬مشکلات‭ ‬ساده‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬حل‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درشهریار‭ ‬ازنظر‭ ‬اتفکرب‭ ‬این‭ ‬درک‭ ‬بوجود‭ ‬بیاید‭ ‬که‭ ‬توجه‭ ‬دیگران‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬حس‭ ‬همسراو‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرد‭.‬