با‭ ‬فرشاد‭ ‬که‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬پرازسعادت‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬3‭ ‬فرزند‭ ‬آماده‭ ‬ساخته‭ ‬بودم‭. ‬فرشاد‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ترکیه‭ ‬می‭ ‬شناختم،‭ ‬آنروزها‭ ‬هر‭ ‬دو14ساله‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬درکوچ‭ ‬میلیونی‭ ‬ایرانیان‭ ‬به‭ ‬استانبول‭ ‬آمده‭ ‬بودیم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬ومادر‭ ‬راهی‭ ‬سرزمین‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬بشویم؛‭ ‬روزها‭ ‬پدرومادرها‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬کارها‭ ‬بیرون‭ ‬میرفتند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬نوجوانان‭ ‬درعالم‭ ‬خود‭ ‬غرق‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬میان‭ ‬مان‭ ‬عادت‭ ‬وعلائقی‭ ‬هم‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬بطوری‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬پنهانی‭ ‬به‭ ‬بستنی‭ ‬فروش‭ ‬های‭ ‬محل‭ ‬می‭ ‬رفتیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬گرداندن‭ ‬برادر‭ ‬وخواهرهای‭ ‬کوچکتردرپارک‭ ‬ها‭ ‬قدم‭ ‬می‭ ‬زدیم‭.‬

روزی‭ ‬که‭ ‬مادرها‭ ‬باهم‭ ‬درگیرشدند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬غیبت‭ ‬گویی‭ ‬ها،‭ ‬کارشان‭ ‬به‭ ‬فحش‭ ‬وفحش‭ ‬کاری‭ ‬کشید،‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬فرشاد‭ ‬خیلی‭ ‬ناراحت‭ ‬شدیم‭ ‬چون‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬فرشاد‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬هتل‭ ‬دیگررفتند‭ ‬و‭ ‬میان‭ ‬ما‭ ‬فاصله‭ ‬افتاد،‭ ‬تا‭ ‬همگی‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬آمدیم‭.‬

درلس‭ ‬آنجلس‭ ‬خوشبختانه‭ ‬پدرومادرها‭ ‬درعروسی‭ ‬یک‭ ‬دوست‭ ‬مشترک‭ ‬آشتی‭ ‬کردند‭ ‬ودوباره‭ ‬رفت‭ ‬وآمدها‭ ‬شروع‭ ‬شد‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬فرشاد‭ ‬حواس‭ ‬اش‭ ‬جای‭ ‬دیگری‭ ‬است‭. ‬سرانجام‭ ‬یکروز‭ ‬از‭ ‬پنجره‭ ‬طبقه‭ ‬بالای‭ ‬خانه‭ ‬شان‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اتومبیلی‭ ‬پیاده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دختری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬خداحافظی‭ ‬بغل‭ ‬کرد‭. ‬فهمیدم‭ ‬بله،‭ ‬فرشاد‭ ‬خان‭ ‬عاشق‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

من‭ ‬به‭ ‬کالج‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬شغلی‭ ‬در‭ ‬ریورساید‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بکلی‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬دورافتادم‭ ‬ولی‭ ‬هرچند‭ ‬ماه‭ ‬یکبار‭ ‬فرشاد‭ ‬وخانواده‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬و‭ ‬درآخرین‭ ‬دیدار،‭ ‬فرشاد‭ ‬درگوشم‭ ‬گفت‭ ‬چقدر‭ ‬خوشگل‭ ‬شدی؟‭ ‬من‭ ‬خندیدم،‭ ‬گفت‭ ‬چرا‭ ‬می‭ ‬خندی؟‭ ‬گفتم‭ ‬تو‭ ‬که‭ ‬دوست‭ ‬دخترداری،‭ ‬چرا‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬تعریف‭ ‬میکنی؟‭ ‬گفت‭ ‬اولا‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬می‭ ‬دانی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬یک‭ ‬دختری‭ ‬6ماه‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬آنقدرحسود‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تلفن‭ ‬مادرهم‭ ‬حسادت‭ ‬میکرد‭. ‬خندیدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬بهرحال‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬بیشتردو‭ ‬دوست‭ ‬قدیمی‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬کشش‭ ‬عاشقی‭ ‬هم‭ ‬نداریم،‭ ‬گفت‭ ‬اگر‭ ‬تو‭ ‬نداری‭ ‬به‭ ‬خودت‭ ‬مربوطه،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬کشش‭ ‬داشتم‭ ‬و‭ ‬آرزویم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬روزی‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬ازدواج‭ ‬کنم،‭ ‬گفتم‭ ‬تا‭ ‬قسمت‭ ‬ما‭ ‬چه‭ ‬باشد‭. ‬خدا‭ ‬چه‭ ‬خواهد‭.‬

فرشاد‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نزدیک‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬داشت‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬سینما‭ ‬و‭ ‬شام‭ ‬و‭ ‬رقص‭ ‬دعوت‭ ‬کند،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬توضیح‭ ‬می‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬محل‭ ‬کارو‭ ‬زندگیم‭ ‬دوراست‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬امکان‭ ‬آمدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬شاید‭ ‬ماهی‭ ‬یکبار‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭.‬

فرشاد‭ ‬حرفی‭ ‬نزد‭ ‬ولی‭ ‬همان‭ ‬هفته،‭ ‬شنبه‭ ‬صبح‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬درشهرشما‭ ‬هستم،‭ ‬اگر‭ ‬صبحانه‭ ‬نخوردی‭ ‬بیا‭ ‬بیرون‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بخوریم‭. ‬گفتم‭ ‬صبحانه‭ ‬خوردم،‭ ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬قهوه‭ ‬می‭ ‬آیم‭ ‬بیرون،‭ ‬درضمن‭ ‬می‭ ‬خواستم‭ ‬بپرسم‭ ‬اینجا‭ ‬چه‭ ‬میکنی؟‭ ‬گفت‭ ‬برای‭ ‬دیدارتو‭ ‬آمده‭ ‬ام،‭ ‬مگر‭ ‬یادت‭ ‬نیست‭ ‬گفتی‭ ‬امکان‭ ‬آمدن‭ ‬به‭ ‬محله‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نداری‭ ‬من‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬مرتب‭ ‬بدیدارت‭ ‬بیایم،‭ ‬گفتم‭ ‬ممنون‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬آزاد‭ ‬نیستم‭ ‬گفت‭ ‬هزاران‭ ‬بهانه‭ ‬هم‭ ‬بیاوری،‭ ‬من‭ ‬دست‭ ‬بردار‭ ‬نیستم،‭ ‬هفته‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬آزاد‭ ‬هستی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بگو،‭ ‬من‭ ‬همان‭ ‬زمان‭ ‬ها‭ ‬می‭ ‬آیم‭. ‬فرشاد‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬سماجت‭ ‬ها‭ ‬مرا‭ ‬تحت‭ ‬تاثیرقرارداد‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬ما‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬جدی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬یکروز‭ ‬مادرش‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬مرا‭ ‬خواستگاری‭ ‬کرد‭ ‬مادرم‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬اختیاری‭ ‬ندارم،‭ ‬دخترم‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬کافی‭ ‬بزرگ‭ ‬شده،‭ ‬که‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرد؛‭ ‬خودبخود‭ ‬من‭ ‬وفرشاد‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم‭ ‬و‭ ‬درآستانه‭ ‬کریسمس‭ ‬ازدواج‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬درهمین‭ ‬فاصله‭ ‬فرشاد‭ ‬برایم‭ ‬یک‭ ‬شغلی‭ ‬درلس‭ ‬آنجلس‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ترتیبی‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬هرروز‭ ‬سرراهش‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬کارم‭ ‬برساند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهرها‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬گرداند،‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬راضی‭ ‬بودم‭. ‬درهمین‭ ‬ضمن‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬حرف‭ ‬زدن‭ ‬و‭ ‬خندیدن‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬حساس‭ ‬است‭ ‬بطوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مهمانی‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬گردهمائی‭ ‬ها،‭ ‬مرا‭ ‬درجایی‭ ‬می‭ ‬نشاند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مردها‭ ‬نزدیک‭ ‬نباشم‭ ‬و‭ ‬اصولا‭ ‬به‭ ‬مجالسی‭ ‬که‭ ‬مردهای‭ ‬مجرد‭ ‬بودند‭ ‬نمیرفت‭ ‬و‭ ‬اگرهم‭ ‬میرفت،‭ ‬زودترازهمه‭ ‬برمی‭ ‬گشتیم‭.‬

من‭ ‬دراصل‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬فرشاد‭ ‬حسود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬مراقب‭ ‬رفتار‭ ‬وکردار‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬حرف‭ ‬زدن‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬مردها‭ ‬باشم‭ ‬این‭ ‬وضع‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬کم‭ ‬کم‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬تعداد‭ ‬دوستان‭ ‬ما‭ ‬خیلی‭ ‬محدود‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بجز‭ ‬چند‭ ‬خانواده،‭ ‬آنهم‭ ‬درسنین‭ ‬بالا؛‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬سن‭ ‬وسالهای‭ ‬خودمان‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬رفت‭ ‬وآمد‭ ‬نداریم‭.‬

یادم‭ ‬هست‭ ‬در‭ ‬پارتی‭ ‬کریسمس‭ ‬محل‭ ‬کارم،‭ ‬بهرطریقی‭ ‬بود‭ ‬فرشاد‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬که‭ ‬چنان‭ ‬مراسمی‭ ‬درمحل‭ ‬کارم‭ ‬برپا‭ ‬می‭ ‬شد،‭ ‬از‭ ‬24‭ ‬ساعت‭ ‬قبل‭ ‬فرشاد‭ ‬ظاهرا‭ ‬تب‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬مریض‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جلوی‭ ‬رفتن‭ ‬مرا‭ ‬می‭ ‬گرفت‭ ‬این‭ ‬رفتارها‭ ‬مرا‭ ‬آزار‭ ‬میداد،‭ ‬انگار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬زندان‭ ‬شیشه‭ ‬ای‭ ‬بودم،‭ ‬باید‭ ‬مراقب‭ ‬حرف‭ ‬زدن،‭ ‬خندیدن‭ ‬و‭ ‬تعارف‭ ‬کردن‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مردها‭ ‬باشم،‭ ‬باید‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬درباره‭ ‬رویدادهای‭ ‬محل‭ ‬کارم‭ ‬توضیح‭ ‬بدهم‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬ساعات‭ ‬کارم‭ ‬عوض‭ ‬شد،‭ ‬من‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬یک‭ ‬اتومبیل‭ ‬بخرم،‭ ‬که‭ ‬فرشاد‭ ‬به‭ ‬دردسرنیفتد،‭ ‬براثراتفاق‭ ‬فهمیدم،‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬اتومبیل‭ ‬مرا‭ ‬تعقیب‭ ‬میکند،‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬من‭ ‬وارد‭ ‬پارکینگ‭ ‬شدم،‭ ‬غیبش‭ ‬می‭ ‬زد‭. ‬بعد‭ ‬ازظهرها‭ ‬هم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬تا‭ ‬مدتی‭ ‬حرفی‭ ‬نزدم‭ ‬ولی‭ ‬عاقبت‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گفتم‭ ‬بنظرم‭ ‬آمد‭ ‬تو‭ ‬دیشب‭ ‬دنبال‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬آمدی؟‭ ‬گفت‭ ‬نه،‭ ‬شاید‭ ‬براثراتفاق‭ ‬دریک‭ ‬مسیر‭ ‬بودیم‭. ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬واقعا‭ ‬اگرشوهر‭ ‬حسود‭ ‬و‭ ‬بسیارکنجکاوی‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭ ‬احساس‭ ‬خوبی‭ ‬نخواهم‭ ‬داشت،‭ ‬گفت‭ ‬نه‭ ‬من‭ ‬چنین‭ ‬مردی‭ ‬نیستم‭. ‬درست‭ ‬درشرایطی‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬بچه‭ ‬دارشدن‭ ‬داشتیم،‭ ‬یکروز‭ ‬براثراتفاق‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬عروسک‭ ‬برخوردم،‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬دوربین‭ ‬مخفی‭ ‬بود‭ ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬کنجکاوی‭ ‬آنرا‭ ‬باز‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬بقولی‭ ‬چک‭ ‬کردم‭ ‬دیدم‭ ‬همه‭ ‬حرکات‭ ‬و‭ ‬حرفهای‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ ‬ضبط‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬ناراحت‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬امید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬باخودم‭ ‬گفتم‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬زناشویی‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬حد‭ ‬شک‭ ‬و‭ ‬تردید‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬اطمیمنان‭ ‬باشد،‭ ‬این‭ ‬زندگی‭ ‬دوامی‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت‭. ‬فردا‭ ‬شب‭ ‬با‭ ‬فرشاد‭ ‬مفصل‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬درباره‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬کردارش‭ ‬درجمع‭ ‬دوستان،‭ ‬در‭ ‬محدود‭ ‬ساختن‭ ‬دوستی‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬تعقیب‭ ‬اتومبیل‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬کارگذاشتن‭ ‬دوربین‭ ‬مخفی‭ ‬درخانه‭! ‬خیلی‭ ‬جا‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬عاشق‭ ‬تو‭ ‬هستم،‭ ‬خیلی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬حساس‭ ‬هستم‭ ‬واگر‭ ‬هراقدامی‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حساسیت‭ ‬های‭ ‬عاطفی‭ ‬است‭. ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬زندگی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬سخت‭ ‬است‭! ‬من‭ ‬باید‭ ‬مدتی‭ ‬به‭ ‬سفربروم،‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬دورباشم،‭ ‬تا‭ ‬دراین‭ ‬باره‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬فکر‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬تو‭ ‬بخود‭ ‬بیایی‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مخالفت‭ ‬او،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬دیدارخواهرم‭ ‬به‭ ‬ونکوور‭ ‬کانادا‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مشورت‭ ‬با‭ ‬خواهرم‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬تکلیف‭ ‬زندگیم‭ ‬را‭ ‬روشن‭ ‬کنم؛‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬تلفنی‭ ‬با‭ ‬خانواده‭ ‬ام‭ ‬درلس‭ ‬آنجلس‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬آنها‭ ‬هم‭ ‬مخالف‭ ‬رفتاروکردار‭ ‬فرشاد‭ ‬بودند‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬جدایی‭ ‬مان‭ ‬کاملا‭ ‬مخالفت‭ ‬کردند‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬فرشاد‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬بدون‭ ‬من‭ ‬زندگی‭ ‬برایش‭ ‬مفهومی‭ ‬ندارد،‭ ‬حاضراست‭ ‬علیرغم‭ ‬میل‭ ‬خودش‭ ‬دورهمه‭ ‬این‭ ‬عادات‭ ‬را‭ ‬خط‭ ‬بکشد‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬راضی‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬هرلحظه‭ ‬درانتظار‭ ‬بازگشت‭ ‬من‭ ‬است‭. ‬

من‭ ‬هنوز‭ ‬درونکوور‭ ‬هستم،‭ ‬ولی‭ ‬درتصمیم‭ ‬قطعی‭ ‬خود‭ ‬وا‭ ‬مانده‭ ‬ام‭. ‬ازشما‭ ‬می‭ ‬پرسم‭ ‬من‭ ‬واقعا‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬بکنم؟‭ ‬

لیلی‭ ‬‭ ‬ونکوور

دکتردانش فروغی روانشناس بالینی ودرمانگردشواریهای خانوادگی به آقای فرهاد ازلندن پاسخ میدهد

حسادت‭ ‬درزندگی‭ ‬زناشویی‭ ‬کم‭ ‬وبیش‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬حتی‭ ‬دیده‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬زن‭ ‬ومرد‭ ‬ازحسادت‭ ‬های‭ ‬گاه‭ ‬بگاه‭ ‬همسران‭ ‬خود‭ ‬زیادهم‭ ‬ناراضی‭ ‬نبوده‭ ‬اند‭ ‬ولی‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬حسادت‭ ‬سبب‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬زن‭ ‬وشوهرروند‭ ‬زندگی‭ ‬روزمره‭ ‬را‭ ‬تغییردهند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نوع‭ ‬حسادت‭ ‬آنچنان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میتواند‭ ‬حادثه‭ ‬آفرین‭ ‬باشد‭ ‬آنوقت‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬احساسی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬موثرزد‭.‬

نخست‭ ‬باید‭ ‬فهمید‭ ‬که‭ ‬اساس‭ ‬حسادت‭ ‬براین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آدمی‭ ‬می‭ ‬اندیشد‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬اوست‭ ‬دیگری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬چیزی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬حق‭ ‬اوست‭ ‬دیگری‭ ‬میخواهد‭ ‬تصاحب‭ ‬کند‭. ‬درچنین‭ ‬مواردی‭ ‬معمولا‭ ‬شخصیت‭ ‬های‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬درون‭ ‬گرا‭ ‬هستند‭ ‬می‭ ‬بینند‭ ‬واحساس‭ ‬نگرانی‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬فروخورد‭ ‬آنان‭ ‬سبب‭ ‬میشودکه‭ ‬حادثه‭ ‬ای‭ ‬پیش‭ ‬نیاید‭ ‬ولی‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬برون‭ ‬گرا‭ ‬هستند‭ ‬نمی‭ ‬توانند‭ ‬تحمل‭ ‬کنند‭. ‬اینگونه‭ ‬اقدامات‭ ‬چون‭ ‬با‭ ‬مقاومت‭ ‬های‭ ‬رقیب‭ ‬روبرومیشود‭ ‬گاه‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬رفتارهای‭ ‬غیرقانونی‭ ‬می‭ ‬کشاند‭. ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درجوامع‭ ‬درحال‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مذهبی‭ ‬شدید‭ ‬حتی‭ ‬آنگونه‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬دانید‭ ‬بدلایل‭ (‬ناموسی‭) ‬دست‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬زده‭ ‬اند‭ ‬خوشبختانه‭ ‬شما‭ ‬دریک‭ ‬کشورآزاد‭ ‬و‭ ‬متمدن‭ ‬زندگی‭ ‬میکنید‭. ‬باید‭ ‬روشن‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬دلایلی‭ ‬برای‭ ‬آنهمه‭ ‬حسادت‭ ‬ازشهریارمشاهده‭ ‬میشود؟‭ ‬عزت‭ ‬نفس‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬وناخود‭ ‬باوری‭ ‬های‭ ‬آدمی‭ ‬گاه‭ ‬چنین‭ ‬احساسی‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬که‭ (‬دیگری‭ ‬ازمن‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬تراست‭) ‬و‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬دارم‭ ‬ازمن‭ ‬بگیرد‭ ‬دراینجا‭ ‬خوشبختانه‭ ‬هم‭ ‬شهریار‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬نیلوفریکدیگر‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬ساده‭ ‬تر‭ ‬درحل‭ ‬مشکلی‭ ‬که‭ ‬دارند‭ ‬مشاوره‭ ‬با‭ ‬روانشناس‭ ‬است‭. ‬زن‭ ‬وشوهری‭ ‬که‭ ‬زیربنای‭ ‬رابطه‭ ‬آنها‭ ‬براساس‭ ‬عشق‭ ‬است‭ ‬مشکلات‭ ‬ساده‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬حل‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درشهریارازنظر‭ ‬اتفکرب‭ ‬ایندرک‭ ‬بوجود‭ ‬بیاید‭ ‬که‭ ‬توجه‭ ‬دیگران‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬عشق‭ ‬همسراو‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرد‭.‬