با‭ ‬هانیه‭ ‬قرارازدواج‭ ‬گذاشتیم،‭ ‬او‭ ‬اصرارداشت‭ ‬مراسم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬برگزارکنیم‭ ‬ولی‭ ‬مهمانان‭ ‬محدود‭ ‬باشند‭. ‬ما‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬دعوت‭ ‬کردیم‭ ‬ولی‭ ‬توضیح‭ ‬دادیم‭ ‬شرمنده‭ ‬ایم‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬پرداخت‭ ‬هزینه‭ ‬سفر‭ ‬وهتل‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬نداریم،‭ ‬گرچه‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬وابسته‭ ‬نزدیک‭ ‬را‭ ‬پذیرا‭ ‬شدیم،‭ ‬تقریباً‭ ‬این‭ ‬جشن‭ ‬در‭ ‬استانبول،‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬همه‭ ‬پس‭ ‬انداز‭ ‬من‭ ‬تمام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬ازمراسم‭ ‬هم‭ ‬هانیه‭ ‬اصرار‭ ‬کرد‭ ‬برای‭ ‬ویزای‭ ‬آمریکا‭ ‬اقدام‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬جنبش‭ ‬خیابانی‭ ‬تهران‭ ‬بود،‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬اصرار‭ ‬و‭ ‬قسم‭ ‬و‭ ‬التماس‭ ‬کشید‭ ‬قرار‭ ‬شد،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برگردم،‭ ‬آپارتمان‭ ‬و‭ ‬اتومبیل‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬بفروشم،‭ ‬پس‭ ‬انداز‭ ‬بانکی‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ضمیمه‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬استانبول‭ ‬برگردم‭ ‬و‭ ‬ترتیب‭ ‬سفر‭ ‬را‭ ‬بدهیم‭. ‬هانیه‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬خواهرش‭ ‬درترکیه‭ ‬ماندند‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬برگردم‭.‬

راستش‭ ‬من‭ ‬راضی‭ ‬به‭ ‬سفرنبودم‭ ‬ولی‭ ‬بخاطرهانیه‭ ‬پذیرفتم،‭ ‬سفرمن‭ ‬بدلیل‭ ‬یک‭ ‬خریدار‭ ‬خوب‭ ‬که‭ ‬درانتظار‭ ‬پولش‭ ‬از‭ ‬لندن‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬ناچارماندم،‭ ‬ولی‭ ‬مرتب‭ ‬برای‭ ‬هانیه‭ ‬پول‭ ‬حواله‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬مراقبش‭ ‬بودم،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فروش‭ ‬خانه،‭ ‬پولش‭ ‬را‭ ‬ازطریق‭ ‬یک‭ ‬آشنا‭ ‬برای‭ ‬هانیه‭ ‬فرستادم،‭ ‬در‭ ‬تدارک‭ ‬ارسال‭ ‬بقیه‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬نقدینه‭ ‬ام‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬سعیده‭ ‬خواهرش‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬هانیه‭ ‬تصادف‭ ‬کرده،‭ ‬درون‭ ‬یک‭ ‬مینی‭ ‬بوس‭ ‬که‭ ‬آتش‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬سوخته‭! ‬من‭ ‬برجای‭ ‬خشک‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬فردا‭ ‬عازم‭ ‬استانبول‭ ‬شدم‭. ‬سعیده‭ ‬یک‭ ‬روزنامه‭ ‬نشانم‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬اسامی‭ ‬عده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬درآن‭ ‬مینی‭ ‬بوس‭ ‬سوخته‭ ‬بودند‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬نام‭ ‬هانیه‭ ‬هم‭ ‬بود،‭ ‬دیوانه‭ ‬شدم‭ ‬فریاد‭ ‬کشیدم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬مشت‭ ‬کوبیدم‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬هم‭ ‬ناسزا‭ ‬گفتم،‭ ‬چون‭ ‬خیلی‭ ‬کنجکاو‭ ‬بودم‭ ‬سعیده‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬سردخانه‭ ‬بیمارستانی‭ ‬برد‭ ‬که‭ ‬انتظارصاحبان‭ ‬قربانیان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کشیدند،‭ ‬نام‭ ‬هانیه‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬چنان‭ ‬همه‭ ‬سوخته‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬نمی‭ ‬توانستم‭ ‬تشخیص‭ ‬بدهم،‭ ‬البته‭ ‬گفتند‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬دیگربا‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اثرانگشت‭ ‬و‭ ‬غیره،‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬دقیق‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬من‭ ‬راستش‭ ‬آنقدر‭ ‬شوکه‭ ‬شده‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬سرگشته‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برگشتم‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬هانیه‭ ‬دنبال‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬پولهایش‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬خودش‭ ‬سوخته،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬توصیه‭ ‬برادرم‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬هفته‭ ‬به‭ ‬شیراز‭ ‬نزد‭ ‬خواهر‭ ‬بزرگم‭ ‬رفتم،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دبی‭ ‬رفتم‭ ‬وبرای‭ ‬ویزای‭ ‬کانادا‭ ‬اقدام‭ ‬کردم،‭ ‬بدلیل‭ ‬دعوت‭ ‬نامه‭ ‬پسرخاله‭ ‬ام،‭ ‬ویزایم‭ ‬صادرشد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تورنتو‭ ‬رفتم،‭ ‬همه‭ ‬دورم‭ ‬را‭ ‬گرفتند‭ ‬من‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬هانیه‭ ‬بودم،‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬آرزوها‭ ‬و‭ ‬رویاهایی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬کنار‭ ‬دریا‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬بخرد‭ ‬و‭ ‬هرشب‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬موج‭ ‬دریا‭ ‬بخوابد،‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬صاحب‭ ‬5‭ ‬فرزند‭ ‬بشود‭ ‬و‭ ‬توی‭ ‬اتاق‭ ‬ها،‭ ‬تخت‭ ‬3‭ ‬طبقه‭ ‬بگذارد‭.‬

من‭ ‬به‭ ‬توصیه‭ ‬پسرخاله‭ ‬ام‭ ‬به‭ ‬کالج‭ ‬رفتم،‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬تعمیروسایل‭ ‬خانگی‭ ‬را‭ ‬گذراندم،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کمپانی‭ ‬ایرانی‭ ‬موقتاً‭ ‬استخدام‭ ‬شدم‭ ‬با‭ ‬دریافت‭ ‬اقامت،‭ ‬با‭ ‬سرمایه‭ ‬پسرخاله‭ ‬هایم‭ ‬یک‭ ‬مغازه‭ ‬تعمیر‭ ‬وسایل‭ ‬خانگی‭ ‬چون‭ ‬یخچال،‭ ‬لباسشویی،‭ ‬تلویزیون‭ ‬و‭ ‬کولر‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬پنجره‭ ‬باز‭ ‬کردیم‭ ‬همه‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬در‭ ‬کارمان‭ ‬موفق‭ ‬شدیم‭. ‬من‭ ‬شخصا‭ ‬4‭ ‬تا‭ ‬وردست‭ ‬داشتم،‭ ‬درآمدم‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬300‭ ‬تا‭ ‬400‭ ‬دلار‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬کمپانی‭ ‬تعلق‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬کارگران‭ ‬زیردستم‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬داشتم‭.‬

چون‭ ‬دلم‭ ‬پرازغم‭ ‬بود،‭ ‬سعی‭ ‬داشتم‭ ‬همه‭ ‬وقتم‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بگذرد،‭ ‬گاه‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬هفته‭ ‬ها،‭ ‬شبها‭ ‬تا‭ ‬دیروقت‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬شرکایم‭ ‬می‭ ‬گفتند‭ ‬راضی‭ ‬به‭ ‬کارسخت‭ ‬من‭ ‬نیستند‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬اگرسرم‭ ‬گرم‭ ‬نباشد،‭ ‬دیوانه‭ ‬می‭ ‬شوم‭.‬

دراین‭ ‬ضمن‭ ‬از‭ ‬بازمانده‭ ‬وسایل‭ ‬و‭ ‬لوازم،‭ ‬تخته،‭ ‬چوب،‭ ‬سنگ،‭ ‬میله،‭ ‬پنجره‭ ‬و‭ ‬خلاصه‭ ‬همه‭ ‬زیادی‭ ‬های‭ ‬کارمان،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬انبار‭ ‬بزرگ‭ ‬جمع‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬خرابه‭ ‬را‭ ‬بیک‭ ‬خانه‭ ‬گرانقیمت‭ ‬زیبا‭ ‬مبدل‭ ‬کردیم‭ ‬و‭ ‬اینگونه‭ ‬وارد‭ ‬مرحله‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬بیزینس‭ ‬شدیم،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬همه‭ ‬صاحب‭ ‬خانه‭ ‬مستقل‭ ‬خود‭ ‬شدیم،‭ ‬در‭ ‬رفت‭ ‬وآمدها،‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬دخترها‭ ‬وزنهای‭ ‬آشنا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬توجه‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دادند‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬چهره‭ ‬هانیه‭ ‬جلوی‭ ‬چشمانم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬آنروز‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سردخانه‭ ‬بیمارستان‭ ‬رفتم،‭ ‬که‭ ‬هربار‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬نشاند‭. ‬

یکبار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬عروسی،‭ ‬نادیا‭ ‬زن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانم‭ ‬مرا‭ ‬با‭ ‬خانمی‭ ‬بنام‭ ‬زیور‭ ‬آشنا‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ظریف‭ ‬و‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬خوش‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬ابرو‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬از‭ ‬دوستی‭ ‬پرهیز‭ ‬داشتم،‭ ‬زیور‭ ‬بروی‭ ‬من‭ ‬تاثیرگذاشت‭ ‬با‭ ‬او‭  ‬رقصیدم‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬محل‭ ‬کارم‭ ‬را‭ ‬دادم،‭ ‬آخرهفته‭ ‬بعد‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬ها‭ ‬آغاز‭ ‬شد،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬برادرش‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬ریمادل‭ ‬کردن‭ ‬خانه‭ ‬برادرش‭ ‬را‭ ‬گذاشتم‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬مرا‭ ‬تا‭ ‬پای‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬زیور‭ ‬کشاند،‭ ‬البته‭ ‬زیور‭ ‬همه‭ ‬خصوصیات‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬کامل‭ ‬را‭ ‬داشت‭. ‬من‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬او‭ ‬درجریان‭ ‬همه‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬باشد‭ ‬قصه‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬تصادف‭ ‬و‭ ‬سوختن‭ ‬هانیه‭ ‬را‭ ‬برایش‭ ‬تعریف‭ ‬کردم،‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬ناراحت‭ ‬شد،‭ ‬ولی‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬انرژی‭ ‬خوب‭ ‬میداد‭ ‬و‭ ‬عقیده‭ ‬داشت‭ ‬باید‭ ‬خاطره‭ ‬آن‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬محترم‭ ‬بدارم‭.‬

من‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬بچه‭ ‬دارشدن‭ ‬نبودم،‭ ‬ولی‭ ‬زیورعاشق‭ ‬بچه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬چشم‭ ‬برهم‭ ‬گذاشتم،‭ ‬صاحب‭ ‬دو‭ ‬دختر‭ ‬شدیم،‭ ‬دو‭ ‬دختر‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬زندگی‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬من‭ ‬شدند،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬از‭ ‬سرکار‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برمی‭ ‬گشتم‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آغوش‭ ‬بکشم‭ ‬وهمه‭ ‬خستگی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بدر‭ ‬کنم‭ ‬بطوری‭ ‬که‭ ‬زیور‭ ‬حسادت‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬سهم‭ ‬من‭ ‬کجاست‭.‬

بچه‭ ‬ها‭ ‬قدمی‭ ‬کشیدند‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬زیورهم‭ ‬هر‭ ‬روزگرمتر‭ ‬می‭ ‬شد،‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬عروسی‭ ‬برادرش‭ ‬به‭ ‬سن‭ ‬حوزه‭ ‬دعوت‭ ‬شدیم‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬زودتربه‭ ‬سن‭ ‬حوزه‭ ‬رفتیم،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دیدن‭ ‬پارک‭ ‬دیزنی‭ ‬بردیم،‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬دوستان‭ ‬نزدیک‭ ‬زیور‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬قدیمی‭ ‬خودم‭ ‬که‭ ‬درترکیه‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬جدا‭ ‬شدم‭ ‬رفتیم‭. ‬حسام‭ ‬دوستم‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬زیورجا‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬خانم‭ ‬دیگری‭ ‬ازدواج‭ ‬کردی،‭ ‬گفتم‭ ‬بله،‭ ‬هانیه‭ ‬برایش‭ ‬حادثه‭ ‬هولناکی‭ ‬پیش‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬درآن‭ ‬حادثه‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفت‭. ‬گفت‭ ‬شاید‭ ‬باورنکنی‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬خانمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬دیدم،‭ ‬که‭ ‬انگار‭ ‬همان‭ ‬خانم‭ ‬بود،‭ ‬حتی‭ ‬جلو‭ ‬رفتم‭ ‬وسلام‭ ‬کردم،‭ ‬ولی‭ ‬اعتنایی‭ ‬نکرد‭. ‬تو‭ ‬مطمئنی‭ ‬اون‭ ‬خانم‭ ‬خواهردوقلو‭ ‬ندارد؟‭ ‬گفتم‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬میدانم‭ ‬نداشت،‭ ‬ولی‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬شباهت‭ ‬هایی‭ ‬بهم‭ ‬دارند‭.‬ا‭ ‬ین‭ ‬حرف‭ ‬حسام‭ ‬مرا‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬کنجکاو‭ ‬کرد،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬عروسی‭ ‬برادر‭ ‬زیور،‭ ‬من‭ ‬پیشنهاد‭ ‬سفر‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬روزه‭ ‬به‭ ‬لس‭ ‬آنجلس‭ ‬را‭ ‬دادم،‭ ‬همه‭ ‬پسندیدند،‭ ‬ما‭ ‬حدود‭ ‬14‭ ‬نفرراهی‭ ‬شدیم‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نشانه‭ ‬های‭ ‬حسام‭ ‬به‭ ‬خیابان‭ ‬وست‭ ‬وود‭ ‬رفتم،‭ ‬تقریبا‭ ‬روزی‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خیابان‭ ‬سر‭ ‬میزدم،‭ ‬جلوی‭ ‬فروشگاه‭ ‬ها،‭ ‬بدنبال‭ ‬یک‭ ‬چهره‭ ‬آشنا‭ ‬بودم‭. ‬در‭ ‬طی‭ ‬3‭ ‬روز‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬دوست‭ ‬قدیمی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬اتفاقی‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬آخرین‭ ‬روز‭ ‬ناگهان‭ ‬خانمی‭ ‬را‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬هانیه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بدنم‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬لرزید‭. ‬برجای‭ ‬خشک‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬به‭ ‬سویش‭ ‬رفتم‭ ‬بچه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬بغل‭ ‬داشت،‭ ‬وقتی‭ ‬روی‭ ‬برگرداند‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬دید،‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رفت‭ ‬وآمد‭ ‬اتومبیل‭ ‬ها،‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬آن‭ ‬خیابان‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬خیابان‭ ‬فرعی‭ ‬پیچید،‭ ‬من‭ ‬بدنبالش‭ ‬دویدم،‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬وارد‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬شد‭. ‬او‭ ‬مرا‭ ‬ندید،‭ ‬نمی‭ ‬دانستم‭ ‬چکنم؟‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬ازدوستانم‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬کمک‭ ‬خواستم،‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬سراغم‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬قول‭ ‬داد‭ ‬ته‭ ‬و‭ ‬توی‭ ‬قضیه‭ ‬را‭ ‬درآورد‭. ‬

گروه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬هتل‭ ‬بازگشت‭. ‬من‭ ‬بی‭ ‬تاب‭ ‬بودم‭ ‬تا‭ ‬دوستم‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬خود‭ ‬هانیه‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬با‭ ‬نامزد‭ ‬سابق‭ ‬خود‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬4‭ ‬تا‭ ‬بچه‭ ‬دارد‭. ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬زیور‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬نفهمد،‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬بیرون‭ ‬زدم،‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬گفت‭ ‬امکان‭ ‬شکایت‭ ‬داری،‭ ‬خصوصا‭ ‬که‭ ‬مدارک‭ ‬انتقال‭ ‬پول‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داری،‭ ‬مدارک‭ ‬ازدواج‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬داری‭. ‬

همان‭ ‬روز‭ ‬پدر‭ ‬زیور‭ ‬سکته‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬ناچار‭ ‬شدیم‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬برگردیم،‭ ‬پدرش‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬بود‭. ‬من‭ ‬سرگشته‭ ‬درتصمیم‭ ‬گیری‭ ‬وامانده‭ ‬بودم،‭ ‬باورکنید‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬آنقدر‭ ‬سردرگم‭ ‬هستم،‭ ‬که‭ ‬گاه‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬شبم‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬فهمم‭. ‬نمی‭ ‬دانم‭ ‬چکنم؟‭ ‬ازهانیه‭ ‬شکایت‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬اورا‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬بکشانم،‭ ‬چون‭ ‬حالا‭ ‬مادر‭ ‬4‭ ‬فرزند‭ ‬است،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ببخشم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ضربه‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬عمرتحمل‭ ‬کنم؟

رشید‭ – ‬تورنتو

دکتردانش‭ ‬فروغی‭ ‬روانشناس‭ ‬بالینی‭ ‬ودرمانگردشواری‭ ‬های‭ ‬خانوادگی‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬محمود‭ ‬ازکانادا‭ ‬پاسخ‭ ‬میدهد

با‭ ‬هانیه‭ ‬قرار‭ ‬ازدواج‭ ‬گذاشتید‭. ‬هدف‭ ‬شما‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬بتوانید‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬اید‭ ‬توسعه‭ ‬دهید‭ ‬ولی‭ ‬متاسفانه‭ ‬جریان‭ ‬تصادف‭ ‬اتومبیل‭ ‬و‭ ‬پیشامدی‭ ‬که‭ ‬غیرمترقبه‭ ‬بود‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬متاثر‭ ‬و‭ ‬ناراحت‭ ‬کرد‭.‬

دراینجا‭ ‬دو‭ ‬مسئله‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬یکم‭ ‬آنکه‭ ‬هانیه‭ ‬نامزد‭ ‬داشت‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬نگفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬کند‭. ‬مطلب‭ ‬دیگراینکه‭ ‬هانیه‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬تصمیم‭ ‬داشت‭ ‬با‭ ‬نامزدش‭ ‬ازدواج‭ ‬کند‭ ‬کوشش‭ ‬کرد‭ ‬ازمحبت‭ ‬شما‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬درواقع‭ ‬مقدار‭ ‬زیادی‭ ‬ازمخارج‭ ‬احتمالی‭ ‬زندگی‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬ازشما‭ ‬بگیرد‭ ‬بدون‭ ‬آنکه‭ ‬دراین‭ ‬مورد‭ ‬کلمه‭ ‬ای‭ ‬برزبان‭ ‬بیاورد‭. ‬هانیه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬فریب‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬درمرحله‭ ‬سوم‭ ‬توانست‭ ‬صحنه‭ ‬سازی‭ ‬یک‭ ‬تصادف‭ ‬را‭ ‬بدلیل‭ ‬فرد‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬درآن‭ ‬اتومبیل‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬او‭ ‬فوت‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مرده‭ ‬جلوه‭ ‬دهد‭. ‬اینها‭ ‬واقعیات‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬آنکه‭ ‬فهمیدید‭ ‬هانیه‭ ‬اینک‭ ‬با‭ ‬چهارفرزند‭ ‬درلوس‭ ‬آنجلس‭ ‬زندگی‭ ‬میکند‭.‬

همانگونه‭ ‬که‭ ‬اشاره‭ ‬کرده‭ ‬اید‭ ‬دو‭ ‬راه‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬دارید‭. ‬شکایت‭ ‬ازهانیه‭ ‬که‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬امروز‭ ‬آیا‭ ‬توانایی‭ ‬بازپرداخت‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬یانه؟‭ ‬راه‭ ‬دوم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صحبت‭ ‬هائی‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬به‭ ‬روانشناس‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬ازین‭ ‬اطلاعات‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬نحوی‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬مشاوره‭ ‬بدهد‭. ‬بنظرمی‭ ‬رسد‭ ‬اصل‭ ‬بخشش‭ ‬به‭ ‬آرامش‭ ‬درون‭ ‬کمک‭ ‬بسیارخواهد‭ ‬کرد‭.‬