پدرم‭ ‬همیشه‭ ‬سفارش‭ ‬میکرد‭ ‬سعی‭ ‬کنید‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬واقعی‭ ‬ازدواج‭ ‬کنید،‭ ‬دنبال‭ ‬پسرهای‭ ‬هرزه‭ ‬و‭ ‬قرتی‭ ‬و‭ ‬بقول‭ ‬خودتان‭ ‬جذاب‭ ‬نروید،‭ ‬اینگونه‭ ‬پسرها‭ ‬را‭ ‬دخترها‭ ‬فاسد،‭ ‬ننر‭ ‬و‭ ‬هرزه‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬اینگونه‭ ‬پسرها،‭ ‬از‭ ‬کوچک‭ ‬کردن‭ ‬وسواری‭ ‬کشیدن‭ ‬ازدخترها‭ ‬لذت‭ ‬می‭ ‬برند‭. ‬من‭ ‬و‭ ‬عایشه‭ ‬خواهرم‭ ‬اصولا‭ ‬دلمان‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬آرام‭ ‬می‭ ‬خواست،‭ ‬مادر‭ ‬بودن‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشتیم،‭ ‬از‭ ‬بخت‭ ‬بلند‭ ‬عایشه‭ ‬الکس‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬45‭ ‬ساله‭ ‬تاجراهل‭ ‬یونان‭ ‬به‭ ‬سراغش‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬پدرم،‭ ‬با‭ ‬عایشه‭ ‬ازدواج‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬یونان‭ ‬برد‭ ‬ولی‭ ‬ازهمه‭ ‬ما‭ ‬قول‭ ‬گرفت‭ ‬برای‭ ‬جشن‭ ‬عروسی‭ ‬به‭ ‬آتن‭ ‬برویم‭ ‬و‭ ‬درضمن‭ ‬همه‭ ‬ساله‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬مهمان‭ ‬اش‭ ‬باشیم‭.‬

20‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬ازیک‭ ‬مراسم‭ ‬ساده‭ ‬درپالم‭ ‬اسپرینگ،‭ ‬همه‭ ‬خانواده‭ ‬راهی‭ ‬یونان‭ ‬شدیم‭ ‬درمراسم‭ ‬عروسی‭ ‬عایشه‭ ‬شرکت‭ ‬کنیم‭. ‬جشن‭ ‬با‭ ‬شکوهی‭ ‬بود،‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬20‭ ‬قایق‭ ‬مهمانان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬آبها‭ ‬بردند‭ ‬درهمه‭ ‬قایقها،‭ ‬ارکسترو‭ ‬خواننده‭ ‬و‭ ‬رقصنده‭ ‬برنامه‭ ‬اجرا‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬پذیرایی‭ ‬مفصلی‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬شد‭.‬

درهمان‭ ‬جشن،‭ ‬بیش‭ ‬از5‭ ‬جوان،‭ ‬میانسال،‭ ‬بزرگسال‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬دادند،‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬دست‭ ‬بسرکردم،‭ ‬چون‭ ‬نمی‭ ‬خواستم‭ ‬حرکتی‭ ‬انجام‭ ‬بدهم،‭ ‬که‭ ‬اعتبار‭ ‬خانواده‭ ‬را‭ ‬صدمه‭ ‬بزنم‭. ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬شب‭ ‬برادرزاده‭ ‬الکس‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دوستی‭ ‬داد‭ ‬من‭ ‬پذیرفتم‭. ‬داریان‭ ‬ازفردا‭ ‬مرا‭ ‬درهمه‭ ‬شهر‭ ‬گرداند،‭ ‬قرارشد‭ ‬همه‭ ‬روزه‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬گردش‭ ‬برویم‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬موزه‭ ‬ها،‭ ‬اماکن‭ ‬دیدنی،‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬برای‭ ‬چند‭ ‬سفرکوتاه‭ ‬به‭ ‬جزایرآماده‭ ‬شویم‭. ‬با‭ ‬عایشه‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬گفت‭ ‬شوهرم‭ ‬تعریف‭ ‬داریان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬جوان‭ ‬تحصیلکرده‭ ‬ای‭ ‬است‭.‬

از‭ ‬بذل‭  ‬و‭ ‬بخشش‭ ‬و‭ ‬فروتنی‭ ‬داریان‭ ‬خوشم‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬دختران‭ ‬درون‭ ‬رستورانها،‭ ‬کشتی‭ ‬ها،‭ ‬هتل‭ ‬ها،‭ ‬انعام‭ ‬می‭ ‬داد،‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نفرشان‭ ‬قول‭ ‬داد‭ ‬شغل‭ ‬خوبی‭ ‬برایشان‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬توضیح‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬دخترها‭ ‬و‭ ‬زنها‭ ‬ازخانواده‭ ‬های‭ ‬زحمتکش‭ ‬و‭ ‬آبرومندی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬بجای‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬توریست‭ ‬وخودفروشی،‭ ‬کارهای‭ ‬سخت‭ ‬انجام‭ ‬میدهند‭.‬

همین‭ ‬رفتار‭ ‬را‭ ‬درمورد‭ ‬مستخدمین‭ ‬خانه‭ ‬برادرش،‭ ‬ازآشپز،‭ ‬مستخدم،‭ ‬راننده‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬پرستار‭ ‬پدر‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مادربزرگ‭ ‬شان‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬مردی‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬بخشنده‭ ‬باشد،‭ ‬قلب‭ ‬مهربانی‭ ‬دارد،‭ ‬میتواند‭ ‬بهترین‭ ‬شوهردنیا‭ ‬باشد‭. ‬من‭ ‬تا‭ ‬چشم‭ ‬برهم‭ ‬گذاشتم‭ ‬داریان‭ ‬درآشپزخانه‭ ‬با‭ ‬آشپزها‭ ‬و‭ ‬مستخدمین‭ ‬بود،‭ ‬یا‭ ‬دخترانی‭ ‬که‭ ‬درخانه‭ ‬بزرگ‭ ‬برادرش‭ ‬باغبانی‭ ‬میکردند،‭ ‬یا‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تمیزکردن‭ ‬اتاقها‭ ‬و‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬حیاط‭ ‬واتومبیل‭ ‬ها‭ ‬مشغول‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬سرمیزد‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬انعام‭ ‬میداد‭.‬

یکبار‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬پدر‭ ‬ومادرش‭ ‬رفتم‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مستخدمین‭ ‬خانه‭ ‬ناهارمی‭ ‬خورد،‭ ‬در‭ ‬تزئین‭ ‬میزناهار‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬دیدگاهی‭ ‬به‭ ‬داریان‭ ‬علاقمند‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گشتم،‭ ‬داریان‭ ‬گفت‭ ‬عاشق‭ ‬من‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بزودی‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کنیم‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬پالم‭ ‬اسپرینگ‭ ‬برگشتم‭ ‬ولی‭ ‬دلم‭ ‬در‭ ‬یونان‭ ‬ماند‭. ‬هرشب‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ساعتها‭ ‬حرف‭ ‬میزدیم،‭ ‬هردو‭ ‬ازعشق‭ ‬می‭ ‬گفتیم‭ ‬تا‭ ‬داریان‭ ‬به‭ ‬آمریکا‭ ‬آمد‭ ‬بدنبال‭ ‬او‭ ‬الکس‭ ‬و‭ ‬عایشه‭ ‬هم‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬درمورد‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬داریان‭ ‬سورپرایزکردند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬همه‭ ‬تدارک‭ ‬آنرا‭ ‬دیده‭ ‬اند‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬فقط‭ ‬لیست‭ ‬مهمانان‭ ‬را‭ ‬بدهم‭ ‬من‭ ‬تازه‭ ‬فهمیدم‭ ‬داریان‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬شیک‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬وودلند‭ ‬هیلزدارد،‭ ‬که‭ ‬پسرعمویش‭ ‬درآن‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬آنرا‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬خودمان‭ ‬آماده‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬بیزینس‭ ‬جدیدی‭ ‬هم‭ ‬راه‭ ‬انداخت‭ ‬تا‭ ‬مرا‭ ‬هم‭ ‬سرگرم‭ ‬سازد‭. ‬من‭ ‬پراز‭ ‬انرژی‭ ‬بودم،‭ ‬درخانه‭ ‬جدید‭ ‬یک‭ ‬سگ‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬آرزویش‭ ‬را‭ ‬داشتم‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آوردم،‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬با‭ ‬هوش‭ ‬بود،‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬آدم‭ ‬حرفهای‭ ‬مرا‭ ‬می‭ ‬فهمید‭ ‬و‭ ‬سایه‭ ‬به‭ ‬سایه‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هرصدایی‭ ‬دراطراف‭ ‬خانه‭ ‬گوش‭ ‬هایش‭ ‬تیز‭ ‬می‭ ‬شد‭. ‬

همان‭ ‬روزهای‭ ‬اول‭ ‬داریان‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬مستخدم‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آورد،‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬دختراسپانیش‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬خوش‭ ‬هیکل‭ ‬بودند،‭ ‬هردو‭ ‬اهل‭ ‬ورزش‭ ‬و‭ ‬یوگا‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬خود‭ ‬بردند،‭ ‬آخر‭ ‬روز،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬راه‭ ‬میرفتیم‭ ‬و‭ ‬درضمن‭ ‬برنامه‭ ‬غذایی‭ ‬خاصی‭ ‬تهیه‭ ‬کرده‭ ‬بودیم‭. ‬داریان‭ ‬هم‭ ‬خوشحال‭ ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬آمد،‭ ‬سرمیز‭ ‬صبحانه‭ ‬وشام‭ ‬هم‭ ‬آنها‭ ‬می‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬موافق‭ ‬بودم،‭ ‬چون‭ ‬دخترهای‭ ‬مودب‭ ‬و‭ ‬آداب‭ ‬دانی‭ ‬بودند‭.‬

با‭ ‬ده‭ ‬دقیقه‭ ‬فاصله،‭ ‬یکی‭ ‬ازدوستان‭ ‬قدیمی‭ ‬داریان‭ ‬با‭ ‬مادرش‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬داریان‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬سرمیزد‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بارهم‭ ‬ازدخترها‭ ‬خواست‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آنها‭ ‬بروند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مادرش‭ ‬کمک‭ ‬کنند،‭ ‬که‭ ‬نشانه‭ ‬محبت‭ ‬و‭ ‬بیریایی‭ ‬ذاتی‭ ‬داریان‭ ‬بود‭. ‬یکبار‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬دوستانم‭ ‬ازبعد‭ ‬ازظهر‭ ‬بیرون‭ ‬رفته‭ ‬بودیم،‭ ‬وقتی‭ ‬برگشتم،‭ ‬کمی‭ ‬داریان‭ ‬را‭ ‬آشفته‭ ‬دیدم،‭ ‬نگران‭ ‬شدم‭ ‬پرسیدم‭ ‬اتفاقی‭ ‬افتاده؟‭ ‬گفت‭ ‬نه‭ ‬کمی‭ ‬دویده‭ ‬و‭ ‬طبش‭ ‬قلبش‭ ‬بالا‭ ‬رفت‭ ‬ولی‭ ‬مهم‭ ‬نیست،‭ ‬من‭ ‬کمی‭ ‬دچارتردید‭ ‬شدم،‭ ‬ولی‭ ‬بهرحال‭ ‬گذشت‭. ‬تا‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬نیمه‭ ‬شب‭ ‬بیدار‭ ‬شدم‭ ‬ازپشت‭ ‬پنجره‭ ‬دیدم،‭ ‬که‭ ‬داریان‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬ازدخترها‭ ‬کنار‭ ‬استخر‭ ‬درحال‭ ‬کشیدن‭ ‬سیگار‭ ‬است،‭ ‬ناراحت‭ ‬شدم،‭ ‬به‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬اش‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬داری‭ ‬زیادترازمعمول‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬دخترها‭ ‬نزدیک‭ ‬میشوی‭ ‬گفت‭ ‬نگران‭ ‬نباش،‭ ‬من‭ ‬داشتم‭ ‬درباره‭ ‬تزئین‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬برای‭ ‬فرزندی‭ ‬که‭ ‬بزودی‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭ ‬حرف‭ ‬میزدم‭. ‬

آن‭ ‬شب‭ ‬گذشت‭ ‬ولی‭ ‬دلواپسی‭ ‬من‭ ‬شروع‭ ‬شد،‭ ‬اینکه‭ ‬درپشت‭ ‬پرده‭ ‬رابطه‭ ‬بسیارنزدیک‭ ‬داریان‭ ‬و‭ ‬دخترها‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬گذرد‭. ‬تا‭ ‬یکروز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهرکه‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬برگشتم،‭ ‬از‭ ‬داریان‭ ‬و‭ ‬دخترها‭ ‬خبری‭ ‬نبود،‭ ‬با‭ ‬سگم‭ ‬نیکی‭ ‬بیرون‭ ‬آمدم،‭ ‬نیکی‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬خانه‭ ‬دوست‭ ‬داریان‭ ‬برد،‭ ‬هم‭ ‬نگران‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬هیجان‭ ‬زده،‭ ‬به‭ ‬راستی‭ ‬چه‭ ‬خبراست؟‭ ‬چرا‭ ‬نیکی‭ ‬مرابه‭ ‬آنجا‭ ‬می‭ ‬برد‭. ‬بجای‭ ‬اینکه‭ ‬زنگ‭ ‬خانه‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬بزنم،‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬زدم،‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬پنجره‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اتاقها،‭ ‬سایه‭ ‬هایی‭ ‬دیدم،‭ ‬که‭ ‬بنظرم‭ ‬آمد‭ ‬همدیگر‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬بوسند‭. ‬زنگ‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬زدم،‭ ‬مادر‭ ‬دوستش‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کرد،‭ ‬پرسیدم‭ ‬داریان‭ ‬اینجاست؟‭ ‬گفت‭ ‬توی‭ ‬اتاق‭ ‬پسرم‭ ‬هستند،‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عواقب‭ ‬کارم‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬اتاق‭ ‬رفتم،‭ ‬از‭ ‬دیدن‭ ‬منظره‭ ‬ای‭ ‬برجای‭ ‬خشک‭ ‬شدم،‭ ‬داریان‭ ‬یا‭ ‬یکی‭ ‬ازدخترها‭ ‬و‭ ‬دوستش‭ ‬با‭ ‬دیگری‭ ‬مشغول‭ ‬عشقبازی‭ ‬بودند،‭ ‬همه‭ ‬ازجا‭ ‬پریدند،‭ ‬من‭ ‬ازاتاق‭ ‬بیرون‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬درون‭ ‬اتاقم‭ ‬همه‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬دویدم،‭ ‬درحالیکه‭ ‬فریاد‭ ‬میزدم‭ ‬و‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختم،‭ ‬نیکی‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬چسبیده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬انگار‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬گریه‭ ‬میکرد‭.‬

آن‭ ‬شب‭ ‬داریان‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬نیامد،‭ ‬ولی‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬پیام‭ ‬طولانی‭ ‬گذاشت،‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گناهکار‭ ‬میداند‭ ‬ولی‭ ‬ازنوجوانی‭ ‬به‭ ‬عشقبازی‭ ‬درحضوردیگران‭ ‬عادت‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬بدلایلی‭ ‬ازمستخدمین‭ ‬خوشش‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬چون‭ ‬دو‭ ‬مستخدم‭ ‬ازبچگی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بزرگ‭ ‬کردند‭! ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬درمان‭ ‬دارد،‭ ‬عاشق‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬تراپیست‭ ‬مراجعه‭ ‬کنیم،‭ ‬نمی‭ ‬خواهد‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهد،‭ ‬کاملاً‭ ‬به‭ ‬گناه‭ ‬خود‭ ‬اعتراف‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬به‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬میدهد‭ ‬هرکاری‭ ‬دلم‭ ‬میخواهد‭ ‬درمقابل‭ ‬انجام‭ ‬دهم‭.‬

راستش‭ ‬من‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬می‭ ‬جنگم،‭ ‬نمیدانم‭ ‬چه‭ ‬کنم؟‭ ‬چگونه‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬داریان‭ ‬را‭ ‬ببخشم؟‭ ‬چگونه‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬روانی‭ ‬اش‭ ‬کنار‭ ‬بیایم‭. ‬من‭ ‬دخترها‭ ‬را‭ ‬اخراج‭ ‬کردم‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬چاره‭ ‬کارنبود‭ ‬درمانده‭ ‬ام‭.‬

مهرانا‭ ‬‭ ‬لس‭ ‬آنجلس

دکتردانش‭ ‬فروغی‭ ‬روانشناس‭ ‬بالینی‭ ‬و‭ ‬درمانگردشواریهای‭ ‬خانوادگی‭ ‬به‭ ‬بانو‭ ‬پردیس‭ ‬دوست‭ ‬سیبل‭ ‬پاسخ‭ ‬میدهد

با‭ ‬داریان‭ ‬برحسب‭ ‬تصادف‭ ‬آشنا‭ ‬شدید‭. ‬او‭ ‬را‭ ‬مردی‭ ‬متفاوت‭ ‬ازسایرین‭ ‬دیدید‭. ‬احساس‭ ‬دلسوزیها‭ ‬و‭ ‬بخشندگیهای‭ ‬او‭ ‬درشما‭ ‬انگیزه‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کرد‭. ‬|پرسش‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دراین‭ ‬قبیل‭ ‬موارد‭ ‬باید‭ ‬دید‭ ‬که‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬همه‭  ‬بذل‭ ‬و‭ ‬بخشش‭ ‬چیست؟‭.. ‬چه‭ ‬لزومی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬آدمی‭ ‬به‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬نمی‭ ‬شناسد‭ ‬بخششی‭ ‬ازخود‭ ‬نشان‭ ‬بدهد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دوستان‭ ‬پیشین‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬است؟‭ ‬درهرحال‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬پرسش‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬مهربانی‭ ‬و‭ ‬ایثار‭ ‬داریان‭ ‬حل‭ ‬نکرده‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬یک‭ ‬ازدواج‭ ‬کاملا‭ ‬موفق‭ ‬از‭ ‬نظردوستان‭ ‬بود‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬آشنایی‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬به‭ ‬واقعیت‭ ‬دیگری‭ ‬توجه‭ ‬کردید‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬داریان‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ (‬ویوریست‭) ‬است‭ ‬اینک‭ ‬پرسش‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬پیش‭ ‬ازآنکه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬پی‭ ‬ببرید‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬رفتاری‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬معمولا‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬برای‭ ‬پیدا‭ ‬کردن‭ (‬شریک‭) ‬دست‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬زیادی‭ ‬می‭ ‬زنند‭. ‬ایجاد‭ ‬صحنه‭ ‬های‭ ‬دلپذیر،‭ ‬مهمانی‭ ‬های‭ ‬پراز‭ ‬جوانان‭ ‬دلخواه‭ ‬بخشی‭ ‬ازاین‭ ‬رفتار‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬می‭ ‬دهد‭. ‬اینک‭ ‬شما‭ ‬دربرابر‭ ‬مشکلی‭ ‬قرارگرفته‭ ‬اید‭ ‬که‭ ‬تحمل‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬دشوار‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬پرسش‭ ‬این‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬داریان‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬این‭ ‬دشواری‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کند؟‭ ‬پاسخ‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ارزیابی‭ ‬آن‭ ‬درجلسات‭ ‬روان‭ ‬درمانی‭ ‬امکان‭ ‬پذیراست‭. ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬بسادگی‭ ‬امکان‭ ‬پذیرنباشد‭ ‬این‭ ‬شما‭ ‬هستید‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬خود‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرید‭. ‬