ژوبین‭ ‬مرا‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬دوست‭ ‬مشترک‭ ‬مان‭ ‬دید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬ای‭ ‬جلو‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬ببخشید،‭ ‬شما‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬نازنین‭ ‬هستید؟‭ ‬منظورش‭ ‬صاحب‭ ‬مهمانی‭ ‬بود،‭ ‬گفتم‭ ‬بله،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬مدرسه‭ ‬دوست‭ ‬هستیم،‭ ‬گفت‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬نازنین‭ ‬شوهر‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬بچه‭ ‬دارد،‭ ‬ولی‭ ‬شما‭ ‬حتی‭ ‬انگشتری‭ ‬نامزدی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ازدواج‭ ‬هم‭ ‬بدست‭ ‬ندارید؟‭ ‬گفتم‭ ‬نازنین‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬نوجوانی‭ ‬عاشق‭ ‬زندگی‭ ‬زناشویی‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬و‭ ‬ماجراجویی‭. ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬29‭ ‬سالگی،‭ ‬بیشتر‭ ‬خاوردور،‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬ایران،‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬کانادا‭ ‬را‭ ‬دیده‭ ‬ام‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬ساکن‭ ‬آمریکا‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬عجالتاً‭ ‬قصد‭ ‬ازدواج‭ ‬هم‭ ‬ندارم‭. ‬

گفتم‭ ‬من‭ ‬اجازه‭ ‬دارم‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جشن‭ ‬تولدم‭ ‬برای‭ ‬هفته‭ ‬آینده‭ ‬دعوت‭ ‬کنم؟‭ ‬به‭ ‬شوخی‭ ‬گفتم‭ ‬اجازه‭ ‬می‭ ‬دهید‭ ‬درباره‭ ‬شما‭ ‬تحقیق‭ ‬کنم؟‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬لیست‭ ‬قاتلین‭ ‬نیستم،‭ ‬پرونده‭ ‬دزدی،‭ ‬تجاوز‭ ‬هم‭ ‬ندارم،‭ ‬گفتم‭ ‬اگر‭ ‬نازنین‭ ‬جان‭ ‬بیاید‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬آیم‭. ‬گفت‭ ‬پس‭ ‬منتظرتان‭ ‬هستم‭.‬

با‭ ‬نازنین‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬برایم‭ ‬توضیح‭ ‬داد‭ ‬ژوبین‭ ‬مرد‭ ‬خوبی‭ ‬است،‭ ‬اهل‭ ‬خانواده‭ ‬است،‭ ‬شاید‭ ‬قسمت‭ ‬تو‭ ‬باشد‭! ‬

در‭ ‬شب‭ ‬تولد‭ ‬ژوبین،‭ ‬نهایت‭ ‬پذیرایی‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬داد‭. ‬دو‭ ‬بار‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬رقصیدیم،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬مرا‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬اگر‭ ‬چهارشنبه‭ ‬شب‭ ‬برنامه‭ ‬خاصی‭ ‬ندارید،‭ ‬به‭ ‬شام‭ ‬دعوت‭ ‬تان‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬گفتم‭ ‬شما‭ ‬خیلی‭ ‬سریع‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬روید‭. ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬آمادگی‭ ‬ندارم،‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬شماره‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬میدم‭ ‬هر‭ ‬وقت‭ ‬آمادگی‭ ‬داشتید‭ ‬مرا‭ ‬خبر‭ ‬کنید،‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬چهارشنبه‭ ‬صبح‭ ‬زنگ‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬گذاشتم‭.‬

آن‭ ‬شب‭ ‬کلی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬زدیم،‭ ‬حتی‭ ‬سعی‭ ‬کرد‭ ‬شماره‭ ‬تلفن‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬حرف‭ ‬بزند،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬موکول‭ ‬کردم‭. ‬ولی‭ ‬قول‭ ‬یک‭ ‬سینما‭ ‬گرفت‭. ‬که‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬سینما‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬ژوبین‭ ‬بوی‭ ‬ماری‭ ‬جوانا‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬خیلی‭ ‬ناراحت‭ ‬شدم،‭ ‬چون‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬من‭ ‬سیگار‭ ‬معمولی‭ ‬هم‭ ‬خطرناک‭ ‬بود،‭ ‬چون‭ ‬برادرم‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬سیگار‭ ‬سرطان‭ ‬ریه‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬سپرد‭. ‬

دومین‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬بو‭ ‬را‭ ‬حس‭ ‬کردم‭ ‬به‭ ‬ژوبین‭ ‬گفتم،‭ ‬کمی‭ ‬جا‭ ‬خورد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬اعتیاد‭ ‬ندارد،‭ ‬نگران‭ ‬نباش،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬ناراحتی‭ ‬قلبی‭ ‬مصرف‭ ‬می‭ ‬کنم‭. ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬اصلا‭ ‬دوست‭ ‬ندارم،‭ ‬گفت‭ ‬سعی‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬مدتی‭ ‬بویی‭ ‬به‭ ‬مشام‭ ‬تو‭ ‬نرسد‭ ‬ولی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانم‭ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬ادکلن،‭ ‬آدامس‭ ‬و‭ ‬نعنا‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬بوی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پائین‭ ‬آورد،‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬دیگرم‭ ‬پری‭ ‬گفت‭ ‬فکر‭ ‬نمی‭ ‬کنم‭ ‬اعتیاد‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

رابطه‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬ژوبین‭ ‬گرم‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬جدی‭ ‬تر‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬برایم‭ ‬یک‭ ‬انگشتری‭ ‬خرید‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬خیلی‭ ‬ارزان‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬یک‭ ‬علامت‭ ‬علاقه‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬انگشتر‭ ‬واقعی‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬خرم‭. ‬

با‭ ‬اصرار‭ ‬ژوبین‭ ‬ترتیب‭ ‬یک‭ ‬سفر‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬آریزونا‭ ‬را‭ ‬دادیم،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سفر‭ ‬رابطه‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬معمول‭ ‬خود‭ ‬گذشت‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کرد،‭ ‬چون‭ ‬ژوبین‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬نوروز‭ ‬ازدواج‭ ‬کنیم‭ ‬چون‭ ‬پدرم‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬بیمار‭ ‬است‭ ‬دلم‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬حداقل‭ ‬خبر‭ ‬ازدواج‭ ‬مرا‭ ‬بشنود‭ ‬و‭ ‬خوشحال‭ ‬شود‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬حرف‭ ‬زدم‭ ‬آنها‭ ‬موافق‭ ‬بودند،‭ ‬چون‭ ‬مادرم‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬حداقل‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬جهانگردی‭ ‬برمی‭ ‬داری‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬سامان‭ ‬می‭ ‬گیری‭. ‬

ژوبین‭ ‬قرار‭ ‬ازدواج‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬گذاشت،‭ ‬ولی‭ ‬درست‭ ‬نزدیک‭ ‬همان‭ ‬تاریخ‭ ‬پدرش‭ ‬فوت‭ ‬کرد،‭ ‬خیلی‭ ‬ناراحت‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬حتی‭ ‬توصیه‭ ‬کردم‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬سری‭ ‬بزند،‭ ‬ولی‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬خودش‭ ‬قبولانده‭ ‬که‭ ‬پدرش‭ ‬هنوز‭ ‬زنده‭ ‬است‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬به‭ ‬اصرار‭ ‬ژوبین،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬آپارتمان‭ ‬او‭ ‬نقل‭ ‬مکان‭ ‬کردم‭. ‬می‭ ‬گفت‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬پس‭ ‬انداز‭ ‬کنیم‭.‬

یک‭ ‬سال‭ ‬صبر‭ ‬کردیم‭ ‬تا‭ ‬حرمت‭ ‬پدرش‭ ‬را‭ ‬نگه‭ ‬داریم،‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬سفر‭ ‬ده‭ ‬روزه‭ ‬داشتیم،‭ ‬قرار‭ ‬ازدواج‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گذاشتیم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬من‭ ‬فهمیدم‭ ‬حامله‭ ‬ام،‭ ‬در‭ ‬رویا‭ ‬و‭ ‬خیال‭ ‬بودم‭ ‬که‭ ‬مادر‭ ‬می‭ ‬شوم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوئی‭ ‬دلم‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬ازدواج‭ ‬مان‭ ‬کسی‭ ‬نفهمد‭ ‬من‭ ‬حامله‭ ‬هستم‭. ‬به‭ ‬ژوبین‭ ‬هم‭ ‬گفتم،‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬موافق‭ ‬بود‭ ‬ولی‭ ‬درست‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬تعیین‭ ‬شده،‭ ‬مادر‭ ‬ژوبین‭ ‬بیمار‭ ‬و‭ ‬بستری‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬ژوبین‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برود؛‭ ‬آن‭ ‬روزها‭ ‬من‭ ‬دوباره‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬ژوبین‭ ‬ماری‭ ‬جوانا‭ ‬می‭ ‬کشد،‭ ‬گاه‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬روز،‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یو‭ ‬سی‭ ‬ال‭ ‬ای‭ ‬بود‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬گفت‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬بیماری‭ ‬قلبی‭ ‬باشد،‭ ‬روزی‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬باشد،‭ ‬مشکلی‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬روزی‭ ‬چند‭ ‬بار‭ ‬تکرار‭ ‬شود،‭ ‬اولین‭ ‬ضربه‭ ‬فراموشی‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬ناراحتی‭ ‬کلیوی،‭ ‬ریوی‭ ‬و‭ ‬خشک‭ ‬و‭ ‬چروک‭ ‬شدن‭ ‬پوست‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬نگران‭ ‬شدم‭ ‬با‭ ‬ژوبین‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬خاطر‭  ‬مرگ‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬بیماری‭ ‬مادرش‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬آرامش‭ ‬دارد،‭ ‬ولی‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬نباشد‭. ‬

همان‭ ‬روزها‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬شکم‭ ‬برآمده‭ ‬بیرون‭ ‬می‭ ‬رفتم،‭ ‬ناراحت‭ ‬بودم،‭ ‬خجالت‭ ‬می‭ ‬کشیدم‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬حامله‭ ‬هستم،‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬پنهان‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭. ‬

ژوبین‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قول‭ ‬می‭ ‬داد‭ ‬ولی‭ ‬ناچار‭ ‬شد‭ ‬برای‭ ‬مادرش‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬روزهای‭ ‬حساس‭ ‬کاملا‭ ‬تنها‭ ‬شدم‭. ‬

ژوبین‭ ‬زنگ‭ ‬می‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬برمی‭ ‬گردد‭ ‬ولی‭ ‬سرانجام‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬مادرش‭ ‬هم‭ ‬فوت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬مدتی‭ ‬بماند،‭ ‬که‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬حمل‭ ‬من‭ ‬شد،‭ ‬دوتا‭ ‬از‭ ‬دوستانم‭ ‬بالای‭ ‬سرم‭ ‬بودند،‭ ‬ژوبین‭ ‬تلفنی‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬ارثیه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬می‭ ‬افتد‭! ‬

این‭ ‬حرکت‭ ‬ژوبین‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬برخورد،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬خبر‭ ‬دادم،‭ ‬دیگر‭ ‬برگردد‭ ‬یا‭ ‬برنگردد‭ ‬مهم‭ ‬نیست،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬کلی‭ ‬راه‭ ‬زندگیم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬جدا‭ ‬کرده‭ ‬ام‭. ‬می‭ ‬گفت‭ ‬خبرهای‭ ‬خوبی‭ ‬دارم،‭ ‬صبر‭ ‬کن،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬آپارتمان‭ ‬نقل‭ ‬مکان‭ ‬کردم‭. ‬تلفن‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کلی‭ ‬ارتباطم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ژوبین‭ ‬قطع‭ ‬کردم‭.‬

خوشبختانه‭ ‬مادرم‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬آمد،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬دروغ‭ ‬گفتم‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭ ‬ولی‭ ‬طلاق‭ ‬گرفتم،‭ ‬طفلک‭ ‬مادرم‭ ‬چون‭ ‬پرستاری‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬دخترکم‭ ‬می‭ ‬رسید،‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬غذا‭ ‬می‭ ‬پخت،‭ ‬سعی‭ ‬داشت‭ ‬پشتیبان‭ ‬من‭ ‬باشد‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬کارم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدت‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬پارتی‭ ‬جمعی‭ ‬شرکت‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬خواستگار‭ ‬خوب‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭. ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬فهمید‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬فرزند‭ ‬هم‭ ‬دارم‭ ‬گفت‭ ‬همیشه‭ ‬عاشق‭ ‬بچه‭ ‬بوده،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬چنین‭ ‬بچه‭ ‬ای‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬هم‭ ‬نیست‭. ‬

من‭ ‬هنوز‭ ‬آمادگی‭ ‬نداشتم‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬خواستگار‭ ‬رفت‭ ‬آمد‭ ‬شروع‭ ‬کردم‭. ‬او‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬خانواده‭ ‬خود‭ ‬برد،‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬مهربان‭ ‬و‭ ‬صمیمی‭ ‬دیدم‭. ‬مادرش‭ ‬اصرار‭ ‬داشت‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬پسرش‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬کریسمس‭ ‬ازدواج‭ ‬کنیم‭. ‬ولی‭ ‬درست‭ ‬همان‭ ‬روزها‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬ژوبین‭ ‬روبرو‭ ‬شدم،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریخت‭ ‬مرا‭ ‬بغل‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬ارثیه‭ ‬ای‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬آورده‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬یک‭ ‬خانه‭ ‬بزرگ‭ ‬بخرم،‭ ‬یک‭ ‬بیزنس‭ ‬خوب‭ ‬راه‭ ‬بیاندازم،‭ ‬و‭ ‬قشنگ‭ ‬ترین‭ ‬آینده‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دخترمان‭ ‬بسازم،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گفتم‭ ‬در‭ ‬است،‭ ‬گفتم‭ ‬هنوز‭ ‬دوستش‭ ‬دارم،‭ ‬ولی‭ ‬دیگر‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬ندارم‭. ‬گفت‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬تا‭ ‬پای‭ ‬مرگ‭ ‬می‭ ‬آیم‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کشم‭. ‬من‭ ‬بچه‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬خواهم،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬گیرم‭. ‬این‭ ‬دختر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬تعلق‭ ‬دارد‭. ‬من‭ ‬هم‭ ‬عاشق‭ ‬تو‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مشتاق‭ ‬و‭ ‬تشنه‭ ‬دیدار‭ ‬دخترم،‭ ‬تو‭ ‬نباید‭ ‬مرا‭ ‬پس‭ ‬بزنی،‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬آینده‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬مان،‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬دوام‭ ‬آوردم،‭ ‬کارم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬فقط‭ ‬همه‭ ‬امیدم‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬دخترم‭ ‬هستید‭. ‬

من‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬درمانده‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬چکنم؟‭ ‬با‭ ‬ژوبین‭ ‬چکنم؟‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬قانونی‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬مسئله‭ ‬ای‭ ‬روبرو‭ ‬هستم؟‭ ‬آیا‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬تنها‭ ‬صاحب‭ ‬این‭ ‬بچه‭ ‬باشم؟‭ ‬آیا‭ ‬می‭ ‬توانم‭ ‬ژوبین‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬کنم؟‭ ‬آیا‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬ژوبین‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬اخلاقیات‭ ‬عجیب،‭ ‬اعتیاد‭ ‬و‭ ‬سرکشی،‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬کجا‭ ‬می‭ ‬برد؟‭ ‬

دکتردانش‭ ‬فروغی‭ ‬روانشناس‭ ‬بالینی‭ ‬و‭ ‬درمانگردشواریهای‭ ‬خانوادگی‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬صابراز‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬پاسخ‭ ‬میدهد

پس‭ ‬از‭ ‬نشیب‭ ‬و‭ ‬فرازهای‭ ‬فراوان‭ ‬و‭ ‬دیدن‭ ‬ویژگیهای‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬و‭ ‬نیازمندی‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬مریوانا‭ ‬پذیرفتید‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬ژوبین‭ ‬هم‭ ‬خانه‭ ‬شوید‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کنید‭. ‬شاید‭ ‬اینگونه‭ ‬رفتار‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬امروز‭ ‬ما‭ ‬مورد‭ ‬پذیرش‭ ‬قرارگرفته‭ ‬باشد‭ ‬ولی‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬اقدامی‭ ‬می‭ ‬زند‭ ‬احساس‭ ‬ناراحتی‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭. ‬شما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬زناشویی‭ (‬به‭ ‬ثبت‭ ‬نرسیده‭) ‬حاضر‭ ‬شدید‭ ‬که‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬بشوید‭. ‬نکته‭ ‬دیگری‭ ‬که‭ ‬مهم‭ ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اقدام‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬بدلیل‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬واقعا‭ ‬مادر‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشته‭ ‬اید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬هرگونه‭ ‬ریسکی‭ ‬را‭ ‬پذیرا‭ ‬شدید‭. ‬تمام‭ ‬کوشش‭ ‬های‭ ‬شما‭ ‬برای‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬ژوبین‭ ‬با‭ ‬بهانه‭ ‬های‭ ‬پیاپی‭ ‬او‭ ‬روبرو‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬وضع‭ ‬فعلی‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬خبر‭ ‬نیستید‭ ‬ولی‭ ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬های‭ ‬او‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬معلوم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬موضوع‭ ‬ارثیه‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬بسادگی‭ ‬بتواند‭ ‬یک‭ ‬عامل‭ ‬تصمیم‭ ‬گیری‭ ‬درست‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬راحت‭ ‬و‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬شوهر‭ ‬وفادار‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬پدر‭ ‬علاقمند‭ ‬برای‭ ‬فرزند‭ ‬باشد‭. ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬دیگری‭ ‬دلباخته‭ ‬اید‭ ‬محصول‭ ‬رفتاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬ژوبین‭ ‬دیده‭ ‬اید‭ ‬بنابراین‭ ‬دراین‭ ‬لحظه‭ ‬بنظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬به‭ ‬روانشناس‭ ‬و‭ ‬مشاوره‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬نیازمند‭ ‬هستید‭. ‬باید‭ ‬روشن‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬ژوبین‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬ایجاد‭ ‬تغییرکرده‭ ‬است؟‭ ‬او‭ ‬اگر‭ ‬همان‭ ‬مرد‭ ‬پیشین‭ ‬باشد‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بسیار‭ ‬دشوار‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬او‭ ‬صحبت‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬مشاوره‭ ‬با‭ ‬روانشناس‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬ارزیابی‭ ‬کامل‭ ‬می‭ ‬پذیرد؟‭!‬