خسته‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬کار‭ ‬بر‭ ‬می‭ ‬گشتم‭ ‬توی‭ ‬عالم‭ ‬خودم‭ ‬بودم،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬بوق‭ ‬اتومبیلی‭ ‬از‭ ‬جا‭ ‬پریدم،‭ ‬برگشتم‭ ‬دست‭ ‬چپم،‭ ‬یک‭ ‬اتومبیل‭ ‬جیپ‭ ‬بود،‭ ‬چهره‭ ‬راننده‭ ‬آشنا‭ ‬بود،‭ ‬خوب‭ ‬توجه‭ ‬کردم‭ ‬ولی‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬حرکت‭ ‬بودم‭ ‬هنوز‭ ‬شناسایی‭ ‬اش‭ ‬مشکل‭ ‬بود،‭ ‬سر‭ ‬یک‭ ‬چهارراه‭ ‬ترمز‭ ‬کردم،‭ ‬کنارم‭ ‬ترمز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬شیشه‭ ‬را‭ ‬پائین‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬نازنین‭ ‬دختر‭! ‬مرا‭ ‬یادت‭ ‬رفته؟‭ ‬از‭ ‬صدایش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬شناختم،‭ ‬گفتم‭ ‬تورج؟‭ ‬گفت‭ ‬بله‭ ‬خودم‭ ‬هستم،‭ ‬گفتم‭ ‬اینجا‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنی؟‭ ‬گفت‭ ‬درست‭ ‬16‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬آمدم،‭ ‬مدتی‭ ‬تورنتو‭ ‬بودم،‭ ‬از‭ ‬شلوغی‭ ‬اش،‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬بعضی‭ ‬آدمهای‭ ‬نو‭ ‬کیسه‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬رسیده‭ ‬خوشم‭ ‬نیامد،‭ ‬آمدم‭ ‬ونکوور،‭ ‬اینجا‭ ‬هوایش‭ ‬تمیزتر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬کوه‭ ‬های‭ ‬برفی‭ ‬اش‭ ‬خوشم‭ ‬می‭ ‬آید‭. ‬درهمان‭ ‬لحظه‭ ‬چراغ‭ ‬سبز‭ ‬شد،‭ ‬کمی‭ ‬جلوتر‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬یک‭ ‬جایی‭ ‬توقف‭ ‬کنم،‭ ‬من‭ ‬درست‭ ‬جلوی‭ ‬یک‭ ‬کافی‭ ‬شاپ‭ ‬ایستادم،‭ ‬پیاده‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬دادیم‭ ‬و‭ ‬رفتیم‭ ‬داخل‭ ‬کافی‭ ‬شاپ‭. ‬تورج‭ ‬گفت‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬سر‭ ‬گله‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کنم،‭ ‬ولی‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬بد‭ ‬کردی،‭ ‬ما‭ ‬8‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬دوست‭ ‬بودیم،‭ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬کار،‭ ‬به‭ ‬خواستگاری‭ ‬بیایم‭. ‬ولی‭ ‬تو‭ ‬ناگهان‭ ‬شوهرکردی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬بیرون‭ ‬رفتی‭. ‬گفتم‭ ‬پدرم‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬زندان‭ ‬بود‭ ‬یکدفعه‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬بساط‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬برویم،‭ ‬پسر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستانش‭ ‬که‭ ‬عاشق‭ ‬من‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬پدرم‭ ‬قول‭ ‬گرفت‭ ‬اجازه‭ ‬ازدواج‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬دردسر‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬خارج‭ ‬کند‭. ‬حتی‭ ‬خانه‭ ‬مان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بفروشد‭ ‬و‭ ‬پولش‭ ‬را‭ ‬درخارج‭ ‬تحویل‭ ‬بدهد‭. ‬من‭ ‬ناچار‭ ‬بودم‭. ‬تا‭ ‬به‭ ‬کانادا‭ ‬برسیم،‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬هفته‭ ‬اشک‭ ‬ریختم،‭ ‬تورج‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬تا‭ ‬پای‭ ‬خودکشی‭ ‬رفتم،‭ ‬چون‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬پدرم‭ ‬و‭ ‬زندان‭ ‬برادرم‭ ‬و‭ ‬سکته‭ ‬مادرم،‭ ‬من‭ ‬تنها‭ ‬دلخوشی‭ ‬ام‭ ‬تو‭ ‬بودی،‭ ‬ولی‭ ‬دیدم‭ ‬طاقت‭ ‬ماندن‭ ‬ندارم‭ ‬و‭ ‬یکسال‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تورنتوبودم‭. ‬همیشه‭ ‬چشمم‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تو‭ ‬بود‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬جستجویت‭ ‬می‭ ‬کردم‭. ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬همه‭ ‬وقتم‭ ‬به‭ ‬کارکردن‭ ‬می‭ ‬گذرد،‭ ‬امیدوارم‭ ‬تو‭ ‬حداقل‭ ‬خوشبخت‭ ‬باشی‭. ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬پرستار‭ ‬شبانه‭ ‬روزی‭ ‬شوهرم‭ ‬هستم،‭ ‬بدنبال‭ ‬یک‭ ‬تصادف‭ ‬فلج‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬دختر‭ ‬15‭ ‬ساله‭ ‬مان‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬پسر‭ ‬معتاد‭ ‬شرور‭ ‬فرار‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬نداریم‭. ‬گفت‭ ‬دلم‭ ‬میخواهد‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬ببینم،‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬مزاحم‭ ‬زندگیت‭ ‬بشوم،‭ ‬ولی‭ ‬دیدارت‭ ‬هر‭ ‬هفته‭ ‬یکبار‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬شانس‭ ‬بزرگی‭ ‬است،‭ ‬گفتم‭ ‬قول‭ ‬نمیدهم،‭ ‬ولی‭ ‬سعی‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

من‭ ‬همان‭ ‬شب‭ ‬روی‭ ‬سوشیال‭ ‬میدیا‭ ‬رفتم،‭ ‬فهمیدم‭ ‬تورج‭ ‬یک‭ ‬دوست‭ ‬دختر‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬گفتم‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬سری‭ ‬که‭ ‬درد‭ ‬نمی‭ ‬کند،‭ ‬دستمال‭ ‬نبندم،‭ ‬دیدار‭ ‬ما‭ ‬آن‭ ‬خاطره‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬زنده‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬دردسر‭ ‬می‭ ‬آفریند‭. ‬با‭ ‬همین‭ ‬استدلال‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬تورج‭ ‬نرفتم،‭ ‬یعنی‭ ‬تلفن‭ ‬نزدم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مسیر‭ ‬هم‭ ‬دور‭ ‬شدم‭. ‬تا‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬فروشگاه‭ ‬سینه‭ ‬به‭ ‬سینه‭ ‬اش‭ ‬برخوردم،‭ ‬گفت‭ ‬قرار‭ ‬بیوفایی‭ ‬دوباره‭ ‬نداشتیم،‭ ‬گفتم‭ ‬ببین‭ ‬تورج‭! ‬تو‭ ‬دوست‭ ‬دختر‭ ‬داری‭. ‬من‭ ‬هم‭ ‬بهرحال‭ ‬یک‭ ‬شوهر‭ ‬بیمار‭ ‬دارم،‭ ‬هیچ‭ ‬مناسبتی‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬نمی‭ ‬بینم،‭ ‬گفت‭ ‬مگر‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬خواهیم‭ ‬رابطه‭ ‬داشته‭ ‬باشیم،‭ ‬من‭ ‬فقط‭ ‬دلم‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬تو‭ ‬خوش‭ ‬بود،‭ ‬گفتم‭ ‬دوست‭ ‬دخترت‭ ‬چی؟‭ ‬گفت‭ ‬یک‭ ‬قرار‭ ‬ناهار‭ ‬بگذار،‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬بهم‭ ‬معرفی‭ ‬کنم‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬کنجکاوی‭ ‬زنانه‭ ‬ام‭ ‬پذیرفتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬روبرو‭ ‬شدم‭. ‬یک‭ ‬زن‭ ‬حدود‭ ‬40‭ ‬ساله‭ ‬شنگول‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬حسی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬او‭ ‬ندیدم،‭ ‬حس‭ ‬عاشقی‭ ‬بود،‭ ‬فقط‭ ‬بدنبال‭ ‬غذا‭ ‬بود‭ ‬دربرابر‭ ‬من‭ ‬غذا‭ ‬می‭ ‬خورد،‭ ‬عاشق‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬کره‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬ایرانی‭ ‬ببرم،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬خیلی‭ ‬چلوکباب‭ ‬دوست‭ ‬دارم‭ ‬وقت‭ ‬خداحافظی‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬چرا‭ ‬همدیگر‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬بینید؟‭ ‬گفتم‭ ‬دلیلی‭ ‬ندارد،‭ ‬گفت‭ ‬مگر‭ ‬یک‭ ‬زمان‭ ‬دوست‭ ‬دختر‭ ‬و‭ ‬پسر‭ ‬نبودید؟‭ ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬الان‭ ‬هرکدام‭ ‬زندگی‭ ‬جدایی‭ ‬داریم،‭ ‬گفت‭ ‬یعنی‭ ‬چه؟‭ ‬این‭ ‬تورج‭ ‬خیلی‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارد‭ ‬درتمام‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬دوست‭ ‬است‭ ‬هزار‭ ‬بار‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬گفته‭ ‬واز‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬دوباره‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬دیده‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬ندارد‭. ‬من‭ ‬خندیدم‭ ‬و‭ ‬خداحافظی‭ ‬کردم‭ ‬ولی‭ ‬آن‭ ‬شب‭ ‬تا‭ ‬ساعتها‭ ‬به‭ ‬تورج‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کردم‭.‬

شوهرم‭ ‬ابی‭ ‬از‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬فلج‭ ‬شد،‭ ‬مرتب‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬فشار‭ ‬آورد‭ ‬که‭ ‬طلاق‭ ‬بگیرو‭ ‬برو‭ ‬پی‭ ‬زندگیت،‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬نمی‭ ‬رسی،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬مرتب‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬رفیق‭ ‬نیمه‭ ‬راه‭ ‬نیستم،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬عذاب‭ ‬می‭ ‬کشم،‭ ‬من‭ ‬ترجیح‭ ‬میدهم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬مخصوص‭ ‬تحت‭ ‬مراقبت‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬سیاه‭ ‬نکنم‭.‬

این‭ ‬جرو‭ ‬بحث‭ ‬را‭ ‬سالها‭ ‬داشتیم‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬زیر‭ ‬بار‭ ‬نمی‭ ‬رفتم،‭ ‬حالا‭ ‬با‭ ‬آفتابی‭ ‬شدن‭ ‬تورج،‭ ‬من‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬اگر‭ ‬ابی‭ ‬زیاد‭ ‬فشار‭ ‬بیاورد،‭ ‬طلاق‭ ‬می‭ ‬گیرم،‭ ‬تا‭ ‬ابی‭ ‬از‭ ‬پله‭ ‬سقوط‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬کارش‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬کشید،‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬مراقبت‭ ‬های‭ ‬ویژه‭ ‬انتقال‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬اقلا‭ ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬تورج‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دیدم،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اصرار‭ ‬تورج،‭ ‬حاضر‭ ‬نشدم‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬اش‭ ‬بروم،‭ ‬فقط‭  ‬یکبار‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬جشن‭ ‬تولد‭ ‬رفتم،‭ ‬که‭ ‬متاسفانه‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬ابی‭ ‬برخوردم،‭ ‬که‭ ‬مرا‭ ‬تا‭ ‬ماهها‭ ‬از‭ ‬هرچه‭ ‬مهمانی‭ ‬و‭ ‬رستوران‭ ‬دور‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ترجیح‭ ‬می‭ ‬دادم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کافی‭ ‬شاپ‭ ‬دورافتاده‭ ‬و‭ ‬خلوت‭ ‬بیک‭ ‬کافی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬سری‭ ‬یادآوری‭ ‬خاطره‭ ‬ها‭ ‬بسنده‭ ‬کنم‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬ابی‭ ‬می‭ ‬رفتم،‭ ‬اغلب‭  ‬اوقات‭ ‬برایش‭ ‬غذا‭ ‬می‭ ‬پختم‭. ‬و‭ ‬درست‭ ‬همان‭ ‬روزها‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تورج‭ ‬دچار‭ ‬یک‭ ‬سردرد‭ ‬مرموز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬کارش‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬کشید‭. ‬من‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬ابی‭ ‬میرفتم‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬عیادت‭ ‬تورج،‭ ‬خودم‭ ‬هم‭ ‬خنده‭ ‬ام‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭. ‬چون‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬زن‭ ‬بلاتکلیف‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬فردایم‭ ‬بی‭ ‬خبر‭ ‬بودم‭.‬

درآن‭ ‬روزهای‭ ‬پرمشغله‭ ‬زندگیم،‭ ‬یکروز‭ ‬غروب‭ ‬خواهر‭ ‬بزرگم‭ ‬نیز‭ ‬بیمار‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬رسید،‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬دورش‭ ‬را‭ ‬گرفتند،‭ ‬خواهرم‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬می‌گفت‭ ‬شوهرش‭ ‬ناگهان‭ ‬دچار‭ ‬جنون‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬قصد‭ ‬کشتن‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬دخترش‭ ‬را‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬خواهرم‭ ‬دچار‭ ‬شوک‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬بیمارستان‭ ‬بستری‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬بدنبال‭ ‬آن‭ ‬ازایران‭ ‬بیرون‭ ‬می‭ ‬آید،‭ ‬حالا‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬دیدار‭ ‬خواهرم‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬محل‭ ‬زندگی‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬فاصله‭ ‬داشت‭ ‬میرفتم،‭ ‬به‭ ‬ابی‭ ‬سر‭ ‬میزدم‭ ‬ولی‭ ‬امکان‭ ‬دیدار‭ ‬مرتب‭ ‬تورج‭ ‬را‭ ‬نداشتم‭ ‬تا‭ ‬ابی‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬بازگشت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬می‭ ‬خواست‭ ‬من‭ ‬مرتب‭ ‬کنارش‭ ‬باشم،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬عمرم‭ ‬کوتاه‭ ‬است‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬لحظات‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬بهره‭ ‬ببرم‭.‬

باور‭ ‬کنید‭ ‬گیج‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬تورج‭ ‬عادت‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭ ‬دلم‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬طپید،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬نگرانش‭ ‬بودم،‭ ‬تازه‭ ‬بقول‭ ‬خودش‭ ‬نیرو‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬بخاطر‭ ‬تغییرخانه‭ ‬اش،‭ ‬شبها‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کرد‭. ‬ازمن‭ ‬قول‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬بدلیلی‭ ‬از‭ ‬ابی‭ ‬جدا‭ ‬شدم‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬ازدواج‭ ‬کنم،‭ ‬من‭ ‬فقط‭ ‬سرم‭ ‬را‭ ‬تکان‭ ‬می‭ ‬دادم‭. ‬تا‭ ‬یکروز‭ ‬ابی‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آقایی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬دیده‭ ‬اند‭! ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬اشتباه‭ ‬دیده‭ ‬اند‭. ‬گفت‭ ‬من‭ ‬یکروزی‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬گفتم‭ ‬طلاق‭ ‬بگیر،‭ ‬ولی‭ ‬الان‭ ‬می‭ ‬گویم‭ ‬اگر‭ ‬طلاق‭ ‬بگیری‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کشم‭. ‬من‭ ‬بدون‭ ‬تو‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬دقیقه‭ ‬هم‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭.‬

از‭ ‬سویی‭ ‬تورج‭ ‬سرانجام‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬همیشه‭ ‬در‭ ‬رویای‭ ‬خود‭ ‬داشتم‭ ‬خرید،‭ ‬خیلی‭ ‬راحت‭ ‬گفت‭ ‬تو‭ ‬داری‭ ‬عمرت‭ ‬را‭ ‬هدر‭ ‬میدهی،‭ ‬تو‭ ‬هنوز‭ ‬جوان‭ ‬هستی،‭ ‬تو‭ ‬هنوز‭ ‬هزاران‭ ‬آرزو‭ ‬داری‭. ‬تو‭ ‬حتی‭ ‬بقول‭ ‬خودت‭ ‬بخاطر‭ ‬مشکل‭ ‬شوهرت،‭ ‬دیگر‭ ‬بچه‌دار‭ ‬هم‭ ‬نشدی‭ ‬تو‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬زندگی‭ ‬حقی‭ ‬و‭ ‬سهمی‭ ‬داری‭.‬

من‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬که‭ ‬ابی‭ ‬سرم‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬ای‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬گفتم‭ ‬رهایم‭ ‬من،‭ ‬دیگر‭ ‬خسته‭ ‬شده‭ ‬ام،‭ ‬مرا‭ ‬برای‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬خواهی؟‭ ‬گفت‭ ‬بدون‭ ‬تو‭ ‬من‭ ‬مرده‭ ‬ام‭. ‬باید‭ ‬تا‭ ‬نفس‭ ‬آخر‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬بمانی‭! ‬

من‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬پرسم‭ ‬آیا‭ ‬براستی‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬تا‭ ‬نفس‭ ‬آخر‭ ‬با‭ ‬ابی‭ ‬بمانم؟‭ ‬آیا‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬زندگی‭ ‬ندارم؟‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬گناه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬از‭ ‬زندگیم‭ ‬لذت‭ ‬ببرم؟‭ ‬این‭ ‬گناه‭ ‬است‭ ‬من‭ ‬بخواهم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬سال‭ ‬زندگی‭ ‬دربدترین‭ ‬شرایط‭ ‬از‭ ‬ابی‭ ‬جدا‭ ‬بشوم؟‭ ‬

ساندرا‭- ‬ونکوور‭ ‬

دکتردانش‭ ‬فروغی‭ ‬روانشناس‭ ‬بالینی‭ ‬و‭ ‬درمانگردشواریهای‭ ‬خانوادگی‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬صابراز‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬پاسخ‭ ‬میدهد

بعد‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬دوست‭ ‬پیشین‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ونکوور‭ ‬دیدید‭. ‬خاطرات‭ ‬گذشته‭ ‬آدمی‭ ‬را‭ ‬بیاد‭ ‬زمانهای‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬عشقهای‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬نرسیده‭ ‬می‭ ‬اندازد‭. ‬مشکلات‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬شما‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬بیش‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬فعلی‭ ‬خود‭ ‬حساس‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬ابی‭ ‬شوهرشما‭ ‬بارها‭ ‬پیشنهاد‭ ‬طلاق‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬احساس‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬سازید‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬رهاسازی‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬نیازمند‭ ‬را‭ ‬صلاح‭ ‬ندانید‭. ‬ولی‭ ‬دیدار‭ ‬از‭ ‬تورج‭ ‬معادلات‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬آرام‭ ‬آرام‭ ‬بهم‭ ‬زد‭. ‬او‭ ‬ابتدا‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظرداشت‭ ‬هدف‭ ‬معینی‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬شما‭ ‬اشتیاق‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬ولی‭ ‬دوست‭ ‬پیشین‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬دختر‭ ‬سودجو‭ ‬از‭ ‬موقعیت‭ ‬های‭ ‬موجود‭ ‬بود‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬متوجه‭ ‬شوید‭ ‬تورج‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬دختر‭ ‬جدی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬بهمین‭ ‬دلیل‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬تورج‭ ‬را‭ ‬روز‭ ‬بروز‭ ‬با‭ ‬احساس‭ ‬بیشتری‭ ‬ادامه‭ ‬دادید‭.‬

اینک‭ ‬بجایی‭ ‬رسیده‭ ‬اید‭ ‬که‭ ‬میخواهید‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬خود‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرید‭. ‬ابی‭ ‬برخلاف‭ ‬گذشته‭ ‬ازشما‭ ‬میخواهد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بمنوال‭ ‬سابق‭ ‬رفتار‭ ‬کنید‭ ‬واقعیت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تورج‭ ‬دلبستگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اقویب‌‌‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬پرسش‭ ‬شما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬ابی‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬کنید‭ ‬یا‭ ‬نه؟

بنظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ابی‭ ‬میتوانید‭ ‬شرایط‭ ‬نگهداری‭ ‬اورا‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬سازمانهای‭ ‬مسئول‭ ‬انجام‭ ‬دهید‭. ‬خودکشی‭ ‬او‭ ‬اگر‭ ‬بدلیل‭ ‬افسردگی‭ ‬و‭ ‬بیزاری‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬نباشد‭ ‬بدلیل‭ ‬احساس‭ ‬بیچارگی‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬شرایطی‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬تورج‭ ‬صحبت‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬درصورت‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬به‭ ‬جنبه‭ ‬های‭ ‬انسانی‭ ‬اقدام‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬رفاه‭ ‬ابی‭ ‬موافقت‭ ‬دارد؟‭ ‬با‭ ‬روانشناس‭ ‬جلسات‭ ‬مشاوره‭ ‬در‭ ‬هرمورد‭ ‬بگذارید‭ ‬تا‭ ‬بتوانید‭ ‬از‭ ‬تصمیمی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬گیرید‭ ‬احساس‭ ‬راحتی‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭.‬