امروز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نتیجه‭ ‬رسیده‭ ‬ام،‭ ‬که‭ ‬کاش‭ ‬درباره‭ ‬گذشته‭ ‬های‭ ‬زن‭ ‬زندگیم‭ ‬بیشتر‭ ‬مطالعه‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬به‭ ‬جزئیات‭ ‬آن‭ ‬پی‭ ‬می‭ ‬بردم،‭ ‬گرچه‭ ‬خیلی‭ ‬ها‭ ‬براین‭ ‬باورند‭ ‬که‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬گذشته‭ ‬ها‭ ‬کاری‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬سیاه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬روش‭ ‬زندگی‭ ‬گذشته‭ ‬همراه‭ ‬همسرخود‭ ‬را‭ ‬بازشناسی‭ ‬کرد‭.‬

من‭ ‬روزی‭ ‬که‭ ‬فروزنده‭ ‬را‭ ‬شناختم،‭ ‬درحال‭ ‬خرید‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬فروشگاه‭ ‬ایرانی‭ ‬بود‭. ‬سینه‭ ‬به‭ ‬سینه‭ ‬او‭ ‬برخوردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬یادم‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬مادرم‭ ‬بدنبال‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬گیاه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬سینه‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬سرفه‭ ‬مناسب‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬پرسیدم‭ ‬خانم‭ ! ‬ببخشید‭ ‬شما‭ ‬درباره‭ ‬داروهای‭ ‬گیاهی‭ ‬ایرانی‭ ‬چیزی‭ ‬می‭ ‬دانید؟‭ ‬گفت‭ ‬برای‭ ‬چی‭ ‬می‭ ‬خواهید؟‭ ‬گفتم‭ ‬برای‭ ‬سرفه‭ ‬و‭ ‬سینه‭ ‬درد،‭ ‬گفت‭ ‬شلغم‭ ‬خوبه،‭ ‬گفتم‭ ‬گیاهی‭ ‬چی؟‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬گیاه‭ ‬سر‭ ‬در‭ ‬نمی‭ ‬آورم‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬بین‭ ‬شلغم،‭ ‬ترب‭ ‬و‭ ‬لبو،‭ ‬نمی‭ ‬تونم‭ ‬تشخیص‭ ‬بدهم‭. ‬با‭ ‬صدای‭ ‬بلند‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬مگر‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬دور‭ ‬هستید؟‭ ‬گفتم‭ ‬30‭ ‬سال،‭ ‬گفت‭ ‬حق‭ ‬دارید،‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬بیائید‭ ‬تا‭ ‬برایتان‭ ‬پیدا‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬بدنبال‭ ‬فروزنده‭ ‬رفتم،‭ ‬این‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬آشنایی‭ ‬و‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬علائق‭ ‬عمیقی‭ ‬مبدل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬مهمان‭ ‬شان‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬هدیه‭ ‬در‭ ‬جشن‭ ‬تولدش‭ ‬شرکت‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭.‬

خانواده‭ ‬فروزنده‭ ‬بسیار‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬صمیمی‭ ‬بودند،‭ ‬مادرش‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬طنز‭ ‬و‭ ‬شوخی‭ ‬بود‭. ‬پدرش‭ ‬اهل‭ ‬سیاست‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬زیر‭ ‬باران‭ ‬سئوالات‭ ‬سیاسی‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ساعت‭ ‬من‭ ‬فراموش‭ ‬کردم‭ ‬برای‭ ‬تولد‭ ‬فروزنده‭ ‬آمده‭ ‬ام‭ ‬چون‭ ‬دراتاق‭ ‬پدرش‭ ‬غرق‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬سیاسی‭ ‬روز‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬فروزنده‭ ‬با‭ ‬دلخوری‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬مان‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬پدرجان‭! ‬دوباره‭ ‬شروع‭ ‬کردی؟‭ ‬بگذار‭ ‬مهمان‭ ‬مان‭ ‬از‭ ‬جمع‭ ‬لذت‭ ‬ببرد،‭ ‬بگذار‭ ‬حداقل‭ ‬شام‭ ‬بخورد‭ ‬و‭ ‬مشروبی‭ ‬بنوشد،‭ ‬پدرش‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬آدم‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬برمن‭ ‬است،‭ ‬هیچکس‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬روزبه‭ ‬شعور‭ ‬سیاسی‭ ‬ندارد،‭ ‬من‭ ‬خیلی‭ ‬دلم‭ ‬میخواهد‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بیشتر‭ ‬آشنا‭ ‬شوم،‭ ‬ترا‭ ‬بخدا‭ ‬برای‭ ‬هفته‭ ‬آینده‭ ‬سالگرد‭ ‬ازدواج‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬مادرت‭ ‬هم‭ ‬روزبه‭ ‬را‭ ‬بیاور‭. ‬فروزنده‭ ‬خندید‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬مثل‭ ‬اینکه‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬بچه‭ ‬طرف‭ ‬هستی،‭ ‬من‭ ‬روزبه‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬بیاورم؟‭ ‬چرا‭ ‬شما‭ ‬رسماً‭ ‬دعوت‭ ‬اش‭ ‬نمی‭ ‬کنی؟‭ ‬

من‭ ‬اینگونه‭ ‬وارد‭ ‬زندگی‭ ‬فروزنده‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬شان‭ ‬شدم‭. ‬از‭ ‬همان‭ ‬آغاز‭ ‬هم‭ ‬شیفته‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرش‭ ‬شدم،‭ ‬چون‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬مهمان‭ ‬نواز‭ ‬و‭ ‬صمیمی‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬صفا‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬فاصله‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬فروزنده‭ ‬علاقمند‭ ‬شدم،‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬علاقه‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬عشق‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬سخن‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬مرتب‭ ‬می‭ ‬پرسید‭ ‬تو‭ ‬اهل‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬نویسندگی‭ ‬هم‭ ‬هستی؟‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬اهل‭ ‬کتاب‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬خواندن‭ ‬هستم‭ ‬ولی‭ ‬استعداد‭ ‬نویسندگی‭ ‬و‭ ‬شاعری‭ ‬ندارم‭. ‬4‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرش‭ ‬جدی‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬با‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬خودم‭ ‬حرف‭ ‬زدم‭ ‬و‭ ‬بساط‭ ‬عروسی‭ ‬را‭ ‬راه‭ ‬انداختیم‭ ‬و‭ ‬فروزنده‭ ‬بعنوان‭ ‬همسر‭ ‬من‭ ‬زیرسقف‭ ‬خانه‭ ‬ام‭ ‬آمد‭.‬

بمرور‭ ‬فروزنده‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نویسنده‭ ‬تعصب‭ ‬خاص‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬نوشته‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مطالب‭ ‬اورا‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬بطوریکه‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬مخصوص‭ ‬این‭ ‬مطالب‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مجلات‭ ‬بود‭. ‬من‭ ‬دراین‭ ‬مورد‭ ‬حساسیتی‭ ‬نداشتم‭ ‬چون‭ ‬بهرحال‭ ‬این‭ ‬علاقه‭ ‬و‭ ‬عشق‭ ‬فروزنده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬اینکه‭ ‬متوجه‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬کسی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬آن‭ ‬نویسنده‭ ‬و‭ ‬روزنامه‭ ‬نگار‭ ‬حرفی‭ ‬بزند،‭ ‬فروزنده‭ ‬به‭ ‬خشم‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬می‭ ‬ایستد‭ ‬من‭ ‬بدلیل‭ ‬این‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬یکی‭ ‬دوبار‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬هشدار‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬صبور‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬حد‭ ‬حساسیت‭ ‬نشان‭ ‬ندهد،‭ ‬که‭ ‬گفت‭ ‬هرکس‭ ‬به‭ ‬نویسنده‭ ‬ای،‭ ‬هنرمندی،‭ ‬خواننده‭ ‬ای‭ ‬تعصب‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬خاص‭ ‬دارد،‭ ‬نباید‭ ‬تعبیر‭ ‬بدی‭ ‬بشود،‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬تعبیر‭ ‬بد‭ ‬نمی‭ ‬کنم،‭ ‬فقط‭ ‬نوع‭ ‬برخورد‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬کمی‭ ‬غیرمنطقی‭ ‬می‭ ‬بینم‭.‬

مدتها‭ ‬گذشت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬کوشیدم‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬جدی‭ ‬تلقی‭ ‬نکنم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬حد‭ ‬علاقه‭ ‬بگذارم‭. ‬تا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مهمانی،‭ ‬وقتی‭ ‬یک‭ ‬خانم‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نویسنده‭ ‬سابقه‭ ‬طولانی‭ ‬درعشق‭ ‬و‭ ‬عاشقی‭ ‬و‭ ‬ازدواج‭ ‬چند‭ ‬باره‭ ‬دارد،‭ ‬فروزنده‭ ‬برآشفت‭ ‬و‭ ‬کارش‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬خانم‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬باریکی‭ ‬کشید‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ناچار‭ ‬شدم‭ ‬با‭ ‬فروزنده‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬دیگران‭ ‬مهمانی‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬هم‭ ‬هیچ‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬سخنی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬نمی‭ ‬زدیم،‭ ‬تا‭ ‬یکروز‭ ‬خانمی‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مهمانی‭ ‬بودم،‭ ‬خواستم‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬خانم‭ ‬شما،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عشق‭ ‬های‭ ‬سابق‭ ‬این‭ ‬نویسنده‭ ‬است‭ ‬آنها‭ ‬دو‭ ‬سالی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬قرار‭ ‬ازدواج‭ ‬هم‭ ‬داشتند‭ ‬ولی‭ ‬بدلایلی‭ ‬بهم‭ ‬خورد‭! ‬پرسیدم‭ ‬آن‭ ‬نویسنده‭ ‬الان‭ ‬کجاست‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کند؟‭ ‬گفت‭ ‬اخیرا‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬همسرش‭ ‬هم‭ ‬حامله‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬مرا‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬آرام‭ ‬ساخت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬آن‭ ‬نویسنده‭ ‬هیچ‭ ‬ارتباطی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬بقول‭ ‬آن‭ ‬خانم،‭ ‬یادش‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬فروزنده‭ ‬چند‭ ‬زمانی‭ ‬دوره‭ ‬عاشقی‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬اینحال‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬نقطه‭ ‬پایانی‭ ‬بگذارم،‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬حدود‭ ‬4‭ ‬ساعت‭ ‬با‭ ‬فروزنده‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬گفتم‭ ‬بعنوان‭ ‬یک‭ ‬مرد‭ ‬علاقمند‭ ‬به‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬زندگی‭ ‬مشترک،‭ ‬می‭ ‬خواهم‭ ‬جلوی‭ ‬این‭ ‬علاقه‭ ‬و‭ ‬تعصب‭ ‬را‭ ‬بگیرم‭ ‬و‭ ‬سایه‭ ‬این‭ ‬شخص‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بالای‭ ‬سر‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬بردارم،‭ ‬البته‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬جلوی‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬نوشته‭ ‬هایش‭ ‬بگیرم،‭ ‬نمی‭ ‬خواهم‭ ‬بکلی‭ ‬گذشته‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬پاک‭ ‬کنم،‭ ‬ولی‭ ‬دیگر‭ ‬بیش‭ ‬ازاین‭ ‬تحمل‭ ‬سایه‭ ‬سنگین‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬ندارم‭.‬

فروزنده‭ ‬ظاهراً‭ ‬سعی‭ ‬کرد‭ ‬نشان‭ ‬بدهد‭ ‬که‭ ‬آنچنان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نویسنده‭ ‬تعصب‭ ‬ندارد‭ ‬وازاینکه‭ ‬من‭ ‬مخالف‭ ‬علاقه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬او‭ ‬نیستم،‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬سعی‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬تا‭ ‬بمرور‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کنم‭.‬

من‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬افکار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬مسائل‭ ‬دیگری‭ ‬بکنم،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بدیدار‭ ‬خواهرش‭ ‬در‭ ‬تورنتو‭ ‬بردم،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬برای‭ ‬گردش‭ ‬و‭ ‬تفریح‭ ‬بیرون‭ ‬میرفتیم،‭ ‬برایش‭ ‬هرچه‭ ‬میخواست‭ ‬می‭ ‬خریدم،‭  ‬بنا‭ ‬به‭ ‬خواسته‭ ‬او،‭ ‬همه‭ ‬فامیل‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دیدن‭ ‬آبشار‭ ‬نیاگارا‭ ‬دعوت‭ ‬کردم‭ ‬درگران‭ ‬ترین‭ ‬هتل،‭ ‬جا‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهترین‭ ‬رستوران‭ ‬ها‭ ‬بردم،‭ ‬چون‭ ‬واقعاً‭ ‬فروزنده‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشتم،‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬واقعاً‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عشق‭ ‬فراوانی‭ ‬داشت‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬برای‭ ‬شرکت‭ ‬درعروسی‭ ‬دخترعمه‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬ونکوور‭ ‬رفتیم،‭ ‬تقریبا‭ ‬بیشتر‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬آشنایان‭ ‬اش‭ ‬آمده‭ ‬بودند،‭ ‬درآنجا‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬سرما‭ ‬خوردم‭ ‬و‭ ‬فروزنده‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬کشیده‭ ‬و‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬پرستارم‭ ‬شد،‭ ‬حتی‭ ‬با‭ ‬زور‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬روانه‭ ‬عروسی‭ ‬کردم،‭ ‬در‭ ‬نیمه‭ ‬های‭ ‬جشن‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬من‭ ‬آمد‭. ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬یک‭ ‬پزشک‭ ‬آشنا‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬سرم‭ ‬آورد،‭ ‬چون‭ ‬سردرد‭ ‬مرموزی‭ ‬داشتم‭ ‬یک‭ ‬دکتر‭ ‬چینی‭ ‬متخصص‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آورد،‭ ‬همه‭ ‬کار‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬من‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬عادی‭ ‬برگشتم،‭ ‬بعد‭ ‬ترتیبی‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬دخترعمه‭ ‬اش‭ ‬بیشتر‭ ‬مهمانان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬دعوت‭ ‬کند،‭ ‬دوباره‭ ‬لباس‭ ‬عروسی‭ ‬به‭ ‬تن‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬احساس‭ ‬کنم‭ ‬درشب‭ ‬عروسی‭ ‬اش‭ ‬حضور‭ ‬داشتم‭. ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬فروزنده‭ ‬مرا‭ ‬خیلی‭ ‬سرحال‭ ‬آورد،‭ ‬واقعاً‭ ‬روحیه‭ ‬گرفتم‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بهبودی‭ ‬رفتم‭. ‬در‭ ‬بازگشت‭ ‬من‭ ‬دلم‭ ‬خوش‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سفر‭ ‬فروزنده‭ ‬دیگرآن‭ ‬رویاهای‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬نمی‭ ‬کند‭.‬

متأسفانه‭ ‬فروزنده‭ ‬نتوانست‭ ‬جلوی‭ ‬این‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بگیرد،‭ ‬آن‭ ‬اتاق‭ ‬هم‭ ‬همچنان‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬کتابها‭ ‬و‭ ‬مجلات‭ ‬آن‭ ‬نویسنده‭ ‬برجای‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬یکبار‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬مجله‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬تصویر‭ ‬او‭ ‬درآن‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬آشپزخانه‭ ‬پرتاب‭ ‬کردم‭ ‬فریادش‭ ‬بلند‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬فردای‭ ‬آنروز‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬دیدار‭ ‬برادرم‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬گفتم‭ ‬و‭ ‬برایش‭ ‬نامه‭ ‬ای‭ ‬گذاشتم‭ ‬که‭ ‬یا‭ ‬من‭ ‬یا‭ ‬آن‭ ‬گذشته‭ ‬وآن‭ ‬نویسنده،‭ ‬آن‭ ‬کتاب‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مجلات‭ ‬و‭ ‬خاطرات‭.‬

من‭ ‬درست‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬است‭ ‬ازخانه‭ ‬دور‭ ‬هستم‭. ‬به‭ ‬شدت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وضع‭ ‬ناراحتم،‭ ‬ولی‭ ‬فروزنده‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارم،‭ ‬او‭ ‬زن‭ ‬خیانتکاری‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬تحمل‭ ‬این‭ ‬حرکات‭ ‬را،‭ ‬این‭ ‬تعصبات‭ ‬را،‭ ‬این‭ ‬دلبستگی‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬ندارم‭ ‬دورادور‭ ‬شنیدم‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬افسرده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬اش‭ ‬بیرون‭ ‬نمی‭ ‬آید،‭ ‬پیغام‭ ‬میدهد‭ ‬برگرد،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬فکر‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬باور‭ ‬ندارم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نقطه‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬سازنده‭ ‬برسیم‭.‬

روزبه‭ – ‬بوستن

دکتردانش‭ ‬فروغی‭ ‬فروغی‭ ‬روانشناس‭ ‬بالینی‭ ‬و‭ ‬درمانگر‭ ‬دشواریهای‭ ‬خانوادگی‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬روزبه‭ ‬از‭ ‬ابوستنب‭ ‬پاسخ‭ ‬میدهد‭

بطور‭ ‬کلی‭ ‬هنرمندان‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سایرین‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرند‭. ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬فرد‭ ‬هنرشناس‭ ‬هم‭ ‬باشد‭ ‬این‭ ‬توجه‭ ‬بصورت‭ ‬مبالغه‭ ‬آمیزی‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬میشود‭. ‬شما‭ ‬بسیاری‭ ‬ازجوانان‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سنین‭ ‬متفاوت‭ ‬می‭ ‬بینید‭ ‬که‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬خواننده‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬توجه‭ ‬شدید‭ ‬نشان‭ ‬میدهند،‭ ‬فریادهای‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬مواردی‭ ‬حتی‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬یک‭ ‬هنرمند‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬دیده‭ ‬اید‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬نویسندگی،‭ ‬فرد‭ ‬باید‭ ‬عمیق‭ ‬تر‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬معنوی‭ ‬با‭ ‬فرد‭ ‬نویسنده‭ ‬باشد‭. ‬درواقع‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬مجلس‭ ‬از‭ ‬هنرمندی‭ ‬آنچنان‭ ‬به‭ ‬وجد‭ ‬در‭ ‬بیایند‭ ‬که‭ ‬رفتار‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دهند،‭ ‬ولی‭ ‬فرد‭ ‬کتاب‭ ‬خوان‭ ‬احتیاج‭ ‬به‭ ‬هیجان‭ ‬آنی‭ ‬ندارد‭ ‬میخواند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خوانده‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬غرق‭ ‬میشود‭. ‬

اساس‭ ‬کار‭ ‬درسیستم‭ ‬و‭ ‬نظام‭ ‬باوری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آدمی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نویسنده‭ ‬از‭ ‬جهات‭ ‬متفاوت‭ ‬پیدا‭ ‬می‭ ‬کند‭. ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬شما‭ ‬احساس‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬همسری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬دارید‭. ‬درحالیکه‭ ‬همسر‭ ‬شما‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬بجز‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬نوشته‭ ‬های‭ ‬یک‭ ‬نویسنده‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬توجه‭ ‬دیگری‭ ‬نشان‭ ‬نداده‭ ‬است‭. ‬مثل‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬صدای‭ ‬فردی‭ ‬خوشش‭ ‬بیاید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬نقاشی‭ ‬یک‭ ‬هنرمند‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پسندد،‭ ‬بنظر‭ ‬من‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬روانشناس‭ ‬مراجعه‭ ‬کنید‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬های‭ ‬درونی‭ ‬خود‭ ‬پی‭ ‬ببرید‭. ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬نبینید‭ ‬که‭ ‬فرد‭ ‬دیگری‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬شما‭ ‬اثر‭ ‬منفی‭ ‬بگذارد‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬همسرتان‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬دیدگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬ای‭ ‬با‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بگذارد‭ ‬که‭ ‬ایجاد‭ ‬رقابت‭ ‬از‭ ‬میان‭ ‬برود‭. ‬شکی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬دیدار‭ ‬از‭ ‬روانشناس‭ ‬میتواند‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬را‭ ‬بسوی‭ ‬شکوفایی‭ ‬پیش‭ ‬ببرد‭.‬