آشنایی‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬آتوسا‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬مدرسه‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ازمدرسه‭ ‬تا‭ ‬خانه‭ ‬همراهی‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بسیار‭ ‬پرانرژی‭ ‬و‭ ‬احساساتی‭ ‬بودیم‭ ‬وهر‭ ‬دو‭ ‬از‭ ‬آینده‭ ‬حرف‭ ‬میزدیم،‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬ازدواج‭ ‬می‭ ‬کنیم،‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬می‭ ‬شویم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پاریس‭ ‬خانه‭ ‬ای‭ ‬می‭ ‬خریم‭ ‬وآرام‭ ‬ترین‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬بنیان‭ ‬می‭ ‬گذاریم‭.‬

من‭ ‬دبیرستان‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬آتوسا‭ ‬سال‭ ‬آخر‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬خانواده‭ ‬من‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬کوچ‭ ‬گرفت،‭ ‬پدرم‭ ‬بطور‭ ‬ناگهانی‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬را‭ ‬گرفت‭. ‬مسلما‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬تابع‭ ‬او‭ ‬بودیم،‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬اشک‭ ‬از‭ ‬آتوسا‭ ‬جدا‭ ‬شدم،‭ ‬قول‭ ‬دادم‭ ‬مرتب‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬درتماس‭ ‬باشم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬ترتیب‭ ‬سفراورا‭ ‬بدهم‭. ‬با‭ ‬پدرم‭ ‬به‭ ‬نیویورک‭ ‬آمدیم،‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬جدید،‭ ‬سرگرمی‭ ‬های‭ ‬تازه،‭ ‬شروع‭ ‬درس‭ ‬درکالج،‭ ‬شاید‭ ‬مرا‭ ‬کاملا‭ ‬در‭ ‬برگرفته‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬ازفکر‭ ‬آتوسا‭ ‬دور‭ ‬نمی‭ ‬شدم،‭ ‬مرتب‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬تلفنی‭ ‬حرف‭ ‬میزدیم‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬سوشیال‭ ‬میدیا‭ ‬هم‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬درتماس‭ ‬باشیم‭.‬

آتوسا‭ ‬برایم‭ ‬می‭ ‬گفت،‭ ‬که‭ ‬پدرش‭ ‬اصرار‭ ‬دارد‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬خواستگاران‭ ‬خود‭ ‬جواب‭ ‬بدهد،‭ ‬یکی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کند،‭ ‬ولی‭ ‬او‭ ‬مقاومت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رویای‭ ‬رسیدن‭ ‬بمن‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬آن‭ ‬زندگی‭ ‬دلخواه‭ ‬است،‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬ونیم‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬پدر‭ ‬آتوسا‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬قرارگرفت‭ ‬وارتباط‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬مدتی‭ ‬قطع‭ ‬کرد،‭ ‬ولی‭ ‬درهرحال‭ ‬هرچند‭ ‬گاه‭ ‬یکبار‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬حرف‭ ‬میزدیم،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬پنجم‭ ‬بود،‭ ‬من‭ ‬تقریبا‭ ‬از‭ ‬آمدن‭ ‬آتوسا‭ ‬نا‭ ‬امید‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬با‭ ‬دختری‭ ‬دوست‭ ‬شده‭ ‬ولی‭ ‬روابطمان‭ ‬ساده‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬سویی‭ ‬آتوسا‭ ‬گفت‭ ‬بدلیل‭ ‬درگیری‭ ‬های‭ ‬خانوادگی‭ ‬برسر‭ ‬خودداری‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ازدواج‭ ‬ناچارم‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬وصلت‭ ‬ناخواسته‭ ‬بدهم،‭ ‬شاید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬طریق‭ ‬بتوانم‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬خارج‭ ‬شوم،‭ ‬بعد‭ ‬طلاق‭ ‬بگیرم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تو‭ ‬بپیوندم‭. ‬این‭ ‬نظر‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬من‭ ‬منطقی‭ ‬نبود،‭ ‬ولی‭ ‬آتوسا‭ ‬پشت‭ ‬تلفن‭ ‬گریه‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬ومی‭ ‬گفت‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬چاره‭ ‬اش‭ ‬همین‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬گفتم‭ ‬پس‭ ‬بدنبال‭ ‬ازدواج،‭ ‬ارتباط‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬تا‭ ‬تو‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬بیایی‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیریم‭ ‬چه‭ ‬بکنیم؟‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تصمیم،‭ ‬من‭ ‬بکلی‭ ‬ارتباطم‭ ‬با‭ ‬آتوسا‭ ‬قطع‭ ‬شد‭ ‬ولی‭ ‬گاه‭ ‬پیام‭ ‬هایی‭ ‬بروی‭ ‬سوشیال‭ ‬میدیا‭ ‬برای‭ ‬هم‭ ‬می‭ ‬فرستادیم‭.‬

من‭ ‬در‭ ‬کمپانی‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم‭ ‬با‭ ‬دختری‭ ‬آشنا‭ ‬شدم‭ ‬که‭ ‬اهل‭ ‬نیوزیلند‭ ‬بود،‭ ‬شیلا‭ ‬دختر‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬سختکوش‭ ‬و‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬بیریایی‭ ‬بود،‭ ‬بهم‭ ‬علاقمند‭ ‬شدیم‭ ‬من‭ ‬بخودم‭ ‬قبولاندم‭ ‬که‭ ‬آتوسا‭ ‬دیگر‭ ‬مسیرش‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬کرده،‭ ‬بدنبال‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬رفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬خودم‭ ‬باشم‭. ‬رابطه‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬شیلا‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬احساسی‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭ ‬بطوری‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬بیشتر‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهرها‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بودم،‭ ‬بعضی‭ ‬شبها‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬خانه‭ ‬دوستم‭ ‬در‭ ‬آپارتمان‭ ‬او‭ ‬می‭ ‬گذراندم،‭ ‬بطوری‭ ‬که‭ ‬هردو‭ ‬احساس‭ ‬کردیم‭ ‬واقعا‭ ‬بهم‭ ‬وابستگی‭ ‬شدید‭ ‬داریم‭. ‬من‭ ‬شیلا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬خانواده‭ ‬آوردم،‭ ‬پدرم‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬او‭ ‬خیلی‭ ‬خوشش‭ ‬آمد،‭ ‬مادرم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بعنوان‭ ‬عضو‭ ‬خانواده‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬بیشتر‭ ‬شبها‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬درخانه‭ ‬خودمان‭ ‬نگه‭ ‬دارد،‭ ‬البته‭ ‬دراتاق‭ ‬های‭ ‬جداگانه‭!‬

بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬پدرم‭ ‬گفت‭ ‬اگرتصمیم‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬دختر‭ ‬بگیری،‭ ‬من‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬موافقم‭ ‬چون‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دختر‭ ‬کامل‭ ‬تر‭ ‬گیرت‭ ‬نمی‭ ‬آید‭! ‬این‭ ‬حرف‭ ‬پدرم،‭ ‬تائیدیه‭ ‬ای‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬ما‭ ‬انجامید،‭ ‬پدرم‭ ‬ترتیبی‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬طبقه‭ ‬پائین‭ ‬همان‭ ‬ساختمان‭ ‬سکنی‭ ‬بگیریم‭. ‬چون‭ ‬من‭ ‬خواهر‭ ‬نداشتم،‭ ‬مادرم‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬به‭ ‬شیلا‭ ‬علاقه‭ ‬داشت،‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬درسفری‭ ‬برای‭ ‬دیدار‭ ‬دایی‭ ‬هایم‭ ‬در‭ ‬لندن‭ ‬شیلا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬برد،‭ ‬شیلا‭ ‬هم‭ ‬بقول‭ ‬خودش‭ ‬روی‭ ‬ابرها‭ ‬پرواز‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬لحظه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬مادرم‭ ‬جدا‭ ‬نمی‭ ‬شد‭.‬

همزمان‭ ‬با‭ ‬تولد‭ ‬دخترمان،‭ ‬پدرم‭ ‬بیمار‭ ‬شد،‭ ‬یک‭ ‬ناراحتی‭ ‬شدید‭ ‬ریوی،‭ ‬که‭ ‬اورا‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬فرستاد،‭ ‬شیلا‭ ‬چون‭ ‬پرستاری‭ ‬مراقب‭ ‬پدرم‭ ‬بود،‭ ‬وقتی‭ ‬پدرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آوردیم،‭ ‬مادرم‭ ‬از‭ ‬دخترک‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬شیلا‭ ‬از‭ ‬پدرم‭ ‬پرستاری‭ ‬می‭ ‬کردند،‭ ‬خصوصا‭ ‬که‭ ‬شیلا‭ ‬دوره‭ ‬پرستاری‭ ‬دیده‭ ‬بود‭ ‬وهمین‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬دستورات‭ ‬سخت‭ ‬پزشک‭ ‬معالج‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬پدرم‭ ‬نیاز‭ ‬بیک‭ ‬پرستار‭ ‬24ساعته‭ ‬دارد،‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬دوباره‭ ‬روی‭ ‬پا‭ ‬بایستد؛‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مدیون‭ ‬توجه‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬پرستاری‭ ‬شیلا‭ ‬می‭ ‬دانست‭. ‬پدرم‭ ‬برای‭ ‬جبران‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬فداکاری‭ ‬اولا‭ ‬آن‭ ‬طبقه‭ ‬ساختمان‭ ‬را‭ ‬بنام‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬شیلا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬هم‭ ‬برایمان‭ ‬بلیط‭ ‬و‭ ‬هتل‭ ‬هاوایی‭ ‬تهیه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬روانه‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬12‭ ‬روز‭ ‬استراحت‭ ‬کامل‭ ‬بکنیم‭.‬

این‭ ‬اولین‭ ‬اقدام‭ ‬مهربانانه‭ ‬شیلا‭ ‬نبود،‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬بعد‭ ‬وقتی‭ ‬مادرم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬حادثه‭ ‬رانندگی‭ ‬بحال‭ ‬کوما‭ ‬به‭ ‬بیمارستان‭ ‬انتقال‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬درمان‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬جراحی‭ ‬حساس،‭ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬یکسال‭ ‬تحت‭ ‬فیزیکال‭ ‬تراپی‭ ‬قرارگیرد‭ ‬تا‭ ‬براحتی‭ ‬راه‭ ‬برود،‭ ‬این‭ ‬شیلا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬آن‭ ‬وسایل‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬امیدی‭ ‬به‭ ‬دوباره‭ ‬ایستادن‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬نداشت،‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬ای‭ ‬رساند‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهرها‭ ‬با‭ ‬کالسکه‭ ‬دخترم‭ ‬پیاده‭ ‬روی‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬شان‭ ‬عرق‭ ‬کرده‭ ‬ولی‭ ‬پرانرژی‭ ‬باز‭ ‬می‭ ‬گشتند‭ ‬و‭ ‬مادرم‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬دلم‭ ‬میخواست‭ ‬20‭ ‬دختر‭ ‬مثل‭ ‬شیلا‭ ‬داشتم‭.‬

متاسفانه‭ ‬زندگی‭ ‬همیشه‭ ‬روی‭ ‬چرخ‭ ‬خوشبختی‭ ‬وآرامش‭ ‬نمی‭ ‬چرخد،‭ ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬پیش‭ ‬آمد،‭ ‬چون‭ ‬یکروز‭ ‬شیلا‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬سابقه‭ ‬ای‭ ‬دچار‭ ‬بی‭ ‬حسی‭ ‬عضلات‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پله‭ ‬ها‭ ‬سقوط‭ ‬کرد‭. ‬به‭ ‬پزشکان‭ ‬متخصص‭ ‬مراجعه‭ ‬کردیم،‭ ‬پدرم‭ ‬شیلا‭ ‬را‭ ‬نزد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معروف‭ ‬ترین‭ ‬پروفسورهای‭ ‬آمریکایی‭ ‬اسرائیلی‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پرداخت‭ ‬هر‭ ‬هزینه‭ ‬ای‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭.‬

شیلا‭ ‬تحت‭ ‬معالجات‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬قرار‭ ‬گرفت،‭ ‬گاه‭ ‬حالش‭ ‬بهتر‭ ‬می‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬وضع‭ ‬باز‭ ‬می‭ ‬گشت‭. ‬خود‭ ‬بخود‭ ‬روابط‭ ‬زناشویی‭ ‬ما‭ ‬بهم‭ ‬ریخته‭ ‬بود،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬سال،‭ ‬یکروز‭ ‬شیلا‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬جدا‭ ‬شو،‭ ‬ازدواج‭ ‬کن،‭ ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خانه‭ ‬می‭ ‬مانم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دخترم‭ ‬می‭ ‬رسم،‭ ‬ولی‭ ‬تو‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬زندگیت‭ ‬برسی،‭ ‬حق‭ ‬تو‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬من‭ ‬بنشینی،‭ ‬من‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬عمر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬تو‭ ‬می‭ ‬نشینم،‭ ‬بالاخره‭ ‬علم‭ ‬پزشکی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نقطه‭ ‬میرسد‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬سلامت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بازیابی،‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬مراحل‭ ‬زندگی‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬بودیم،‭ ‬تو‭ ‬فرشته‭ ‬نجات‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬بودی،‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬تو‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬آنها‭ ‬برسد،‭ ‬مرا‭ ‬بدار‭ ‬میزنند‭. ‬در‭ ‬همان‭ ‬روزهای‭ ‬سخت‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬یکروز‭ ‬تلفن‭ ‬دستی‭ ‬ام‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬من‭ ‬صدای‭ ‬آشنایی‭ ‬را‭ ‬شنیدم،‭ ‬صدای‭ ‬آتوسا‭ ‬را،‭ ‬کاملا‭ ‬شوکه‭ ‬شدم،‭ ‬اصلا‭ ‬انتظار‭ ‬نداشتم،‭ ‬گفتم‭ ‬کجایی؟‭ ‬گفت‭ ‬همین‭ ‬جا،‭ ‬توی‭ ‬شهر‭ ‬شما،‭ ‬بدنبال‭ ‬تو‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬گشتم‭ ‬تا‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کردم‭. ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم،‭ ‬دختری‭ ‬هم‭ ‬دارم،‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬پسری‭ ‬هم‭ ‬دارم،‭ ‬ولی‭ ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬قول‭ ‬دادم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬3‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬شوهرم‭ ‬طلاق‭ ‬گرفتم،‭ ‬خودم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬رساندم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬بخاطر‭ ‬تو‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬پیموده‭ ‬ام‭. ‬گفتم‭ ‬ولی‭ ‬من‭ ‬امکان‭ ‬جدایی‭ ‬از‭ ‬همسرم‭ ‬و‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬ندارم،‭ ‬خصوصا‭ ‬که‭ ‬همسرم‭ ‬بیمار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬گفت‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬طلاق‭ ‬هم‭ ‬نگیری،‭ ‬من‭ ‬همین‭ ‬طور‭ ‬حاضرم‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬زندگی‭ ‬کنم،‭ ‬من‭ ‬گرین‭ ‬کارت‭ ‬دارم،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دفتر‭ ‬وکالت‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنم؛‭ ‬دست‭ ‬رد‭ ‬به‭ ‬سینه‭ ‬من‭ ‬نزن،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬پای‭ ‬می‭ ‬افتم‭! ‬بعد‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬جلوی‭ ‬کافی‭ ‬شاپ‭ ‬خیابان‭ ‬تان‭ ‬درانتظارت‭ ‬هستم‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬دیدارش‭ ‬رفتم،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بغل‭ ‬کردم‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬اشک‭ ‬ریختیم،‭ ‬ولی‭ ‬براستی‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬هیچ‭ ‬شرایطی‭ ‬این‭ ‬موقعیت‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬توانم‭ ‬بپذیرم‭ ‬باورکنید‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬لحظه‭ ‬تا‭ ‬اینک‭ ‬که‭ ‬گفته‭ ‬ام‭ ‬را‭ ‬برایتان‭ ‬ایمیل‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬سردرگم‭ ‬مانده‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬چکنم؟‭ ‬شما‭ ‬بگوئید‭ ‬چکنم؟‭ ‬

ارشیا‭- ‬نیویورک

‭ ‬

دکتردانش‭ ‬فروغی‭ ‬فروغی‭ ‬روانشناس‭ ‬بالینی‭ ‬و‭ ‬درمانگر‭ ‬دشواریهای‭ ‬خانوادگی‭ ‬به‭ ‬آقای‭ ‬روزبه‭ ‬از‭ ‬ابوستنب‭ ‬پاسخ‭ ‬میدهد‭

زندگی‭ ‬عاشقانه‭ ‬دوران‭ ‬نوجوانی‭ ‬را‭ ‬مانند‭ ‬اغلب‭ ‬جوانان‭ ‬دیگر‭ ‬گذراندید‭. ‬از‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬نیویورک‭ ‬رفتید‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬بدلیل‭ ‬آنکه‭ ‬آتوسا‭ ‬اجبار‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬داشت‭ ‬پذیرفتید‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬ازدواج‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬بعدا‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬ملحق‭ ‬شود‭. ‬اما‭ ‬خود‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬بیکار‭ ‬ننشستید،‭ ‬شیلا‭ ‬را‭ ‬ملاقات‭ ‬کردید‭. ‬شیلا‭ ‬نمونه‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬واقعی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭. ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬بیماری‭ ‬شدید‭ ‬پدر‭ ‬روبرو‭ ‬شدید‭ ‬شیلا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬یاری‭ ‬او‭ ‬شتافت‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مادر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بیمار‭ ‬دیدید،‭ ‬شیلا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬درکنار‭ ‬او‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬بدلیل‭ ‬تخصصی‭ ‬که‭ ‬داشت‭ ‬از‭ ‬هرنظر‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬یاری‭ ‬رساند،‭ ‬اینگونه‭ ‬فداکاری‭ ‬ها‭ ‬معمولا‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬ی‭ ‬افراد‭ ‬ساخته‭ ‬نیست‭. ‬تشخیص‭ ‬چنین‭ ‬شخصیتی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬خانواده‭ ‬شما‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬پیشنهاد‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬ازواج‭ ‬با‭ ‬شیلا‭ ‬بهترین‭ ‬انتخاب‭ ‬ممکن‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬صاحب‭ ‬فرزندی‭ ‬شدید‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬خوشبختی‭ ‬کامل‭ ‬با‭ ‬داشتن‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬کاشانه‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬های‭ ‬خانوادگی‭ ‬هیچ‭ ‬شکایتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬شیلا‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬ایجاد‭ ‬نکرده‭ ‬است‭.‬

اینک‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬ناگهان‭ ‬صدای‭ ‬آتوسا‭ ‬را‭ ‬شنیده‭ ‬اید‭. ‬یار‭ ‬پیشین‭ ‬از‭ ‬همسرش‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬میخواهد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬وعده‭ ‬خود‭ ‬عمل‭ ‬کنید‭. ‬بسیار‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دختری‭ ‬ازدواج‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬هدف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ازدواج‭ ‬پنهان‭ ‬نگاه‭ ‬می‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬زندگی‭ ‬جوان‭ ‬دیگری‭ ‬اینگونه‭ ‬بازی‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬کودکی‭ ‬هم‭ ‬بوجود‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬اورا‭ ‬بی‭ ‬پدر‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬دیگر‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬خود‭ ‬برسد‭!  ‬برای‭ ‬من‭ ‬منش‭ ‬آتوسا‭ ‬بسیار‭ ‬قابل‭ ‬بررسی‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬آتوسا‭ ‬رفته‭ ‬اید‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬عشق‭ ‬پیشین‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ریزش‭ ‬اشک‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نشان‭ ‬دادید‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬نمی‭ ‬دانید‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬کرد؟‭… ‬شیلا‭ ‬اینک‭ ‬بیمار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شما‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬دارای‭ ‬تعهد‭ ‬اخلاقی‭ ‬هستید‭. ‬رها‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬آرام‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حاضر‭ ‬و‭ ‬پیوستن‭ ‬به‭ ‬بانویی‭ ‬که‭ ‬نمی‭ ‬دانید‭ ‬چه‭ ‬آینده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬رقم‭ ‬خواهد‭ ‬زد‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬انصاف‭ ‬است‭. ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬همه‭ ‬ی‭ ‬نیروی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬درمان‭ ‬همسرتان‭ ‬بکار‭ ‬ببرید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آتوسا‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬خداحافظی‭ ‬کنید‭!‬

‭ ‬