1673-33

برداشتی نو از رقص های کهن ایرانی
سها شریف طراح رقص و پژوهشگر رقص های کهن ایرانی

درماه فوریه سال 2019 سها شریف طراح رقص و بنیانگذار سازمان غیرانتفاعی وشت برنامه ای را به روی صحنه تیاتر مورگن ویکسن برد که مورد توجه و تشویق تماشاگران حاضر در سالن که بقول معروف سولدات شده بود قرارگرفت.
این برنامه شامل چندین طراحی بر روی رقص های فولکلور ایران و وشت (رقص)های کهن ایرانی با گروهی از رقصندگان حرفه ای (دیزنی و برادوی) و همچنین طراحی لباس هایی برگرفته از لباسهای دورانهای گذشته ایران اجرا شد.
سها شریف در پی تحقیق درباره وشت های ایرانی سالهای سال پژوهش کرده و با سفر به نقاط مختلف ایران وجهان پیگیر این مهم بوده.
این بار در دانشگاه ارواین در اورنج کانتی در روز یکشنبه 28 جولای در ساعت 7 بعد از ظهر این برنامه را بروی صحنه می برد.
نگاه سها شریف و دقت و وسواس در انتخاب موسیقی ، لباس و همه عوامل اجرا باعث شد، که برنامه متفاوتی به شما عرضه شود که دیدنیست.

(818) 564-6111 www.vasht.org

1673-34