1505-39

در مراسم جشنواره نوروزی در دان تاون لس آنجلس، جالب ترین مسئله 3 نسل ایرانی در کنار هم بود، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، پدرها ، مادرها و کودکان، نوجوانان و جوانان در کنار هم آمده بودند تا نوروز را جشن بگیرند.
مری آپیک ستاره سرشناس ایرانی که بنیانگذار این جشنواره است گفت من از دیدن کودکانی که پرچم ایران بدور خود پیچیده بودند چشمانم پر از اشک شد. از اینکه انسان های خوبی چون جیمی دلشاد، شهردار سابق بورلی هیلز در همه حرکت های اجتماعی ایرانیان پیشگام است دلم قرص شد و به آینده امیدوار شدم و خود را مدیون شان می دانم.

1505-40

1505-41