1435-60

سورپرایزپارتی برای استاد صدرالدین الهی

ژاله و فرامرز پاکزاد دوستان عزیز استادمان دکتر صدرالدین الهی، به مناسبت 80سالگی این پیش کسوت مطبوعات، یک سورپرایزپارتی در خانه خود برپا داشتند که خانم عترت الهی پژوهشگر همسر استاد و عزیزان استاد از جمله نوه هایش حضور داشتند.
استاد الهی و عترت خانم 3 فرزند بنام های: برزو، باران و رویا دارند که رویا در انگلستان و دو فرزند دیگر در امریکا زندگی می کنند و همه شان تحصیلکرده ومتخصص هستند.
استاد 7 نوه هم دارد، که چون جان دوستشان دارد و می کوشد ساعاتی را در روز با آنها بگذراند.
ضمن تبریک 80 سالگی دکتر الهی عزیز، سپاس از عترت خانم که همیشه و در همه جا کنار اوایستاده، سپاس از فرزندان برومند ونوه های شیرین اش، از ژاله خانم و فرامرزخان پاکزاد ممنونیم که لحظات قشنگی را برای این پیشگام قلم ساختند.

1435-61

1435-62