1378-42

1378-44

یکشنبه هفته گذشته در ویلشرایبل تیاتر لس آنجلس، سورپرایزپارتی نمایش جدید هوشنگ توزیع بروی صحنه رفت و به گفته تماشاگران بعد از مدتها از ته دل خندیدند، شاد شدند و نمایی از آدمهای آشنا اطراف خود را در صحنه دیدند.
هوشنگ توزیع حدود 3 سال بروی این نمایشنامه کار کرد و سرانجام با همکاری :محسن مرزبان، رکسانا رستگار و شیلا وثوق آنرا بروی صحنه آورد.
تصاویر نمایش و هیجان و خنده مردم، گویای این کار ناب و حرفه ای هوشنگ توزیع است که آن شب در صحنه ایبل تیاتر، کارش نفس گیر بود.
با هوشنگ توزیع هفته آینده درباره نمایش گفتگوخواهیم داشت.

1378-43