سپهـرنیـا :
هر بار که به ایران میروم و دوستان و فامیل و همکاران را می بینم جان تازه ای می گیرم

منصور سپهرنیا کمدین با سابقه و محبوب، در طی سالهای اخیر هرگاه فرصتی پیش آمده به ایران سفری کرده و مدتها در میان فامیل ودوستان وهمکاران قدیمی زندگی کرده است.
سپهرنیا می گوید هرگاه احساس میکنم آن انرژی و امید و شادی همیشه را ندارم، به تشویق هما همسر مهربان وهمیشه حامی خود راهی ایران میشوم، چند سال قبل شانس دیدار گرشا رئوفی عزیز، یار قدیمی یکی از 3 تفنگدار سینما را داشتم ولی وقتی او را از دست دادیم غم بزرگی بر دلم نشست ولی باز هم خدا را شکر کردم، که محمد متوسلانی همکار خوبم همچنان سرپا و سالم و استوار است.
این عکس ها هر کدام با قصه ها وخاطره ای همراه است و من امیدوارم در سفر تازه ام به ایران چنین تصاویری را به یادگار بیاورم.

1482-20

در این تصویر همسرم هما به اتفاق خواهران خود هوشیار و هایده، که من به شوخی به آنها خواهران کارامازوف لقب داده ام به اتفاق باجناق های همیشه مهربان من دیده میشوند که هربار که به ایران میروم، قشنگ ترین لحظات را برای می سازند.

1482-21

این تصویر در آخرین سفرم به تهران در منزل برادرم به اتفاق محمد متوسلانی برداشته شده است که امیدوارم سالها تکرار شود.

1482-22

در این تصویر هنوز گرشا یار قدیمی مان زنده بود، در منزل رضا صفایی کارگردان قدیمی، باتفاق محمد متوسلانی ساعتها گفتیم و خندیدیم.

1482-24

در این عکس: هما خانم همسرم به اتفاق دخترم ملودی سپهرنیا دانشجوی رشته کامپیوتر گرافیک دانشگاه لانگ بیچ که بزودی لیسانس خود را میگیرد دیده میشود که هر دو حامی من هستند.