سردبير مجله جوانان و مدير راديوجوانان با مريم كاشاني همسر شهرام
و محمود قرباني پدرخوانده شهرام گفتگو كرده واين مصاحبه بروي سايت  راديو جوانان پخش ميشود.
www.javanan.com

 

ماجراي بيماري و بستري شدن شهرام كاشاني خواننده جوان و محبوب، اينروزها از سوي خيلي از فيس بوك ها در سايت ها و راديو تلويزيونها،JavananMix1294-02  بصورت فاجعه اي بزرگ در آمده است و خيلي ها بي انصافانه بدون تحقيق و پرسش،  حتي اعلام كرده اند كه شهرام كاشاني براثر يك عمل جراحي بروي كبدش در بيمارستان درگذشته است و حتي از جزئيات آن سخن گفته اند!
مجله جوانان واينك راديو جوانان بروي اينترنت جهاني،  بامسئوليت اين ماجرا را دنبال كرده و اينك با يك مصاحبه اختصاصي باهمسرش مريم كاشاني و پدر خوانده اش محمود قرباني،  واقعيت هاي پشت پرده را به اطلاع مردم  مي‌رساند.
روز دوشنبه غروب،  مهدي ذكايي سردبير مجله جوانان با مريم همسر مهربان وفداكار شهرام كه از اولين لحظه بيماري، دركنارش بوده است و روزها او را پرستاري كرده، گفتگوي تلفني براي راديو جوانان انجام داد كه مريم كاشاني نمي‌خوا ‌ست صدايش مستقيم روي راديو بيايد،  چون حال و احوال مناسبي براي اين مصاحبه راديويي نداشت، ولي براي سردبير مجله جوانان توضيح داد:
متاسفانه طي اين هفته، گروهي بي انصاف بروي فيس بوكها، سايت ها، بعضي راديو تلويزيون ها، شوهرم شهرام كاشاني را حتي به مرگ سپرده اند،  تا آنجا پيش رفته اند كه اعلام كرده اند من خودكشي كرده ام اين دور از انسانيت است، دور از انصاف و عدل است.
اين عده فكر نمي‌كنند كه خانواده من، خانواده شوهرم در گوشه و كنار دنيا با شنيدن اين خبرها به چه روزي مي‌افتند؟ يك لحظه با خود نمي‌انديشند كه اين خبرهاي دروغ ممكن است سبب سكته،  شوك عصبي و قلبي براي بستگان و فاميل و دوستان ما بشود.
من از طريق مجله جوانان و راديو جوانان از همه مردم عزيز و مهربان كه با مهر و عشق،  با اين مسئله برخورد كردند تقاضا دارم ترا بخدا تا من شخصا بعنوان همسر شهرام درباره بيماري و عمل جراحي او سخني نگفته ام حرف وJavananMix1294-03 سخن و شايعه  اين آدمها را نپذيرند.اين آدمها دل من و فاميل ما را شكسته اند،  آرامش ما را گرفته اند، اميدوارم با اين پيام دست بكشند و از اين ببعد با تماس درست، با ارتباط مستقيم با رسانه هاي معتبر، در پي واقعيت خبرها باشند. مريم كاشاني در پايان باز هم از  انسانهاي خوب و مسئول و مردم مهربان تشكر كرد و از مردم خواست براي سلامت شهرام دعا كنند.
در همين رابطه محمود قرباني كه پدرخوانده شهرام به حساب مي‌آيد، گفت شهرام پسر خوش قلب و مهرباني است او انسان هنرمندي است، او يك جوانمرد است،  باورتان نميشود بعد از انقلاب كه من و كامبيز به تركيه رفته بوديم شهرام و مادرش هم آمده بودند، در يكي از روزها، من و كامبيز را دستگير كردند و دليلش نداشتن مدارك و اقامت بود ما سر مرز اسير بوديم، شهرام كه آنروزها فقط 14‌ سال داشت مثل يك مرد بزرگ با تجربه وكيل گرفت و به مرز آمد و ما را نجات داد. من هيچگاه اين خاطره را فراموش نمي‌كنم.
شهرام اينك بدليل از كار افتادن كبدش بستري است ونياز به پيوند كبد دارد، ولي خوشبختانه در شرايطي است كه مي‌تواند تا زمان پيوند تاب بياورد. شهرام از بيمارستان بيرون مي‌آيد دوباره به كار مي‌پردازد ولي هيچگاه برخورد غير منصفانه خيلي از رسانه ها و فيس بوك ها و سايت ها را كهJavananMix1294-05 او را حتي به مرگ سپردند و آرامش خانواده اش را بر هم زدند فراموش نخواهد كرد.
اينك زماني است كه براي شهرام بايد دعا كرد تا سلامت خود را هرچه زودتر بدست آورد.