1492-96

آیا بیل کازبی دوام می آورد؟!

1492-97

• شایع است با توجه به شرایط جسمی و روحی بیل کازبی 78 ساله و آغاز محاکمه اش، خیلی ها می گویند ادامه این وضع کازبی را از پای می اندازد.
همانطور که درجریان هستید، حدود 60 زن مدعی هستند که کازبی در طی 3دهه گذشته، با خوراندن قرص های مخدر به آنها و بیهوش کردن شان، آنها را مورد تجاوز قرار داده است.
در میان آنها اندریا کانستند در سال 2004 در 30 سالگی در خانه کازبی با همین شیوه مورد تجاوز قرار گرفته و شکایتی به دادگاه تسلیم نموده ولی بدلیل هم جنس گرابودن، در برابر دوربین ها ظاهر نمی شود.
می گویند کازبی هفته قبل زمان امضای مدارک دادگاه قادر به خواندن نبود، چون او تقریبا 90 درصد نابیناست و شرایط جسمی و روحی ناهنجاری دارد و اگر بقیه شاکیان پا پیش بگذارند احتمال ده سال زندان برایش میرود، اطرافیان میگویند کازبی به احتمال زیاد دوام نمی آورد و پیش و یا بعد از زندان از پای می افتد.

برای چهارمین بار طی 4 سال پدر شد!

1492-98

• شایع است هیوگرانت بازیگر 55 ساله انگلیسی تبار دوست دارد بدون ازدواج مرتب بچه دار شود!
هیوگرانت هفته قبل برای چهارمین بار در طی 4 سال، صاحب فرزند تازه ای شد، البته دو فرزند او از آنا ابرستین تهیه کننده تلویزیونی است.
نکته مهم اینکه اگر هیو ازدواج می کرد و بچه دار می شد، تا این حد هزینه برای بچه ها نمی پرداخت که اینروزها برای 4 فرزند بطور جداگانه می پردازد.

جک نیکلسون
برای بازی در فیلم وسوسه شده بود

1492-99

• شایع است هنوز در سال 3 تا 4 پیشنهاد بازی در فیلم هابرای جک نیکلسون میرسد ولی او نمی پذیرد.
جک 78 ساله هفت هشت سالی است که دور بازیگری را خط کشیده، چون آخرین بار هنگام بازی در فیلم، دیالوگ ها را فراموش می کرد وهمین سبب عصبانیت شدید او و بهم خوردن جلسه فیلمبرداری شد.
بدنبال آن جک اعلام بازنشستگی کرد و همین سبب شد او به شدت چاق بشود و بمرور افسردگی هم به سراغش بیاید.
اخیرا با دریافت پیشنهادی، وسوسه شد تا در یک فیلم بازی کند ولی پزشک خانواده اش او را منع کرد و جک زمان حضور در یکی از مسابقات لیکرز، با تشویق و هورای دوستداران خود، بپا خاست و تشکر کرد و گفت دلم میخواهد به سینما برگردم ولی متاسفانه قادر نیستم.

تاراجی پی هنسون عشق خود را رو کرد!

1492-100

• شایع است در حالیکه اطرافیان تاراجی پی هنسون ستاره سریال محبوب امپایر را بخاطر رابطه با مرد جوان تر از خود سرزنش می کردند، تاراجی هفته قبل با مرد زندگی خود همه جا ظاهر شد.
عشق زندگی تاراجی 45 ساله، کلوین هایدن 32 ساله قهرمان فوتبال امریکایی است که مدتها او را پنهان کرده بود ولی در آستانه سال نو، این عشق را رو کرد و می گویند پسر 21 ساله تاراجی نیز با این عشق مخالف است. ولی قضیه جدی تر از این حرفهاست.