1496-78

خانه خاطره های رابین ویلیامز فروخته شد

1496-79

• شایع است با فروش خانه خاطره های رابین ویلیامز کمدین نامدار درواقع بیشتر خاطره ها و یادگارهایش در طی یکسال و اندی به سوی فراموشی رفت.
رابین که حدود یکسال و نیم پیش دست به خودکشی زد، خانه بسیار زیبا و ارزشمندی در ناپا ولی در سال 2000 ساخت که می خواست در آن یک شراب سازی هم راه بیاندازد.
اینک آن خانه که زمانی 18 میلیون دلار ارزش داشت، دو هفته قبل حدود 30 میلیون دلار فروش رفت تا بازماندگان دیگر برسرارثیه دعوایی نداشته باشند.

پشت پرده رابطه عاشقانه
راب کارداشیان و چاینا

1496-80

• شایع است رابطه عاشقانه راب کارداشیان تنها برادر از جمع خواهران کارداشیان، با «بلک چاینا» مدل موزیک ویدیوهای معروف، با خود قصه هایی دارد!
راب بیش از یک سال است که بکلی از جمع کارداشیان جدا شده، در خلوت خود، در افسردگی و انزوا بسر می برد، حدود 100 پاوند چاق شده و در ضمن درگیر قرصهای مخدر و مسکن بود که البته همه از حساسیت او نسبت به خواهرانش کیم، کلوئه، کورتنی و کندال و کایلی ناشی میشود و اینکه نمیخواهد زیر سایه آنها باشد.
در پشت پرده دوست پسر بلک چاینا خواننده معروف تایگا با وجود دو فرزند از چاینا، به سراغ کایلی جنر رفته و رابطه عاشقانه برقرار کرد چاینا هم به سراغ راب آمد، کوشید او را از دردسرهای اعتیاد و افسردگی و چاقی رها کند در ضمن از خانواده کارداشیان هم انتقام بگیرد بدنبال آن وقتی هفته قبل چاینا به اتهام مصرف مواد مخدر و حرکات غیرعادی در میان مردم در آستین تگزاس دستگیر شد و راب بلافاصله همه راه را رانندگی کرد و او را به لس آنجلس بازگرداند وبه توصیه خانواده هم توجهی نکرد!

واقعیت اهدای 3جایزه
به ستارگان سیاهپوست

1496-81

• شایع است در پشت پرده اهدای جوایزی به 3 بازیگر نامدار سیاهپوست: کوئین لطیفه، ادریس البا و اوزو ادوبا، درواقع یک حرکت سیاستمدارانه از سوی مقامات آکادمی بود.
بدنبال اعتراض گروهی از بازیگران سیاهپوست در مورد عدم توجه اسکار به این گروه و عدم حضورشان در مراسم آینده اسکار، انجمن بازیگران و SAG بلافاصله و سریع به فکر افتاد و دیدیم که با اهدای 3 جایزه به بازیگر سیاهپوست درصدد جبران، دلجویی و در ضمن هشدار به اسکار آمد، ولی براستی این چاره کار است؟
آیا در پشت پرده اسکار هیچگونه تبعیضی وجود دارد؟ آیا با این رویدادها، اسکار دچار

عشق نافرجام!

1496-82

• شایع است لیونارددوکاپریو و کیت وینسلت، هنگام بازی در فیلم تایتانیک به هم دل بستند و رابطه ای کوتاه مدت نیز داشتند، ولی بدلیل به عقب افتادن نمایش فیلم، هر کدام به راه خود رفتند. ولی در تمام سالهای گذشته، ایندو نشان دادند که به هم علاقه ای عمیق دارند، گرچه کیت دوبار ازدواج کرده، ولی هیچگاه علاقه قلبی خود را نسبت به «لیو» پنهان نکرده است.
ایندو در شب اهدای جوایز SAG برای چندمین بار بهم پیوستند و به نوعی عشق نافرجام خود را که هنوز شعله ور است نشان دادند.

1496-83