1501-147

آیا کورتنی کارداشیان از جستین بیبر حامله است؟

1501-142

• شایع است کورتنی کارداشیان از جستین بیبر حامله است!
در این میان سلینا گومز بیش از همه عصبانی است، چون دوستان نزدیک او و جستین، تا این لحظه با اطمینان ازحاملگی کورتنی حرف می زنند و گومز او را یک زن احمق خطاب کرد. البته خود کورتنی این خبر را رد کرده وجستین هیچ اظهار عقیده ای نکرده و همین عکس العمل است که سلینا را به اوج خشم برده است.
در این میان خواهران کورتنی، حامله بودن او را تبریک گفتند.

ملانی بعد از جدایی!

1501-143

• شایع است ملانی گریفیت 58 ساله، بعد از طلاق رسمی از آنتونیو بندراس، مسیر تازه ای برای زندگی خود برگزیده است.
ملانی که اینروزها بعد از مدتها در فیلمی بنام Day out of Days ظاهر شده، می گوید زندگیم در رسیدگی به 4 فرزندم، ورزش سخت روزانه ام و اینکه بدنبال یک عشق تازه هستم، مردی که در خود غرق نباشد، عاشق خود نباشد و به دنبال چیزهای متفاوت باشد! درواقع ملینا طعنه به آنتونیو میزند که همیشه در پی خوشی و لذت های خود بود، ملانی درباره دخترش داکوتا جانسون می گوید او در سینما موفق است ولی اختیارش در دست پدرش دان جانسون بوده، نه من!

آرزوی بزرگ ننسی ریگان چه بود؟

1501-144

• شایع است ننسی ریگان به آرزوی بزرگ خود، یعنی پیوستن به همسرش در سالگرد ازدواج شان رسید.
ننسی ریگان که در 6 مارچ در سن 94 سالگی درگذشت، آرزوی بزرگش این بود که در سالگرد ازدواج اش با رونالد ریگان به او بپیوندد و عجیب اینکه درست در شصت و چهارمین سالگرد ازدواج اش با زندگی وداع گفت.
دومین آرزوی او آرمیدن در بستر ابدی درکنار رونالد در کتابخانه ریگان در سیمی ولی بود، که آنهم برآورده شد.
نزدیکان ایندو می گویند آنها همه عمر عاشق هم بودند وحتی حاضر نبودند یک روز جدا از هم زندگی کنند.

ازدواج غول رسانه ها با سوپرمدل قدیمی

1501-145

• شایع است ازدواج غول میدیا راپرت مورداک 85 ساله با سوپرمدل 59 ساله جری هال، با خود کلی حرف و سخن آورده است.
«مورداک» سالها عاشق جری هال بود، ولی از ازدواج حرفی نمی زد، تا آنجا که جری ناگهان غیبش زد و صحبت هایی از انتشار خاطرات پشت پرده او و مورداک به میان آمد همین سبب شد مورداک بدنبال او برود، او را به لندن ببرد و بساط عروسی را راه بیاندازد تا کتاب خاطرات منتشر نشود.

55 میلیون دلار بخاطر
فیلم عریان از یک چهره تلویزیونی

1501-146

• شایع است گرفتن یک فیلم عریان از درون یک سوراخ در هتل مریوت نشویل از «ارین اندروز» گزارشگر ورزشی در سال 2008، به یک جنجال و بعد محاکمه صاحبان هتل و 55 میلیون خسارت انجامید.
«مایکل بارت» کسی بود که با تعبیه یک سوراخ در حمام اتاق ارین، از او یک فیلم کاملا عریان و کامل گرفت، که ناگهان ماجرا رو شد و بعد کار به جنجال و شکایت کشید و دادگاه 55 میلیون دلار خسارت تعیین کرد و صاحبان هتل مجبور به پرداخت شدند.