1504-57

تکلیف کلوئه کارداشیان ولامار چه میشود؟

1504-58

• شایع است روابط اخیر کلوئه کارداشیان و لاماراودام، برای اطرافیان سئوال برانگیز و غیرقابل پیش بینی است.
لامار که در دوران جدایی موقت از کلوئه در لاس وگاس با مصرف زیاد از چند مواد مخدر و غرق شدن در زنان کارش به کوما و بیمارستان، حتی تا پای مرگ پیش رفت، با تلاش کلوئه و اطرافیان به مرور رو به بهبود رفت و در دو ماه گذشته ظاهرا سرحال و پرانرژی با کلوئه در محافل، در خانه او کانی وست و کیم دیده شده اند.
ظاهرا ایندو هنوز زن و شوهر هستند، پرونده طلاق شان در جریان است و کلوئه با یک بازیگر دیگر لیکرز رابطه داشت که اخیرا آنرا متوقف کرده ولی تکلیف او و لامار هنوز معلوم نیست.

حکیم سریال امپایر خواب اینروزها را هم نمی دید

1504-59

• شایع است بازیگر نقش حکیم در سریال موفق امپایر، هیچگاه در رویای خود چنان روزهایی را نمی دید.
«بیراشه گری» از یک خانواده بسیار متوسط، بدون پدر، یک مادر زحمتکش می آید، که خود نیز بجز موسیقی، امکان رفتن به دانشگاه را هم نداشته و به روایتی در تنگدستی زندگی کرده است.
گری یا حکیم که سال 2015 آلبوم اش از این مجموعه بالاترین فروش را داشت، خود آهنگساز، شاعر و خواننده است و تنها آرزویش ساختن یک زندگی رویایی برای مادرش می باشد.

3ماه بدون دعوا و جنجال

1504-60

• شایع است کیتی پری خواننده معروف، که هر بار با هنرمندی رابطه داشته و کارشان به درگیری و قهر و آشتی و حتی کتک کاری کشیده است، به گفته اطرافیان اش، درست 3ماه است با اورلاندو بلوم رابطه عاشقانه دارد، ولی حتی یکبار هم کارشان به دعوا و کتک کاری و جنجال و بد مستی کشیده نشده است.
ایندو که در مراسم گلدن گلوب عشق خود را رو کردند، چنان به هم دل بستند، که اورلاندو، «پری» را به انگلیس برد تا به فامیل خود معرفی کند و این نشانه یک تصمیم جدی در زندگی آنهاست.

ازدواج پنهانی گاگا

1504-61

• شایع است لیدی گاگا پنهانی با نامزد خود تیلر کینی ازدواج کرده است.
«گاگا» بر دست خود انگشتری گرانقیمتی دارد، پر از انرژی و جنب و جوش است، آماده یک سفر کوتاه میشود و به گفته دوستان نزدیکش، گاگا خیلی بی سروصدا، بدون اینکه حتی دوستان نزدیک خود را خبر کند با تیلر رسما ازدواج کرده است. خود گاگا و تیلر دراین باره سکوت کرده اند ولی با توجه به زندگی غیرعادی گاگا، چنین حادثه ای بعید نیست.