1506-105

برت رینولدز بعد از 63 سال
دوست دخترش را پیدا کرد

1506-106

• شایع است یک حادثه احساسی در فلوریدا نزدیک بود برت رینولدز را روانه بیمارستان کند.
برت رینولدز بازیگر قدیمی سینما که اینروزها از مرز 80 سالگی گذشته، در فلوریدا ناگهان اولین دوست دختر خود را پیدا کرد و در همانجا نزدیک بود دچار حمله قلبی بشود.
برت در فستیوال کتاب در فلوریدا، کتاب خاطرات خود را بنام But Enough About Me امضا میکرد که ناگهان درمیان جمعیت زنی فریاد زد: چه کسی در دبیرستان اولین دوست دختر تو بود؟
برت از صدای «آن لالور اسکوری»، او را شناخت، ایندو 63 سال پیش در دوران دبیرستان عاشق هم بودند، اولین بوسه را از هم گرفتند و دو سال عشق شان ادامه داشت.
برت روی کتاب خود نوشت «آن» من آنزمان عاشق تو بودم، هنوز هم عاشقت هستم!

پرونده طلاق کلوئه و لامار باید دوباره باز شود

1506-107

• شایع است کلوئه کارداشیان ناچار است پرونده طلاق خود از لامار اودم را دوباره بگشاید، چراکه وقتی در ماه اکتبر لامار به بیمارستان انتقال یافت، کلوئه جریان قانونی طلاق را متوقف نمود تا شاید در بهبودی لامار نقش داشته باشد.
اخیرا که لامار با بهبودی نسبی دوباره پارتی ها و مشروبخواری ها را شروع کرد، کلوئه بدنبال طلاق خود رفت و دادگاه به او اطلاع داد که همه چیز باید دوباره آغاز شود. کلوئه و لامار بعد از 6 ماه و یک روز رسما طلاق می گیرند.
در این میان لامار هیچ میلی به طلاق ندارد، بخصوص وقتی وکیل از تقسیم اموال شان سخن گفت، او جواب داد طلاقی در پیش نیست!

اشکهای سلین دیان درجشن تولدش

1506-108

• شایع است سلین دیان هفته قبل در اولین جشن تولد خود، بدون رنی انجلیل شوهرش، در تمام مدت اشک ریخت.
سلین که در طی سالهای اخیر،همیشه با حضور شوهرش این مراسم را برپا می ساخت، بدنبال درگذشت رنی براثر بیماری طولانی سرطان، امسال 48سالگی اش را با شرکت دوستان نزدیک و اعضای ارکستر خود برگزار کرد ولی در تمام مدت خواند و اشک ریخت.

کندال جنر از هاری استایلز  انتقام می گیرد

1506-110

• شایع است بدنبال یک عشق طوفانی و بسیار کوتاه مدت میان کندال جنر و هاری استایلز، که منجر به یک جدایی سریع شد، کندال در اندیشه انتقام از هاری است.
کندال به دوستان خود گفته اقدام ناگهانی هاری در مورد جدایی بدون دلیل، نه تنها مرا در برابر همه کوچک کرد بلکه قلب مرا شکست و من تا لحظه ای که از او انتقام نگیرم، دست نمی کشم.
اطرافیان میگویند کندال بسیار کینه جوست و هاری باید از این انتقام بترسد، عده ای می گویند کندال مدارک و شواهدی در دست دارد که می خواهد در زمان حساسی آنها را رو کند.