1508-80

جیزل حاضر به بازگشت نیست

1508-81

• شایع است با وجود پیشنهادات ده میلیونی برای بازگشت جیزل باندچن سوپر مدل معروف به دنیای فشن و مادلینگ، او تحت هیچ شرایطی حاضر به بازگشت نیست.
جیزل با تام برادی قهرمان نامدار زندگی عاشقانه و آرامی دارد حضور فرزندان شان، آنها را به نهایت خوشبختی رسانده است و جیزل ترجیح میدهد همه وقت خود را برای پرستاری و نگهداری از فرزندان خود بگذارد و میگوید به اندازه کافی ثروت و مکنت داریم که نیاز به کارکردن من نباشد.

40سالگی فیلم راننده تاکسی بهانه آشتی بود

1508-82

• شایع است گردهمایی دست اندرکاران فیلم Taxi Driverدر فستیوال فیلم تربیکا، بهانه ای برای آشتی دوستان قدیمی بود.
درست 40 سال پیش مارتین اسکورسیزی کارگردان معروف، فیلم راننده تاکسی را در نیویورک جلوی دوربین برد درحالیکه همه ستارگان فیلم جوان و حتی چون جودی فاستر نوجوان بودند ووقتی لباس کارکتر فیلم را به تن جودی کردند به شدت گریست و تحت تاثیر قرار گرفت، رابرت دنیرو هفته ها تاکسیرانی کرد ولی در طی سالهای اخیر میان اسکورسیزی و جودی اختلاف نظرهایی پیش آمد که وقتی دنیرو و هاروی کیتل، به سراغ جودی فاستر و سیبل شپرد رفتند تا بخاطر 40سالگی فیلم دور هم جمع شوند، اعتراضی نکردند و به احترام اسکورسیزی آمدند و آشتی کردند.

بیانسه طوفان ها را می خواباند

1508-83

• شایع است در طی 4 سال گذشته بیانسه زندگی زناشویی خود را با جی زی Jay Z به هرطریقی شده حفظ کرده است.
در پشت پرده رویدادهایی پیش آمده وحتی بدنبال فاش شدن یک رابطه کوتاه جی زی، خواهر بیانسه او را درون آسانسور به باد مشت گرفت ولی جالب اینکه خود بیانسه سخنی نگفت و اخیرا نیز دو سه مورد دیگر پیش آمده و باز هم بیانسه در پنهان کردن مسائل منفی و حفظ زندگی خود کوشیده است!
اطرافیان می گویند براستی تا چه زمانی بیانسه تحمل می کند؟