1367-63

اماندا بعد از بهبودی نسبی درصدد جبران است

• شایع است که اماندا باینز ستاره جو ان که اینروزها بدستور مقامات قضایی،تحت روان درمانی قرار دارد، در شرایط روحی نسبی، در صدد عذرخواهی از کسانی است که به آنها توهین کرده است.
اماندا که بعنوان ستاره کودک و نوجوان تلویزیونی و سینما برای خود موقعیت خوبی ساخته بود، ناگهان از 2 سال پیش در انزوای عمیقی فرو رفته وحرکات عجیبی از خود بروز داد، دو بار در صحنه تصادف گریخت، یکبار با مواد مخدر دستگیر شد یکبار آتش جلوی خانه ای برپا ساخت   از سوی پلیس به یک کلینیک انتقال یافت.
اماندا در این مدت به خیلی آشنایان خود، خوانندگان، ستاره های معروف هم روی فیس بوک توهین کرد از جمله: جی زی، کیدکیودی، لنس باس، زاک افرن، پدر و خواهر خود، ریانا، کورتنی لاو، جنیفرمک کارتی، دراک، مایلی سیروس، جیسن بیگز، سارا هایلند، مت پروکوپ، سندی گراهام، همه را زشت معرفی کرد و کم کم جسارت را به آنجا کشید که پرزیدنت و همسرش راهم زشت نامید و تنها لیام همسورت نامزد مایلی را بعنوان  “هنوز زشت نشده” معرفی کرد. حالا اماندا کی بخود آمده و در صدد جبران است و  چگونه می تواند جبران کند خدا میداند.

1367-60

دوست دختر سابق جورج
به دوست پسر قبلی اش پیوست

• شایع است بدنبال جدایی جورج کلونی از دوست دخترش استیسی کیبلر33 ساله، در اصل او را دچار شوک کرد همین سبب شد تا استیسی سه روز لب به غذا نزند!
البته استیسی 5 سال با جوف استالز بازیگر سینما وتلویزیون رابطه داشت و بدنبال آشنایی با جورج او را کنار گذاشت. دوستان نزدیکش می گویند بعدها و گاه جورج برای بازی در فیلم و یا سفری اضطراری او را ترک می گفت، به سراغ جوزف میرفت و بقولی پل ها را خراب نکرد واینک دوباره به او پیوسته و مرتب درحال سفر هستند تا بقولی به آرامش برسد!

1367-61

کری واشینگتن با اجازه پرزیدنت اوباما ازدواج کرد!

• شایع است تا پرزیدنت اوباما اجازه نداد، کری واشنگتن ستاره جوان سینما و تلویزیون ازدواج نکرد!
کری 36ساله خیلی پنهانی با نامدی اسومگا 32 ساله قهرمان فوتبال، رابطه داشت ولی بدلیل نزدیکی و دوستی صمیمانه با پرزیدنت و همسرش میشل، به سراغ شان رفت، اجازه گرفت و آنها هم «نامدی» را تائید کردند و اعلام رضایت نمودند و کری خیلی ساده با نامدی ازدواج کرد. می گویند کری قبلا هم قصد ازدواج با دوجوان ورزشکار را داشت ولی مورد تائید پرزیدنت نبودند.

1367-62