1377-66

آیا خبرهایی است؟!

1377-62

•شایع است نزدیکی بیش از حد گانت پالترو ستاره معروف سینما و میلیاردر معروف «جفری سافر» حساسیت هایی را بوجود آورده است.
از سویی شوهر گانت و از سویی الی مک فرسون نامزد جفری، نسبت به این رویداد، هیچ سخنی نگفته ولی چهره هایشان عصبی و پکر است ونزدیکان میگویند میان جفری و گانت خبرهایی است.

کامرون دیاز هنوز دلگیر است!

1377-63

• شایع است الکس ردریگز قهرمان بیسبال، می کوشد دوباره به کامرون دیاز ستاره سکسی سینما نزدیک شود، ولی کامرون او را نمی پذیرد.
کامرون و الکس حدود دو سال با هم رابطه عاشقانه پرشوری داشتند وحتی کامرون، الکس را به خانه خود برده و هربار که مسابقه داشت الکس صد هزار دلار پول بلیط دوستان و آشنایان را میداد تا او را  تشویق کنند ولی خیلی زود متوجه شد الکس با دو سه زن بدنام رابطه دارد و این مسئله اورا بشدت آزرد و حتی دو هفته بکلی غیبش زد و اینک با وجود تمایل شدید الکس و وساطت دوستان هیچ رغبتی به رابطه دوباره ندارد.

آرنولد اضافه وزن می خواهد

1377-64

• شایع است ارنولد شواردزنیگر بازیگر سرشناس، اینروزها می کوشد تا بر وزن خود اضافه کند چون فیلمی در راه دارد که نیاز به اندام پرتر وقوی تری دارد.
ارنولد که از مرز 66 سالگی گذشته وآخرین فیلم اش Escape Plan با سیلوستراستالون روی پرده است، در بازگشت دوباره هنوز موفقیت لازم را بدست نیاورده است ولی به دو سه فیلم تازه خود دل بسته است.

آیا پایان خط رابطه جنیفرو کاسپر رسیده است؟

1377-65

• شایع است اخیرا در هیچ محفلی جنیفرلوپز با کاسپر اسمارت دیده نشده است وهمین خبر از سردی روابط آنها میدهد.
نزدیکان جنیفر می گویند او در همان سال اول رابطه با بر ملا شدن مسائلی درباره کاسپر، قصد داشت خود را بکلی کنار بکشد ولی پیش بینی مارک آنتونی درکوتاه مدت بودن روابط آنها قضیه را بسکوت گذاشت ولی اینک کار آنها به آخر رسیده چند بار اطرافیان جنیفر را دیده اند که برسرکاسپر فریاد می کشیده است.