1323-53

 

 

كتاب زندگي باربارا استرايسند
هلو، خوشگله

 

• شايع است باربارا استرايسند در مورد چاپ كتاب زندگيش خوشحال نيست1323-57 نويسنده اي كه كتاب هاي جنجالي زندگي خصوصي پشت پرده اليزابت تايلور، كاترين هيپورن را نوشته،  اينك كتاب زندگي باربارا استرايسند را بدون هيچ ملاحظه و رتوش نگاشته است،  به همه مراحل زندگي او،  اولين عشق و رابطه اش با اولين شخص،  اينكه در پشت پرده چه شخصيتي داشته، 1323-56 چه عقده هايي و چه خصوصياتي،  چه لجبازيها و چه بدي هايي.
كتاب با نام !Hello, Gorgeous‌ مسلما با نويسنده اي چون ويليام جي من از پرفروش ترين هاست.

 

 در مسير آشتي

 

 

• شايع است دوزوج معروف، اينروزها به بهانه هاي مختلف1323-61 همديگر را مي‌بينند و اطرافيان مي‌گويند آنها قصد آشتي و روابط عاشقانه دوباره دارند.
اولين زوج ريانا و كريس براون هستند، كه بعد از مدتها جدايي، اخيرا در نيويورك ولوس آنجلس باهم ديده شده اند و هفته قبل از يك هتل بيرون آمدند.
دومين زوج كريس ايوانز و مينكاكلي هستند 1323-54كه در سال 2007‌ بهم دل بستند،  بعد از مدتي از هم جدا شدند و در تابستان امسال در نيويورك ولس آنجلس و بوستن با هم ديده شدند و تقريبا راه آشتي را هموار كرده اند.

 

 

‌كاني وست اهل
پدر شدن نيست

• شايع است درحاليكه صحبت ازحامله شدن كيم كارداشيان به ميان آمده،  از هفته قبل كيم وكاني وست باهم ديده نشدند.
مي‌گويند كاني بدنبال رابطه جنجالي كيم با دو سه چهره جوان و معروف بعد هم 1323-58پس زدن آنها ناگهان تصميم گرفته،  قبل از اينكه كيم او را پس بزند،  خود بدنبال زندگي خودبرود!
اطرافيان كيم مي‌گويند اين مسئله صحت ندارد،  كيم و كاني هنوز عاشق هم هستند ولي قصد ازدواج ندارندضمن اينكه كاني اهل پدر شدن نيست!

رابرت پتين سن با ديتا وان تيزي چه مي‌كند؟

 

• شايع است همراه شدن رابرت پتين سن با ديتا وان تيزي ستاره جوان در رستوراني در لس آنجلس،  سبب شوكه شدن اطرافيان او و كريستين استوارت شد.
از دو هفته قبل همه دوستان و آشنايان از جمله مادر كريستين سعي كردند، 1323-59 رابرت و كريستين را دوباره زير يك سقف بياورند،  درحاليكه  يك روانشناس هم وارد گود شد. ولي ناگهان هفته قبل رابرت با ديتا 1323-60به رستوران رفت و كلي آبجو نوشيد و بعد هم غيب شان زد.
مادر كريستين كه درجريان اعتراف به خيانت دخترش بود از او بخاطر اين اعتراف سرزنش كرد اينروزها ميكوشد از نفوذي كه بر كريستين دارد، آنها را زير يك سقف ببرد.