1378-33

وقتی کنترل می کند، وفادار است

1378-34

• شایع است وقتی جان مایر خواننده معروف، دوست دخترهای خود را کنترل می کند و زیرفرمان دارد، به آنها وفادار می ماند!
جان که قبلا با بسیاری ستارگان چون جنیفرانیستن وتیلر سویفت رابطه خودمانی داشته خیلی زود از آنها جدا شده، اخیرا بدنبال یک قهر وآشتی، شب و روز خود را با کتی پری می گذراند، چون کتی هر دستوری که جان میدهد، هر لباس، آرایشی، پارتی، کنسرت وحتی آهنگی او طلب کند کتی پی می گیرد وهمین سبب شده جان کاملا به موجود وفادار و عاشقی مبدل شود.

می گویند رقابت عاشقانه نیست،
همکاری صمیمانه است

1378-35

• شایع است تیلر سویفت خواننده جوان و کتی هلمز ستاره معروف، در یک رقابت عاشقانه رو در روی هم هستند.
ایندو در فیلم The Giver in South Africa با بازیگر سریال معروف True Blood همبازی شده اند وهر دو می کوشند تا او را بسوی خود جلب کنند! می گویند الکساندر، با هر دو ستاره بیرون میرود و می گوید هیچ رقابت ورابطه عاشقانه ای وجودندارد بلکه یک رابطه صمیمانه وهمکاری است.

با نیروی عشق 20 پاوند کم کرد

1378-36

• شایع است جیک جیلن هال تنها با نیروی عشق توانست طی دو ماه 20پاوند کم کند تا برای بازی در فیلم Nightcrawler در نقش یک ژورنالیست ظاهر شود.
الیسا میلرد وست دختر تازه جیک که مدل بیکینی و مجله ورزشی است چنان با نیروی عشق او را به ورزش های سخت، رژیم غذایی کم کالری و سفرهای عاشقانه دوسه روزه کشید که جیک اینک آماده بازی در فیلم است.

ایوا لانگریا به دوست پسرسابق خود بازگشت

1378-37

• شایع است بعداز یکسال جدایی، ایوالانگریا ستاره معروف سینما، تلویزیون ، به دوست پسر سابق خود ادواردو کروز برادر پنه لوپه کروز بازگشت.
ایندو در طی یکسال دو سه دوست عوض کردند، ولی در نهایت به این نتیجه رسیدند که برای هم ساخته شده اند و البته پنه لوپه در آشتی این دو نقش داشت وآنها را بعد از یکسال باهم روبرو کرد.

الیویا وایلد و جیسن سودکیس در آستانه ازدواج

1378-38

• شایع است حامله شدن الیویا وایلد سبب شده تا  او ونامزدش جیسن سودکیس در صدد یک ازدواج ساده برآیند.
ایندو در سال 2011 با هم آشنا شدند و در ژانویه 2013 نامزد شدند و اینک الیویا حامله است وایندو می کوشند قبل از تولد فرزندشان طی مراسمی رسما ازدواج کنند که بعدها از سوی بچه هایشان مورد سئوال نباشند.